Coca-Cola

Abychom mohli upravit proces nakládky pro nejnovější automatizované sklady Coca-Cola, navrhla společnost Zetes skenovací systém pro vysokozdvižné vozíky a podílela se na návrhu nástavců pro vysokozdvižné vozíky. Nakládka nákladních vozů je nyní rychlejší, přesnější a bezpečnější.

Výrobní závod společnosti Coca-Cola v Nizozemí (Dongen) vyrábí 15 značek produktů pro nizozemský trh. Zásobuje distribuční střediska hlavních řetězců supermarketů, maloobchodů a kateringových firem po celém Nizozemí. Výroba běží 6 dní v týdnu, 24 hodin denně a střídají se zde týmy po 20 zaměstnancích. Každá směna naloží v průměru 20 až 50 nákladních vozů v závislosti na počasí – za pěkného počasí je to více, protože je větší poptávka po chlazených nápojích.

Coca-Cola nedávno zvýšila efektivitu svých skladových procesů, které jsou stále více automatizované. Nakládka palet proto musela být uzpůsobena těmto procesům, s ohledem na bezpečnostní standardy. Coca-Cola hledala takový typ vysokozdvižných vozíků, který by byl schopen přepravy všech různých typů palet ve skladu. Společnost Zetes vyvinula skenovací systém určený k instalaci na vysokozdvižné vozíky a poradila s designem nástavců vysokozdvižných vozíků, které dokážou najednou převážet až 3 palety. To nejen zvýšilo produktivitu, ale také významně vylepšilo přesnost a bezpečnost procesů nakládky.

Automatizace a bezpečnost

Skladové procesy se dále dělí na dvě linie:

  • skladování a zpracování objednávek pro nápoje vlastní výroby
  • příjem, skladování a zpracování objednávek nápojů jiných výrobců

Palety v poslední fázi přijíždějí do obou těchto skladových procesů zabalené a označené po přepravním pásu. Označování je realizováno pomocí systému automatického označování Zetes (Print&Apply). 16 vysokozdvižných vozíků nabírá palety z přepravního pásu a nakládá je do správného nákladního vozu. Nakládka probíhá na velkém otevřeném prostranství, kde každý nákladní vůz má svoji pevnou pozici.

Před třemi lety výrobní závod v Dongen zavedl do skladu automatizaci, do které patřilo i řešení Print & Apply od společnosti Zetes. Tato automatizace si vyžadovala urychlení procesu nakládky, přičemž nejvyšší prioritou byla bezpečnost.

Proces skenování byl náročnou výzvou. Vysokozdvižné vozíky uměly naložit až tři palety, ale dokázaly automaticky naskenovat pouze dva z nich. Pokud byla naložena ještě třetí paleta, musel řidič vystoupit a naskenovat třetí paletu ručně s příruční čtečkou. To vedlo k časovým ztrátám a vzniku nebezpečných situací.

Vysoce výkonný systém pro skenování z vysokozdvižných vozíků

Coca-Cola již vybírala nové vysokozdvižné, které by uměly převážet více palet a také je automaticky skenovat. Tento projekt vedla společnost Zetes; Coca-Cola již naši společnost dobře znala, protože jsme zajišťovali instalaci systému pro automatické označování palet. Společnost Zetes navrhla skenovací systém pro nové vysokozdvižné vozíky a podílela se na návrhu a konstrukci nástavců. S tímto novým systémem může jeden typ vysokozdvižných vozíků přepravovat a identifikovat 1 euro paletu, 2 euro palety, 3 euro palety nebo 12 kartonů.

Společnost MotracLinde dodala elektrické vozíky, které mohou využívat stávající systém nabíjení a výměny baterií. Společnost Durwen vybavila vysokozdvižné vozíky multifunkčními nástavci a pohyblivými držáky.

Rychlejší a přesnější skenování několika palet

Společnost Zetes každý vysokozdvižný vozík vybavila třemi pohyblivými a velmi odolnými čtečkami a snímači na přední části. Čtečky také dostaly ocelové ochranné kryty.

Čtečky dokážou načíst štítky již při přiblížení k paletám a díky pohyblivosti mohou načítat štítky umístěné vodorovně i svisle. Řidič vysokozdvižného vozíku následně dostane zprávu s číslem nákladního vozu, kam má palety naložit. Všechny údaje jsou automaticky zasílány do systému SAP společnosti Coca-Cola pomocí aplikace vyvinuté společností Zetes. Výhody tohoto řešení vyplývají z možnosti převážet a detekovat počty a typy palet a následně používat odpovídající čtečky.

Rychlejší, přesnější a bezpečnější nakládka

Kees Kroes, Logistics-Warehouse-Transport Manager ve společnosti Coca-Cola Enterprises Netherlands, vysvětluje výhody nového systému: „Čtečky nyní dokážou přečíst štítky bez ohledu na jejich polohu na paletě, takže se zvýšila přesnost z 98 % na 99,9 %. Díky instalaci automatických čteček a snímačů je navíc proces nakládky podstatně rychlejší a zkrátil se o 6 minut na každý nákladní vůz.“

Zlepšila se také bezpečnost nakládky, což je hlavní aspekt. „Při nakládání tří palet již řidič vysokozdvižného vozíku nemusí vystupovat a snímat třetí paletu ručně. Počet nehod se proto snížil na absolutní minimum”, říká Kees Kroes.

Inovativní řešení

Podle Keese Kroese vykonali všichni tři partneři pod dohledem společnosti Zetes skvělou práci: „První vysokozdvižný vozík vybavený ve spolupráci těchto tří společností byl tak výkonný, že bylo možné ukončit testovací fázi. MotracLinde, Durwen a Zetes jsou specialisté a inovátoři ve svém oboru a dokáží uvažovat nad rámec tradičních řešení a myslet na potřeby zákazníka, což se pozitivně projeví na výsledku.“

Tento jedinečný projekt má v naší společnosti silnou podporu a zvažujeme implementaci po celé Evropě a dalších výrobních závodech Coca-Cola.