Video on topContinental

Cíl:


  • Automatizace procesů příjmu zboží pro zvýšení produktivity a přesnosti
  • Realizace projektu s minimálním narušením provozu

Řešení:


  • Kamerová technologie s řešením ZetesMedea Image ID

Výsledek:


  • Úspora 1 minuty na každou naskenovanou paletu
  • Zvýšení produktivity o 20 až 25 procent
  • Vyšší transparentnost a bezpečnější procesy díky automatizovanému ověřování dat
  • Větší spokojenost zaměstnanců

V kombinaci s řešením ZetesMedea automatizuje kamerová brána ImageID procesy příjmu zboží ve společnosti Continental a posouvá celou firmu ve strategii Industry 4.0. Řešení ZetesMedea ImageID je založené na patentované kamerové technologii společnosti Zetes.

Dnešní automobily jsou vybavovány stále větším počtem senzorů, které dokáží sledovat okolí a výrazně zvyšují bezpečnost jízdy. To mimo jiné umožňuje rozpoznávání dopravních značek a autonomní řízení. Tyto digitální asistenční systémy vyvíjí a vyrábí dceřiná společnost společnosti Continental Conti Temic microelectronic. Jeden z výrobních závodů se nachází v Ingolstadtu.

Continental

Důraz na strategii Industry 4.0

V souvislosti s přechodem podniků na strategii Industry 4.0 hrají digitalizace a automatizace významnou roli. Společnost Continental identifikuje a využívá potenciální zlepšení interních přesunů produktů. To také klade zvláštní důraz na proces příjmu zboží. Do závodu v Ingolstadtu denně dorazí velké množství palet, na každé paletě je naskládáno až 60 krabic. Každá krabice má štítek s 2D čárovým kódem, který je třeba načíst a porovnat s informacemi v systému SAP.

„Tento proces dříve probíhal ručně pomocí ručního skeneru, což vyžadovalo hodně práce a trvalo několik minut na jednu paletu,“ vzpomíná Alexander Lamotte, specialista na dodavatelského řetězce ve společnosti Continental Automotive Technologies. Pokud se ukázalo, že je některý štítek vadný, bylo nutné ho vytisknout znovu a všechny čárové kódy se musely znovu naskenovat. „Chtěli jsme tento proces automatizovat, a proto jsme hledali vhodná řešení a poskytovatele,“ říká Lamotte.

Profesionální přístup

Po mnoha rozhovorech byla jako nejlepší volba vyhodnocena kamerová brána ImageID Zetes pro čtení čárových kódů na na paletách, která je propojena se systémem WES (Warehouse Execution System) ZetesMedea. „Technologie společnosti Zetes na nás udělala dojem, stejně jako jejich profesionální přístup,“ říká Monika Fuchs, vedoucí týmu příjmu zboží v závodě v Ingolstadtu. Tento dojem se potvrdil v projektové a realizační fázi, která byla ukončena v červnu 2021.

Snadno použitelné rozhraní

Od té doby funguje proces příjmu zboží v závodě v Ingolstadtu následovně: při příjmu zboží jsou palety nejprve vyloženy z kamionu vysokozdvižným vozíkem a poté jsou převezeny k bráně ZetesMedea ImageID. Ta se nachází se přímo u dveří oddělujících příjem zboží od skladového prostoru. Na bráně jsou po obou stranách nainstalovány kamery systému ZetesMedea ImageID, které ověřují každou paletu před přijetím do skladu. Okamžitě detekují a analyzují čárové kódy na paletových štítcích a vydají signál „go/no go“ pro operátora nakládky. Mezi další komponenty patří semafor a mobilní pracovní stanice s mobilním skenerem, tiskárnou štítků a monitorem. Na monitoru funguje snadno ovladatelné webové uživatelské rozhraní ZetesMedea (Web UI).

„Brána Zetes Medea ImageID je dalším krokem k automatizované budoucnosti. Díky této technologii můžeme při příjmu zboží pracovat rychleji a kvalitněji,“ říká Andreas Dinzinger, vedoucí oddělení SCM Warehouse and Shipping v závodu Ingolstadt.

Úspora drahocenného času

Proces skenování začíná ve chvíli, kdy obsluha vysokozdvižného vozíku umístí paletu mezi dvě kamery. Trvá jen několik sekund, poté se zobrazí graficky znázorněné výsledky na monitoru a rozsvítí se zelené světlo na semaforu. Současně systém Zetes ImageID otevře dveře do skladu, aby mohlo být zboží zaskladněno. Tiskárna štítků pak automaticky vygeneruje souhrnný štítek s údaji SAP. Po nalepení štítku je paleta připravena k zaskladnění. „Dříve jsme museli souhrnné štítky generovat ručně, což nás stálo drahocenný čas,“ říká Monika Fuchs.

Pokud některé čárové kódy nejsou během procesu skenování rozpoznány, protože jsou například poškozené nebo zakryté, je zaměstnanec okamžitě informován prostřednictvím světelné signalizace a také ve webovém uživatelském rozhraní (WEB UI). V těchto případech jsou problematické čárové kódy zvýrazněny na obrázku palety ve webovém uživatelském rozhraní. To poskytuje vizuální návod obsluze, která může chybějící data cíleně naskenovat pomocí ručního skeneru, aniž by musela trávit drahocenný čas hledáním. Po dokončení tohoto procesu je paleta připravena k zaskladnění.

Porovnání s údaji v systému SAP v reálném čase

Žluté světlo signalizuje pracovníkovi skladu, že některá data chybí, zatímco červené světlo signalizuje obecnou chybu. V takovém případě je nutné paletu dát stranou. To se může stát například v případě, že na paletu ještě není žádná objednávka. Během procesu skenování řešení ZetesMedea nejen načítá údaje ze štítků, ale také je v reálném čase zasílá do systému a porovnává s objednávkami. Příjem zboží se automaticky zapíše v systému SAP.

Společnost Continental je s novým procesem příjmu zboží více než spokojena. „Brána ZetesMedea ImageID nám ušetří hodně času při každém zaskladnění palety. Úspora je 1 minuta na paletu,“ vysvětluje Alexander Lamotte. Úspora času při příjmu zboží se každým dnem načítá. Očekává se, že doba návratnosti investice bude kratší než dva roky.

„ZetesMedea ImageID nám ušetří 1 minutu při každém zaskladnění palety.“ Alexander Lamotte, Supply Chain Analyst, Continental Automotive Technologies GmbH

Různé procesy

U druhé instalace brány ImageID v závodu v Groß-Rohrheimu (Jižní Hesensko) očekává společnost Continental ještě kratší dobu návratnosti. Společnost Continental zde provozuje centrální logistické centrum náhradních dílů pro osobní vozidla o rozloze 34 000 metrů čtverečních. Provozuje ji jiný dodavatel (3PL). „Vzhledem k tomu, že procesy se od Ingolstadtu mírně liší, zvolili jsme jako další místo pilotního projektu Groß-Rohrheim,“ vysvětluje Lamotte, který měl na starosti i tento projekt.

Na rozdíl od Ingolstadtu se v Groß-Rohrheimu načítají 2D čárové kódy místo 1D. Liší se také velikost modulu čárových kódů. Dalším rozdílem je snímací vzdálenost mezi paletou a kamerou. Zde může ZetesMedea ImageID předvést svou flexibilitu, protože zvládá čtecí vzdálenost až několika metrů. Tímto způsobem může Zetes zajistit, že budou všechny čárové kódy detekovány v rámci volně definovatelného rozsahu, což v praxi znamená, že lze využít čtecích oblastí o velikosti několika metrů čtverečních. Toto řešení vyvinuté společností Zetes je i v tomto ohledu velmi flexibilní.

Po prvních dvou instalacích bude společnost Continental implementovat další brány ZetesMedea ImageID v USA a v Litvě.

O společnosti Continental

Společnost Continental vyvíjí průkopnické technologie a služby pro udržitelnou a propojenou mobilitu lidí a zboží. Tato technologická společnost, založená v roce 1871, nabízí bezpečná, efektivní, inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, řízení dopravy a přepravu. V roce 2021 dosáhla společnost Continental obratu 33,8 miliardy eur a v současnosti zaměstnává více než 190 000 lidí v 58 zemích. 8. října 2021 oslavila společnost 150. výročí svého založení.

Conti Temic microelectronic je součástí skupiny Continental Group. Vyvíjí a vyrábí elektronické moduly pro automobilový průmysl. V Ingolstadtu pracuje 2 000 zaměstnanců, z toho 72 stážistů.

Další informace najdete na webuwww.continental.com.

question-markquestion-mark-shadow

Zjistěte více o řešení ZetesMedea

Klikněte zde