קבוצת EPC, המומחית לחומרי נפץ לשימושים אזרחיים, עומדת בדרישות התקינה האירופית ומציעה עקיבות מלאה, משלב הייצור ועד לאספקה, בעזרת שלושה פתרונות מבית Zetes: ZetesAtlas‏, ZetesMedea ו-ZetesOlympus

יעדים


 • עמידה בתקנות האירופיות
 • סימון ועקיבות מלאה של פריטים
 • יכולת פעולה בשילוב עם המערכות של שותפים, לקוחות וספקים

פתרונות


 • לסימון פריטים של חומרי נפץ
 • למיטוב וביצוע תהליכים לוגיסטיים
 •  מודול הוכחת מסירה
 • למעקב אחר כלל האירועים הלוגיסטיים במחזור החיים של מוצר
 • פלטפורמת הניידות MCL™ לניהול ועדכון בזמן-אמת של כלל ציי המסופונים הניידים

תוצאות


 • סימון פריטים ועקיבות מלאה של מוצרים
 • תיאום התהליכים הלוגיסטיים בין 53 המחסנים ברחבי אירופה
 • הכשרה והסמכה של כוח אדם
 • תאימות לדרישות ואבטחה בתהליכי מסירה ואיסוף
 

קבוצת EPC מתמחה בייצור, אחסון, הפצה ויישום של חומרי נפץ לשימושים אזרחיים. החברה הוקמה בצרפת בשנת 1893 ופועלת כיום בכל רחבי העולם. החל מ-1 באפריל 2015, נדרשה EPC לעמוד בתקנות אירופיות חדשות. למעשה, שתי דרישות תקינה הוטלו על חברות במגזר זה:
עקיבות מלאה של פריטים ברמת היחידה הבודדת לכל אורך השרשרת הלוגיסטית.

 עד אז, סיפקה הקבוצה עקיבות של מוצריה בשבעת אתרי הייצור וב-53 המחסנים שלה באירופה באמצעות ניהול מספרי אצווה. באופן זה, העקיבות הסתמכה למעשה על הכמויות שיוצרו. כדי לספק עקיבות הן ברמת הפריט הבודד והן בפריסה כלל-עולמית לאורך כל התהליכים הלוגיסטיים, היה על קבוצת EPC לארגן מחדש את כלל הפעילות שלה.

מטרת הקבוצה הייתה למצוא שותף המסוגל להטמיע פתרון ייחודי לעקיבות ברמת הפריט לכל אורך שרשרת ההפצה, בכל רחבי אירופה.

משימה זו הוטלה על FAQ Logistique Conseil חברת ייעוץ שמונתה על ידי קבוצת EPG לנהל פרויקט בינלאומי ורב-תרבותי זה. "התחלנו את הפרויקט בעריכת ביקורת מקיפה של המתקנים באירופה, כדי להבין את אופן תפעולם בפירוט. למרות שלכל המתקנים היו יעדים לוגיסטיים זהים, הנהלים נבדלו זה מזה בין מדינה למדינה", מסבירה כרמן ניירה (Carmen Neira), מנהלת-שותפה ב-FAQ Logistique Conseil. בעקבות הביקורת גובש מפרט דרישות מלא שנשלח לשוק לבקשת הצעות. חברת Zetes הצליחה לענות בחיוב על כל אחד ואחד מהסעיפים בהגדרת הצרכים של קבוצת EPC. "Zetes עמדה בכל הדרישות מבחינת כיסוי גיאוגרפי, מומחיות טכנית, וארכיטקטורה פונקציונלית", מספרת כרמן ניירה.

סימון פריטים בודדים ואגרגציה של נתוני ייצור

כדי להבטיח עקיבות מלאה ברמת הפריט, צוידו שישה קווי ייצור בפתרון ZetesAtlas לביצוע האריזה. הפתרון מנהל את הסימון והסריאליזציה בכל אחת מרמות האריזה: הפריט, הארגז והמשטח. לכל פריט, בכל גודל שהוא, יש כעת מטריצת-נתונים משלו, הכוללת מספר סידורי ייחודי, כך שניתן לעקוב אחריו לכל אורך מחזור החיים שלו.

 

בנוסף לזיהוי, מטפל פתרון ZetesAtlas גם באגרגציה ובקרה של נתונים בזמן-אמת, שמהוות שלב חיוני בהטמעה של עקיבות ברמת הפריט. במקרה של קבוצת EPC, השלב הראשון בוצע בפרק זמן קצר מאוד, תוך השפעה מינימלית על הייצור: "Zetes השכילה להבין את דרישות הייצור בהתאם ללוחות הזמנים ולעמוד בהן", מאשרים בקבוצת EPC.

 עקיבות ברמת הפריט בכל הפעילות הלוגיסטית

 לאחר שהפריטים יוצרו, סומנו, זוהו, ועברו אגרגציה, הם מנותבים אל 53 המחסנים הלוגיסטיים השונים של קבוצת EPC, שם מבטיח פתרון הלוגיסטיקה ZetesMedea המשכיות של עקיבות המוצר. למטרה זו, מצוידים המפעילים במסופונים ניידים שביכולתם לרשום מוצרים בכל שלב בשרשרת. בשלב הראשון, הפתרון מנהל את קבלתן של סחורות והצבתן במקומות האחסון שלהן. בנוסף לניהול המלאי, פתרון ZetesMedea מסוגל גם לנהל את ההכנה והמשלוח של הזמנות. מודול הוכחת המסירה ZetesChronos מבטיח עקיבות החל מהעמסת המוצרים על משאיות ועד מסירתם ללקוח-הקצה, עם הוכחת מסירה מתועדת (חתימת הלקוח במסופון הנייד להעברת האחריות). הוכחת המסירה אינה נדרשת על פי התקנות האירופיות החדשות, אך היא מאפשרת לקבוצת EPC להבטיח תאימות לדרישות ואבטחה בתהליכי המסירה והאיסוף, למען הלקוח.

-zeteschronosשרשרת המידע אינה נקטעת בשום זמן שהוא. קיים מעקב ותיעוד של כל אירועי הטיפול הלוגיסטי במוצר, כולל אפילו תהליכי החזרה של מוצרים. משיקולי אבטחה, קבוצת EPC צריכה לעתים להחזיר לרשותה מוצרים שהלקוחות לא עשו בהם שימוש במסגרת זמן מוגדרת. גם כאן, פתרון ZetesMedea מספק טיפול בהחזרת פריטים והשבת המוצר למלאי בקלות ובפשטות.

לסיום, כדי להיות מסוגלת להגיב בקלות ובמהירות לכל בקשת מידע מהרשויות, קבוצת EPC בחרה בפתרון ZetesOlympus Track & Trace,   פורטל מאובטח לניהול ומעקב אחר פעילויות בכל שלב במחזור החיים של המוצר. לכלי זה יש את היכולת לאחזר את כל האירועים הלוגיסטיים של כל אחד מהפריטים שיוצרו, ובכך לעמוד ביעד של השגת עקיבות מוחלטת.

תשתית טכנולוגית שתענה על דרישות העקיבות של קבוצת EPC.

מעבר לפתרונות השונים ששילבה Zetes כדי לעמוד בדרישות הרגולציה, קבוצת EPC העריכה במיוחד את התשתית הטכנולוגית שהציעה Zetes. הודות לתשתית זו, התאפשרה פריסה מהירה של 350 מסופונים ניידים - ואפליקציות עבורם - בכל 53 המחסנים. "מהירות התגובה והגמישות של פלטפורמת הניידות MCL™, שניהלה את כל צי המסופונים בכל 53 המתקנים באירופה, מילאה תפקיד מכריע ועשתה את ההבדל במקרה זה", מאשרת קבוצת EPC .

השלכות חיוביות על תהליכי ייצור ולוגיסטיקה

ההיענות לתקנות האירופיות אפשרה לקבוצת EPC לעבור מעקיבות מבוססת אצווה לעקיבות מוחלטת. שינוי זה סייע לשדרג את הכישורים של הצוותים הקיימים, שהודרכו והוכשרו בטכנולוגיות החדשות. יתרה מזאת, מאז התקנת הפתרונות של Zetes, הבחינה קבוצת EPC בשיפור האיכות של תהליכי הייצור שלה.

בנוסף לעקיבות מלאה, הפתרון של Zetes אפשר לקבוצה ליצור תיאום ואחידות בין כל התהליכים הלוגיסטיים שלה בכל המדינות האירופיות שבהן היא פועלת - תיאום שהביא לשיפור השירות ללקוחות הקצה. "מה שהרשים אותנו ב-Zetes היה המומחיות שלה בתחום העקיבות ברמת הפריט, יכולותיה הטכניות, והמחויבות של צוותי התמיכה שלה", מסכמת קבוצת EPC. הצעד הבא: פריסת הפתרונות הללו במתקנים בבריטניה.

Zetes ענתה על הדרישות מבחינת כיסוי גיאוגרפי, מומחיות טכנית וארכיטקטורה פונקציונלית.

כרמן ניירה (Carmen Neira), מנהלת-שותפה ב-FAQ Logistique Conseil.

מה שהרשים אותנו ב-Zetes היה המומחיות שלה בתחום העקיבות ברמת הפריט, יכולותיה הטכניות, והמחויבות של צוותי התמיכה שלה.

צ'רלס-ארנסט ארמאנד (Charles-Ernest Armand), מנהל אדמיניסטרטיבי ופיננסי של קבוצת EPC