De EPC-groep, specialist in explosieven voor civiele toepassingen, voldoet aan de Europese richtlijn en realiseert volledige traceerbaarheid, van productie tot levering, met drie oplossingen van Zetes: ZetesAtlas, ZetesMedea en ZetesOlympus.

Doelstellingen


 • Voldoen aan de Europese regelgeving
 • Individuele codering en volledige traceerbaarheid
 • Compatibiliteit met systemen van partners, leveranciers en klanten

Oplossingen


 • ZetesAtlas voor individuele codering van explosieven
 • ZetesMedea voor optimalisering en uitvoering van logistieke processen
 • ZetesChronos Proof of Delivery-module
 • ZetesOlympus voor het traceren van alle logistieke transacties in de productlevenscyclus
 • MCL™ Mobility Platform voor het realtimebeheer en updaten van alle mobiele terminals

Resultaten


 • Individuele codering en volledige traceerbaarheid van de producten
 • Harmonisering van de logistieke processen tussen de 53 Europese magazijnen
 • Kwalificatie en ondersteuning van het personeel

Conformiteit en veiligheid van de leveringsprocessen

 

De EPC-groep is gespecialiseerd in de productie, opslag, distributie en plaatsing van explosieven voor civiele toepassingen. Het bedrijf werd opgericht in Frankrijk in 1893 en is tegenwoordig wereldwijd actief. Vanaf 1 april 2015 moest EPC voldoen aan nieuwe Europese voorschriften. Er werden twee nieuwe richtlijnen opgelegd aan de bedrijven binnen deze sector: volledige individuele traceerbaarheid van de items door de hele logistieke keten.

Tot dan toe maakte de groep gebruik van batchnummers voor het traceren van de producten op de zeven productiesites en in de 53 Europese magazijnen. Traceerbaarheid was toen hoofdzakelijk gebaseerd op de geproduceerde hoeveelheden. Om een individuele en wereldwijde traceerbaarheid van alle logistieke processen te realiseren, moest de EPC-groep alle werkzaamheden reorganiseren.

Er moest een partner gevonden worden die in staat was om een oplossing voor individuele traceerbaarheid voor de hele distributieketen te implementeren voor heel Europa.

Deze taak werd toevertrouwd aan FAQ Logistique Conseil, een consultancybureau dat gekozen was door de Groupe EPG om dit internationale en multiculturele project aan te sturen. "We hebben eerst een complete audit van de Europese locaties uitgevoerd om hun werkzaamheden in detail te doorgronden. Ondanks het feit dat ze dezelfde logistieke doelstellingen hadden, verschilden de procedures van land tot land", vertelt Carmen Neira, een van de partners van FAQ Logistique Conseil. Er werd een gedetailleerde specificatie opgesteld en openbaar gemaakt. Zetes kon voldoen aan elk van de opgegeven behoeften van de EPC-groep. "Zetes voldeed aan de vereisten voor wat betreft het geografische bereik, de technische expertise en de functionele architectuur", vervolgt Carmen Neira.

Individuele codering van items en aggregatie van productiegegevens

Om een volledige individuele traceerbaarheid te realiseren, werden de zes productielijnen voorzien van de ZetesAtlas Packaging Execution-oplossing. Deze oplossing beheert het coderen en de serialisatie van elk verpakkingsniveau : item, doos en pallet. Elk item, ongeacht de grootte, krijgt nu een datamatrix met een uniek serienummer, zodat het van begin tot eind getraceerd kan worden.

Naast de identificatie zorgt ZetesAtlas voor de aggregatie en besturing van de gegevens in realtime , een essentiële stap in de implementatie van individuele traceerbaarheid. Voor de EPC-groep werd deze eerste fase binnen heel korte tijd uitgevoerd, met minimale impact op de productie: "Zetes begreep de productievereisten en respecteerde deze conform de planning", legt de EPC-groep uit.

Individuele traceerbaarheid bij alle logistieke taken

Nadat de items geproduceerd, gecodeerd, geïdentificeerd en geaggregeerd zijn, worden ze doorgestuurd naar de 53 logistieke magazijnen van de EPC-groep, waar de logistieke oplossing ZetesMedea zorgt voor de continuïteit van de producttraceerbaarheid . Hiervoor zijn de operators voorzien van mobiele terminals die de producten in elke fase van de keten kunnen registreren. In eerste instantie beheert de oplossing de ontvangst van de goederen en het wegzetten ervan op hun opslaglocatie. Naast het inventarisbeheer beheert ZetesMedea ook de ordervoorbereidingen en -verzendingen. De ZetesChronos Proof of Delivery-module waarborgt de traceerbaarheid vanaf het moment dat de producten in de vrachtwagens geladen worden totdat ze afgeleverd worden bij de eindklant met een geregistreerde Proof of Delivery (de handtekening van de klant op de terminal voor de overdracht van de verantwoordelijkheid). De Proof of Delivery is niet vereist door de nieuwe Europese regelgeving, maar stelt de EPC-groep in staat om de conformiteit en veiligheid van het leveringsproces te garanderen voor de klant.

De informatieketen wordt op geen enkel moment onderbroken. Alle logistieke transacties met betrekking tot de producten worden getraceerd en geregistreerd, zelfs bij retourzendingen. Om veiligheidsredenen moet de EPC-groep regelmatig producten terughalen die niet binnen de gestelde termijn gebruikt zijn door de klanten. Ook hier zorgt ZetesMedea voor individuele retourverwerking en eenvoudig terug opnemen van de producten in de voorraad.

 

Om snel en gemakkelijk te kunnen reageren op verzoeken om informatie door de overheidsinstanties, koos de EPC-groep tot slot voor ZetesOlympus Track & Trace, een beveiligde portal voor het beheren en traceren van activiteiten in elke fase van de productlevenscyclus. Deze tool kan alle logistieke transacties van elk geproduceerd item opvragen , waarmee voldaan wordt aan de doelstelling van volledige traceerbaarheid.

Een technologische infrastructuur overeenkomstig de traceerbaarheidsvereisten van de EPC-groep

Naast de verschillende oplossingen die Zetes implementeerde om te voldoen aan de voorgeschreven eisen, was de EPC-groep ook erg te spreken over de technologische steun die Zetes bood. Hierdoor konden aan hoog tempo 350 mobiele terminals met bijbehorende applicaties geïmplementeerd worden in de 53 magazijnen. "De agility van het MCL™ Mobility Platform, dat alle terminals op de 53 Europese locaties beheerde, speelde hierbij een doorslaggevende en onderscheidende rol", aldus de EPC-groep.

Positieve weerslag op de productie- en logistieke processen

Door het naleven van de Europese regelgeving kon de EPC-groep de stap maken van batchtraceerbaarheid naar volledige traceerbaarheid. Dit vergrootte de vaardigheden van de bestaande teams, die begeleiding en training voor deze nieuwe technologieën kregen. Bovendien heeft de EPC-groep sinds de installatie van de Zetes-oplossingen een kwaliteitsverbetering van de productieprocessen gemerkt.

De oplossing van Zetes maakte niet alleen volledige traceerbaarheid mogelijk, maar zorgde er ook voor dat de Groupe alle logistieke processen kon harmoniseren in alle Europese landen waar ze actief zijn, wat leidde tot een betere service aan de eindklant. "Waar wij van onder de indruk waren bij Zetes was hun expertise in individuele traceerbaarheid, hun technische skills en het commitment van de ondersteunende teams", zegt de EPC-groep tot slot. Volgende stap: de implementatie van deze oplossingen op de locaties in het Verenigd Koninkrijk.

Zetes voldeed aan de vereisten voor wat betreft het geografische bereik, de technische expertise en de functionele architectuur.

Carmen Neira, partner bij FAQ Logistique Conseil

Waar wij van onder de indruk waren bij Zetes was hun expertise in individuele traceerbaarheid, hun technische skills en het commitment van de ondersteunende teams.

Charles-Ernest Armand, Administratief en Financieel Directeur van de EPC-groep