Mobilcom-Debitel

Výzva

  • Nesprávné dodávky
  • Manuální kontrola kvality náchylná k chybám
  • Vysoké vytížení pracovníků při kontrole kvality
  • Různí doručovatelé s různými kódy na štítcích

Řešení

  • ZetesMedea, řešení pro Logistics Execution

Výsledky

  • Nulová chybovost expedičních procesů
  • Menší zátěž pro pracovní síly
  • Větší spokojenost zákazníků i zaměstnanců
  • Jednodušší postupy při vracení zboží

0,01 %: I tato extrémně nízká chybovost expedice zboží pro firmu mobilcom-debitel Logistik GmbH stále nebyla přijatelná.
Tato logistická firma ze skupiny Freenet Group odesílá až 9 000 balíků denně, jejich příjem zajišťuje přibližně 50 zaměstnanců centrály v Büdelsdorfu. Složení skladu obsahuje v průměru mezi 6 000 až 7 000 položkami včetně mobilních telefonů, elektronických fitness zařízení, výukových pomůcek a tiskáren. Dříve během provozu sporadicky docházelo k nesprávným dodávkám či stížnostem zákazníků následkem chyb na jedné ze dvou balicích linek. „I přes relativně malý počet to bylo nepřijatelné, protože máme vysoké nároky na uspokojení všech zákazníků,“ vysvětluje Dirk Hinz, Team Leader Logistics.

 

Při hledání řešení, které by naprosto vymýtilo chyby, se jedna ze sesterských firem v oboru digital lifestyle dozvěděla o řešení, které společnost Zetes zavedla v nedalekém Dánsku. Danfoss, specialista na systémy topení a klimatizace, používá systém ZetesMedea Warehouse Execution (WES) v kombinaci s jejich technologií ImageID k ověření expedice palet a prevenci nesprávného naložení, který v reálném čase kontroluje data o objednávkách se systémem ERP. „Ihned jsme si dohodli referenční návštěvu ve firmě Danfoss a řešení ZetesMedea v nás zanechalo hluboký dojem,“ vzpomíná koordinátor projektu Mike Mählmann, který následně kontaktoval společnost Zetes v Hamburgu. „Zetes proaktivně zareagoval na technickou výzvu a nabídl praktické řešení našich požadavků,“ vysvětluje Mählmann.

Nesprávné dodávky vyplývaly z nekonzistencí při označování balíků pomocí štítků, což nebylo možné odhalit při ručních kontrolách. Pro každou dodávku je nutné rychle porovnat dva štítky – jeden obsahující čárový kód a deseticiferné číslo (číslo HU - Handling Unit přiřazené systémem SAP) a druhý nalepený automaticky aplikátorem podle požadavků odpovídajícího přepravce (DHL, Deutsche Post, UPS a DPD).

„V závislosti na přepravním partnerovi se může hlavní číslo pro sledování zásilky nacházet na různých místech v čárovém kódu a může jít až o 28 znaků,“ popisuje jednu z potíží manažer projektu Mike Mählmann. Proto musela společnost Zetes pro čtení čísla pro sledování zásilky vyvinout odlišný postup pro každého přepravce a uložit jej do řešení ZetesMedea.

Porovnávání a ověření obou štítků zajišťuje skenovací stanice Zetes ImageID a celý postup je plně integrován se systémem SAP. Každá skenovací stanice používá dvě kamery chráněné hliníkovým rámem. Řešení ZetesMedea neustále porovnává a ověřuje oba čárové kódy se systémem SAP a sleduje přepravní číslo i údaj HU spolu s kontrolou, že patří do správné dodávky. „Pokud se čísla neshodují, zazní zvukový signál a semafor na skeneru se přepne na červenou,“ vysvětluje Dirk Hinz. Nevyhovující balík lze okamžitě vyřadit a opravit.

„Tento projekt byl důležitým krokem ke zdokonalení spokojenosti našich zákazníků. Díky tomuto technickému řešení jsou nyní chyby při dodávkách spolehlivě a systematicky vyřešeny,“ hlásí Linda Behrens, vedoucí střediska ve firmě mobilcom-debitel Logistik GmbH.

„Tento projekt byl důležitým krokem k naprosté spokojenosti našich zákazníků. Technické řešení zajišťuje systematickou prevenci chyb při doručování. Úspěšná spolupráce a fantastické výsledky jsou pro nás důkazem, že jsme si ve společnosti Zetes vybrali dobrého partnera.“ Linda Behrens, vedoucí střediska ve firmě mobilcom-debitel Logistik GmbH

Rychlá implementace

Vedle obchodních výhod udělalo na firmu mobilcom-debitel velký dojem, jak společnost Zetes zvládla velmi náročné termíny a implementaci celého programu. K tomu patřilo nasazení rozhraní se systémem SAP a související úpravy procesů. Protože byl celý projekt kompletně řízený společností Zetes, znamenal minimální nároky na IT oddělení firmy mobilcom-debitel. „Objednávku se společností Zetes jsme podepsali v květnu 2018 a celý systém jsme spustili již 2. října, právě včas před začátkem vánočního shonu,“ popisuje Mählmann.

mobilcom-debitel opravdu ocenil rychlou práci společnosti Zetes: „Úspěšná spolupráce a fantastické výsledky jsou pro nás důkazem, že jsme si ve společnosti Zetes vybrali dobrého partnera,“ vysvětluje vedoucí střediska Linda Behrens.

Linda Behrens

O firmě mobilcom-debitel Logistik GmbH

mobilcom-debitel Logistik GmbH je logistická firma z koncernu Freenet Group, dodavatele telekomunikací, internetu, energií a televizního vysílání v oblasti digital lifestyle. Firma mobilcom-debitel Logistik zaměstnává přibližně 135 lidí ve třech střediscích v Büdelsdorfu, Oberkrämeru a Troisdorfu. Jejich náplň zahrnuje dodávky palet, balíků i dopisních zásilek pro 25 značek koncernu Freenet Group a externí zákazníky. Tato společnost, která podle indexu IHK patří mezi největší školicí společnosti, má na skladě až 10 000 položek a denně provádí až 10 000 procesů příjmu, expedice a vracení zboží. Další informace jsou k dispozici na webu www.freenet-group.de.