Brusel (Belgie), 18. května 2021 - Norbord, jeden z největších světových výrobců OSB desek, vyrábí více než 1 200 metrů čtverečních OSB desek denně ve svém výrobním závodu v belgickém Genku. Pracovníci logistiky na palety každodenně aplikují 1 400 etiket, na základě kterých je řízena distribuce a skladování. Tento proces byl v belgickém výrobním závodu Norbord automatizován pomocí aplikátorů Zetes a řešení ZetesAtlas.

Lepení a skenování 1 400 etiket denně

Desky Norbord jsou z výroby složeny na palety a zabaleny do ochranné fólie. Informace o paletách, OSB deskách a jejich přesné pozici jsou uloženy v systému ERP. Systém také vytiskne etikety, které jsou nalepeny na odpovídající palety a naskenovány. Až dosud byly etikety tištěny předem a řidiči vysokozdvižných vozíků museli pokaždé vystoupit z kabiny a nalepit je na palety a naskenovat.

Norbord si k automatizaci procesu vybral ZetesAtlas, integrované řešení pro identifikaci a serializaci. Po zabalení palety stroj nalepí etiketu – vždy na stejné místo – a automaticky naskenuje čárový kód s pozicí produktů a číslem dávky. Řešení ZetesAtlas zajistí správný zápis každé palety do WMS systému Norbord. Řidič vysokozdvižného vozíku zadává pozici produktu pouze jednou. Po naskenování palety je paleta převezena na vyhrazenou pozici ve skladu o celkové ploše 40 000 metrů čtverečních.

Automatizace zvýšila bezpečnost a omezila chyby

Díky automatizaci již řidič nemusí vystupovat z vysokozdvižného vozíku a lepit a skenovat etikety.
To také podstatně zlepšilo bezpečnost, protože při častém vystupování a nastupování do kabiny vozíku hrozí nebezpečí pádu.

„Rozdíl po realizaci projektu se společností Zetes je obrovský,“ říká Steven Brouillard, Department Manager Finishing End Operations ve firmě Norbord. „Ušetříme spoustu času a pracujeme efektivněji s podstatně menším počtem chyb při skenování. Právě jsme se chystali spustit druhou výrobní linku. Díky řešení ZetesAtlas nyní jedeme na dvě výrobní linky, ale se stejným týmem zaměstnanců.  Nové řešení přišlo v pravý čas.“

Nový způsob práce s řešením ZetesAtlas

„Napojit průmyslová zařízení na ERP nebo WMS software je náročný úkol,“ říká Stefan Nysen, Systems Developer ve firmě Norbord. „Nám se to perfektně povedlo díky skvělé spolupráci mezi našimi výrobními experty a IT týmy na jedné straně a odborníky Zetes na straně druhé. Místo aby aplikátor pracoval osamoceně někde v koutě skladu, je plně integrovaný do našeho provozu díky specializovanému softwaru ZetesAtlas.“

Rychlá dodávka a implementace

„Právě jsme se chystali spustit druhou výrobní linku. Díky řešení ZetesAtlas nyní jedeme na dvě výrobní linky, ale se stejným týmem zaměstnanců.“ Steven Brouillard, Department Manager Finishing End Operations ve firmě Norbord

Steven Brouillard pokračuje: „Společnost Zetes na nás zapůsobila profesionálním přístupem. Poprvé jsme byli v kontaktu v březnu 2019 a o šest měsíců později již byly oba stroje v plném provozu. Ocenili jsme také možnost obracet se na společnost Zetes se všemi dotazy a požadavky. Ve zpětném pohledu si říkáme, proč jsme s tím čekali ta dlouho.“

- KONEC -

O firmě Norbord

Norbord Inc. je jedním z hlavních výrobců OSB desek na světě. Norbord má 2 400 zaměstnanců na 17 místech v USA, Kanadě a Evropě. V Belgii má pobočku ve městě Genk se 125 zaměstnanci. Norbord v Genku vyrobí 1 200 metrů čtverečních desek denně.

Přečíst Případovou studii