EPC

Firma EPC Group, specialista v oboru trhavin určených pro civilní sektor, plní předpisy EU a zajišťuje plnou dohledatelnost od výroby až po dodání pomocí tří řešení: ZetesAtlas, ZetesMedea a ZetesOlympus.

Cíle


 • Plnění předpisů EU
 • Značení jednotek a plná dohledatelnost
 • Interoperabilita mezi systémy partnerů, dodavatelů a zákazníků

Řešení


 • ZetesAtlas pro značení jednotlivých balení trhavin
 • ZetesMedea pro optimalizaci a efektivní realizaci logistických procesů
 • ZetesChronos pro sledování dopravy a prokázání dodávek
 • ZetesOlympus pro sledování všech logistických událostí v životním cyklu produktu
 • MCL™ Mobility Platform pro správu v reálném čase a aktualizaci všech skupin terminálů

Výsledky


 • Značení jednotek a plná dohledatelnost produktů
 • Harmonizace logistických procesů mezi 53 evropskými sklady
 • Kvalifikace a posílení schopností personálu

Plnění předpisů a bezpečnost doručování

Firma EPC Group se specializuje na výrobu, uskladnění a distribuci trhavin určených pro civilní sektor. Byla založena ve Francii v roce 1893 a nyní funguje po celém světě. Ke dni 1. dubna 2015 firma musela začít plnit nové předpisy EU. Pro firmy v tomto odvětví začaly platit dvě nové směrnice, které vyžadují plnou dohledatelnost na úrovni jednotek v celém rozsahu dodavatelského řetězce.

Do té doby firma zajišťovala dohledatelnost produktů ve svých sedmi výrobních závodech a 53 evropských skladech pomocí čísel dávek Dohledatelnost byla tedy v podstatě založena na vyrobených množstvích. Aby dokázala zajistit globální dohledatelnost na úrovni jednotek u všech logistických procesů, musela firma EPC Group reorganizovat všechny své operace.

Cílem bylo najít partnera, který by dokázal implementovat řešení jedinečné dohledatelnosti na úrovni jednotek přes celý distribuční řetězec, po celé Evropě.

Tento úkol byl svěřen konzultantské firmě FAQ Logistique Conseil, která pro firmu EPG Group spravuje její mezinárodní a multikulturní projekty. „Začali jsme kompletním auditem evropských závodů, abychom pochopili jejich provoz do nejmenších detailů. Přestože všechny závody měly stejné logistické cíle, postupy se v jednotlivých zemích lišily,“ vysvětluje Carmen Neira, zástupce firmy FAQ Logistique Conseil. Byla vytvořena podrobná specifikace zakázky, která byla zveřejněna na trhu. Společnost Zetes uměla pozitivně odpovědět na všechny vyjádřené potřeby firmy EPC Group. „Společnost Zetes splnila požadavky, co se týče geografického pokrytí, technických zkušeností, specializace i funkční architektury,“ říká Carmen Neira.

Značení vyrobených jednotek a agregace výrobních dat

Aby byla zajištěna plná dohledatelnost na úrovni jednotek, bylo šest výrobních linek vybaveno řešením ZetesAtlas Packaging Execution. Toto řešení spravuje značení a serializaci na každé úrovni balení: položka, krabice a paleta. Každá položka, ať již jde o jakoukoli velikost, nyní má svůj kód Datamatrix s jedinečným sériovým číslem, takže je možné ji sledovat po celou dobu jejího životního cyklu.

Kromě identifikace řešení ZetesAtlas zajišťuje i agregaci a řízení dat v reálném čase, což je klíčová fáze při implementaci dohledatelnosti na úrovni jednotek. Ve firmě EPC Group byla první etapa provedena ve velmi krátké době a s minimálními dopady na výrobu: „Společnost Zetes dokázala pochopit a zajistit provozní požadavky v souladu s časovým plánem,“ říká firma EPC Group.

Dohledatelnost na úrovni jednotek u všech logistických operací

Poté, co jsou položky vyrobeny, označeny, identifikovány a agregovány, jsou přesměrovány do 53 logistických skladů firmy EPC Group, ve kterých logistické řešení ZetesMedea zajišťuje kontinuitu dohledatelnosti produktů. Operátoři jsou vybaveni mobilními terminály s aplikacemi, které umí registrovat produkty ve všech fázích v řetězci. Na počátku toto řešení řídí příjem zboží a jeho umístění na příslušných úložných místech. Kromě řízení skladu, zajisťuje řešení ZetesMedea také přípravu objednávek a expedici. Modul ZetesChronos Proof of Delivery zajišťuje dohledatelnost od nakládky produktů do vozů až po doručení cílovému zákazníkovi, kde podrobně zaznamená předání zásilky - Proof of Delivery (podpis zákazníka na terminálu a tím přenesení odpovědnosti za produkt). Doklad Proof of Delivery není vyžadován směrnicemi EU, avšak umožňuje firmě EPC Group garantovat soulad s předpisy a bezpečnost procesu dodání pro zákazníka.

Informační řetězec není v žádné fázi přerušen. Všechny logistické události, při kterých probíhá manipulace s produktem, jsou sledovány a zaznamenávány. To platí i pro zpětné procesy vracení zboží. Firma EPC Group často potřebuje z bezpečnostních důvodů vyzvednout produkty, které zákazníkem nebyly v příslušné době spotřebovány. Řešení ZetesMedea zajišťuje logistické zpracování vracených jednotek a jejich snadné zařazení zpět do zásob.

A nakonec, aby firma EPC Group dokázala rychle a jednoduše reagovat na jakékoli žádosti o informace od příslušných úřadů, zvolila řešení ZetesOlympus Track & Trace, což je zabezpečený portál pro správu a sledování aktivit v každé fázi životního cyklu produktu napříč dodavatelským řetězcem. Tento nástroj dokáže vyhledat všechny logistické události pro každou vyrobenou položku, díky čemuž plní cíl plné dohledatelnosti.

Vhodná technologická infrastruktura pro potřeby dohledatelnosti ve firmě EPC Group.

Vedle různých řešení, která společnost Zetes integrovala pro splnění právních předpisů, firma EPC Group zvláště ocenila technologický základ poskytnutý společností Zetes. Ten umožnil rychlé nasazení 350 mobilních terminálů a jejich aplikací do provozu v 53 skladech. „Agilní systém MCL™ Mobility Platform, který spravuje celou flotilu terminálů ve všech 53 skladech v Evropě, hrál v tomto případě rozhodující roli, díky které jsme zvolili tohoto partnera,“ potvrzuje firma EPC Group.

Pozitivní vlivy na výrobní a logistické procesy

Požadavky směrnic EU umožnily firmě EPC Group přejít z dohledatelnosti dávek na plnou dohledatelnost. To pomohlo zvýšit schopnosti stávajících týmů, které byly zaškoleny v používání nových technologií. Od nasazení všech řešení Zetes navíc firma EPC Group zaznamenala nárůst kvality jejích výrobních procesů.

Vedle plné dohledatelnosti umožnila řešení Zetes této firmě navíc také harmonizovat logistické procesy ve všech evropských zemích, kde firma funguje, a tím vylepšit služby koncovým zákazníkům. „Co na nás u společnosti Zetes udělalo velký dojem, byly zkušenosti v oboru dohledatelnosti na úrovni jednotek, technické dovednosti a úsilí jejich týmů technické podpory,“ uzavřela firma EPC Group. Další krok: implementace těchto řešení ve skladech ve Spojeném království (UK).

Společnost Zetes splnila požadavky jak z hlediska geografického pokrytí a technických zkušeností, ale také nabídla nejlepší řešení.

Carmen Neira, zástupce FAQ Logistique Conseil

Co na nás u společnosti Zetes udělalo velký dojem, byly zkušenosti v oboru dohledatelnosti na úrovni jednotek, technické dovednosti a úsilí jejich týmů technické podpory.

Charles-Ernest Armand, Administrative and Financial Director ve firmě EPC Group