Eindhoven (Nederland), 26/02/2019 - Logistiek dienstverlener Zorgservice XL investeert in een nieuwe track & trace-oplossing om zijn processen voor leveringen naar haar ziekenhuizen te verbeteren. Door de implementatie van ZetesChronos worden complete visibiliteit, volledige traceerbaarheid van zendingen en hogere serviceniveaus gerealiseerd. Tevens helpt de nieuwe track & trace-oplossing de ziekenhuizen om te voldoen aan de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR). ZetesChronos biedt volledig digitale registratie en traceerbaarheid van alle leveringen en emballage, inclusief het gebruik hiervan op de ziekenhuisafdelingen, plus Proof of Delivery en statusupdates in de webshop.

Digitaal registreren en traceren in ziekenhuizen

De leveringen van Zorgservice XL zijn momenteel nog niet volledig te volgen binnen de vijf ziekenhuizen waarmee Zorgservice XL samenwerkt. Met als gevolg tijdverlies door het zoeken naar geleverde en ontbrekende goederen, onnodige spoedbestellingen en te grote voorraden. Door alle leveringen ook in de ziekenhuizen digitaal te gaan registreren en traceren wordt de supply chain van begin tot einde inzichtelijk. “ZetesChronos gaat ons helpen de leverbetrouwbaarheid en daardoor ook de klanttevredenheid verder te verhogen”, zegt Jaap van Wijk, Manager Kwaliteit en Projecten bij Zorgservice XL.

ZetesChronos drives efficiency improvements
 

ZetesChronos gaat ons helpen de leverbetrouwbaarheid en daardoor ook de klanttevredenheid verder te verhogen.

Efficiencyverbeteringen

ZetesChronos will ensures compliance

ZetesChronos helpt tevens efficiencyverbeteringen te realiseren en de kans op het maken van fouten te verkleinen. De track & trace-oplossing maakt een groot aantal handmatige registraties en het aftekenen van bonnen en lijsten overbodig. “Met dit project geven we verder invulling aan het verbeteren van de logistieke processen voor en binnen ziekenhuizen door middel van slimme supply chain-oplossingen”, aldus van Wijk. “We hebben voor Zetes gekozen omdat zij eerder naar volle tevredenheid onze KanBan-oplossing voor bevoorrading op de afdelingen in de ziekenhuizen hebben geïmplementeerd”.

ZetesChronos wordt een extra applicatie op alle reeds aanwezige scanners en draait op het MCL Mobility Platform, dat ook geïntegreerd is met het SAP-systeem en de webshop van Zorgservice XL.

 

Naleving van wet- en regelgeving

Ten slotte helpt de digitale registratie de ziekenhuizen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals traceerbaarheidsgegevens voor het Landelijk Implantaten Register (LIR) en bereidt de ziekenhuizen ook voor op de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR) die in 2020 van kracht wordt. Bij de afspraken gaat het om identificatie en traceerbaarheid van vastgestelde medische hulpmiddelen. Het medisch hulpmiddel moet op alle relevante momenten in de logistieke keten identificeerbaar en traceerbaar zijn. Daarbij zorgt de digitale registratie dat persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “Steeds meer zorginstellingen ontdekken de toegevoegde waarde van ZetesChronos, zowel voor de optimalisatie van hun logistieke processen als voor de naleving van wet- en regelgeving”, zegt Paul Lankhout, Country Manager van Zetes Nederland.

Improved hospital delivery and reliability
 

Over Zorgservice XL

Zorgservice XL verzorgt sinds 2009 het totale proces van inkoop en logistiek voor ziekenhuizen in de regio Rotterdam en Den Haag; van bestelling tot levering en factuurafhandeling. Zorgservice XL ondersteunt ziekenhuizen met efficiënte en effectieve goederen-en dienstenstromen in de E2E Supply Chain, van achter de deur tot bij de patiënt. De doelstellingen zijn het realiseren van een betrouwbare, flexibele en transparante goederenstroom en voortdurende verbetering van de bijbehorende processen door middel van supply chain-oplossingen. Momenteel maken het Haga Ziekenhuis, het Reinier de Graaf Gasthuis, het LangeLand Ziekenhuis (samen de Reinier Haga Groep), het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het IJsselland Ziekenhuis gebruik van de diensten van Zorgservice XL.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe onze Proof of Delivery-software uw bedrijf kan helpen