Bühler - Franz Haas Waffelmaschinen GmbH

Výchozí stav


 • Dlouhé přesuny mezi lokacemi se zbožím, tiskárnami a kanceláří skladu
 • Malá viditelnost stavu přijímaných a vychystávaných položek
 • Souběžný přechod na nový software a nové skladové technologie

Řešení


 • ZetesMedea, řešení pro Logistics Execution

Výsledky


 • Zvýšení efektivity příjmu zboží o 20 %
 • Zvýšení efektivity skladových pohybů o 80 %
 • Snížení nákladů na pracovní síly o 20 %
 • Maximální transparentnost všech přesunů materiálu
 • Větší spokojenost zaměstnanců
 • Dohledatelnost transakcí při vychystávání objednávek
 • Flexibilní plánování nasazení pracovních sil

Společnost Bühler - Franz Haas Waffelmaschinen se sídlem v Dolním Rakousku zcela přepracovala tok materiálů mezi příjmem zboží a vychystáváním objednávek a zvýšila efektivitu až o 80 %. Klíčovou roli přitom hrál systém ZetesMedea, řešení pro Logistics Execution.

Ferrero Rocher, Kitkat, Hanuta a Manner Schnitte, to jsou příklady několika z mnoha výrobků vyráběných na strojích společnosti Bühler - Franz Haas Waffelmaschinen GmbH. V závodě nedaleko Vídně se společně s řadou známých značek vyvíjejí a vyrábějí produkty na bázi oplatek.

Ve společnosti Bühler není ochrana klimatu jen prázdnou frází. V areálu světové jedničky na trhu v Dolním Rakousku začíná prevence zbytečných emisí CO2 již výběrem dodavatele. Když tato společnost, člen švýcarské skupiny Bühler, hledala v roce 2019 řešení IT pro optimalizaci skladových procesů, měla společnost Zetes Austria (sídlící jen 30 kilometrů od Vídně) výhodu domácího týmu. „Nechtěli jsme partnera, který by musel na osobní seznamovací schůzky cestovat letadlem,“ říká Thomas Krimmer, vedoucí oddělení Supply Chain Management pro obchodní jednotku Wafer.

Jasné pokyny podle aplikace

Warehouse solutions
 

Vedle blízkosti a dostupných referencí bylo hlavním prodejním argumentem řešení ZetesMedea. Systém WES (Warehouse Execution System) vyvinutý společností Zetes dokáže řídit a digitalizovat všechny procesy mezi příjmem a expedicí zboží.
Důkladně prověřená rozhraní usnadňují integraci do stávajícího softwarového prostředí. Ve společnosti Bühler je řešení ZetesMedea napojené na systém SAP ERP, se kterým si vyměňuje údaje o objednávkách a zásobách. Jedním z klíčových prvků řešení jsou mobilní počítače s aplikací ZetesMedea. Dávají jasné pokyny, které spolehlivě a bezchybně provedou zaměstnance skladu všemi procesy.
Thomas Krimmer a jeho tým chtěli plně využít potenciál systému WES, a proto se zaměřili i na ostatní skladové technologie. Analýza tras odhalila velké mezery. „Přesuny mezi lokacemi se zbožím, kanceláří skladu a tiskárnami byly příliš dlouhé,“ vzpomíná Thomas Krimmer, který v průběhu projektu změnil všechny procesy. Byly odstraněny stěny a kanceláře, stacionární počítače a tiskárny.
Místo nich bylo připraveno 17 mobilních pracovních stanic, které byly vybaveny tiskárnami štítků Zebra, mobilními počítači a notebooky. Stoly a kancelářské židle byly nahrazeny týmovou informační tabulí a nabíjecími stanicemi pro mobilní pracovní stanice.

Plně nakonfigurovaná dodávka

Nejprve byly nasazeny mobilní vozíky při příjmu zboží a při přesunech zásob a vychystávání objednávek. Na každém vozíku je dotykový počítač Zebra TC72 s podporou WLAN ve formátu chytrého telefonu. Tato zařízení se systémem Android jsou vybavena skenery 1D/2D, které mají dobré výsledky i za ztížených podmínek a umožňují snímání na vzdálenost více než 80 cm v závislosti na čárovém kódu. 13megapixelový zadní fotoaparát umožňuje zaznamenat další informace ve vysoké kvalitě, například podpisy a fotografie poškozeného zboží. Společnost Zetes dodala dotykové počítače plně nakonfigurované s aplikací ZetesMedea.
„Zaměstnanci jsou intuitivně naváděni aplikací, takže nebylo nutné žádné speciální školení,“ říká Thomas Krimmer, jehož skladníci mohou být od zavedení řešení ZetesMedea nasazeni na jakýkoli proces ve skladu. „Dříve se každý specializoval na specifické úkoly, jako je vychystávání objednávek nebo příjem zboží,“ poznamenává Krimmer. Díky praktické podpoře ze strany aplikace se nyní mohou zaměstnanci vzájemně zastupovat, což výrazně zjednodušuje plánování směn.

„Málokdy jsem se setkal s poskytovatelem služeb, který by pracoval tak dobře a spolehlivě jako společnost Zetes.“ Thomas Krimmer, Head of Supply Chain Management Business Unit Wafer, FHW Franz Haas Waffelmaschinen

Kontrola typu zásilky při příjmu zboží

Ve společnosti Bühler je denně přijato přibližně 250 položek od externích dodavatelů a dalších 200 položek z interní výroby. Zásilky od poměrně velkých dodavatelů jsou obvykle opatřeny čárovými kódy, které zaměstnanci skenují. Aplikace rozpozná, zda dodávka podléhá kontrole (předání ke vstupní kontrole kvality), nebo zda je zboží předem schválené a může být připraveno k okamžité přepravě do výroby.

Pokud se jedná o novou položku do portfolia internetového obchodu pro obchodní oblast After Sales, musí být nejprve odeslána do firemního fotoateliéru. Příslušný požadavek proběhne na pozadí prostřednictvím rozhraní SAP a pracovník obdrží odpověď přímo na displeji svého mobilního počítače. Pokud musí být zboží uloženo do skladu, zobrazí se také skladovací místo přidělené systémem SAP. Současně probíhá zařazení do zásob.

Pokyny řešení ZetesMedea jsou vždy jasné a jednoznačné, což prakticky vylučuje chyby. Totéž platí, pokud je třeba zásilku opatřit novou etiketou.

V tomto případě přijde na řadu tiskárna štítků Zebra ZD620t umístěná na mobilním vozíku. Tato tiskárna je vybavena bateriovou základnovou stanicí, která zajišťuje nepřetržitý provoz během celé směny, a komunikuje prostřednictvím sítě WLAN.

Zvýšení produktivity o 80 %

Další důležitou funkcí řešení ZetesMedea jsou skladové transfery, které je nutné pravidelně provádět kvůli chaotickému skladování. Pro spuštění této funkce vybere zaměstnanec v nabídce možnost „Transfer“ a následně je naveden na první skladové místo, jehož zásoba má být sloučena s jiným místem. Před vyjmutím položek je třeba naskenovat identifikaci lokace a poté jednotlivé položky. Také v cílovém místě musí být před dokončením procesu naskenována lokace . Podle výpočtu Thomase Krimmera, řešení ZetesMedea zvyšuje produktivitu při skladových transferech o 80 %. V průměru se díky novému postupu zvýšila efektivita všech kroků procesu přibližně o 25 %.

Podobným způsobem řešení ZetesMedea podporuje operace interní přepravy a vychystávání dílů potřebných ve výrobě. Vychystávací pokyny vygenerované systémem SAP se zobrazují na mobilních počítačích spolu se skladovými pozicemi a požadovaným množstvím a pracovníci je zpracovávají krok za krokem. Denně je vychystáno přibližně 900 položek. Aplikace umožňuje vychystávání jedné objednávky více pracovníky stejně jako vychystávání více objednávek najednou. To se obvykle používá pro sestavení modulů. Při vychystávání pomáhají zaměstnancům vhodné vychystávací vozíky.

Mobile device
 

Přesné informace o materiálech

Pokud se vyskytnou nejasnosti týkající se identifikace jednotlivých položek, řešení ZetesMedea je může zodpovědět pomocí funkce Material Info. K zobrazení přesného popisu výrobku na displeji mobilního počítače stačí naskenovat čárový kód položky. Funkce Material Info je důležitá, pokud se ve skladu nacházejí podobné položky.

A konečně, v období od září do prosince přichází na řadu funkce inventarizace řešení ZetesMedea. Během tohoto období musí pracovníci skladu ověřit stav zásob všech skladových položek. To vždy zahrnuje inventarizaci skladových pozic, které jsou přitom stejně navštíveny v rámci jiných úkonů. „Díky tomuto racionálnímu a zcela digitálnímu procesu se nám podařilo eliminovat předchozí kompletní přepočítávání podle tištěných výpisů,“ říká Thomas Krimmer, který je s touto částí projektu rovněž velmi spokojen.

Bezchybná implementace

Rozjezd systému ZetesMedea proběhl mnohem rychleji, než se očekávalo, byl dokončen za pouhých osm týdnů. „Rychlost na mě udělala dojem,“ komentuje Thomas Krimmer a dodává: „Realizace proběhla bezchybně ve všech fázích projektu. Málokdy jsem se setkal s poskytovatelem služeb, který by pracoval tak dobře a spolehlivě jako společnost Zetes.“ Stejně pozitivně hodnotí manažer dodavatelského řetězce také návratnost investic: „Vzhledem k obrovskému zvýšení produktivity při příjmu zboží a skladových pohybech se nám investice vrátila již během několika měsíců.“

 

O společnosti Bühler

Každý den konzumují 2 miliardy lidí potraviny, na jejichž výrobě se podílejí technologie zpracování od společnosti Bühler. Patří mezi ně mouka, rýže, těstoviny, čokoláda, káva a pivo. Společnost Bühler je zastoupena ve více než 140 zemích se 100 servisními stanicemi, více než 30 výrobními závody a 25 aplikačními centry. Polovina nových automobilů na celém světě je vybavena díly odlévanými za pomoci technologií Bühler. Švýcarská rodinná společnost s celosvětovou působností pečlivě dbá na udržitelnost. Chceme, aby naši zákazníci byli úspěšní. Chceme, aby měl každý přístup ke zdravým potravinám. Chceme chránit klima prostřednictvím energeticky úsporných vozidel, budov a strojů. Další informace najdete na webu www.buhlergroup.com.