Bruksela (Belgia), 28 marzec 2019 r. - Rosnące oczekiwania klientów w coraz większym stopniu przyczyniają się do zwiększenia złożoności procesów, zwiększenia kosztów operacyjnych i marnotrawstwa, które sprzedawcy detaliczni widzą w swoich łańcuchach dostaw. Firmy podkreślają konieczność większej elastyczności zwrotów, szybszą dostawę i aktualizacji danych o dostawie w czasie rzeczywistym. Nowe badania podejmowane przez osoby decyzyjne w firmach detalicznych wskazują niekwestionowaną potrzebę lepszej widzialności łańcucha dostaw.

Co najważniejsze, brak widzialności wpływa negatywnie na wynik końcowy organizacji. Do najważniejszych problemów w tym zakresie należą:

  • Nadmierny poziom zapasów
  • Zwiększona ilość odpadów
  • Mniejsza sprzedaż z powodu niedostępności produktów
  • Brak alarmów generowanych w czasie rzeczywistym, co uniemożliwia zapobieżenie potencjalnym zakłóceniom
  • Możliwość identyfikacji zwróconych towarów jako dostępnych zapasów

Badanie, które w imieniu firmy Zetes przeprowadziła firma Sapio Research wykazało, że 94% respondentów nie ma pełnej widzialności zdarzeń, które wpływają na funkcjonowanie ich łańcucha dostaw, jednocześnie 87% badanych przyznaje, że w pełni widzialny łańcuch dostaw z aktualizacją zdarzeń w czasie rzeczywistym może zapewnić firmie przewagę wobec konkurencji. Prawie trzy czwarte (71%) respondentów twierdzi natomiast, że brak widzialności zdarzeń w łańcuchu dostaw miał negatywny wpływ na ich działalność.

Pozostałe istotne spostrzeżenia:

Higher customer expectations call for more visibility
 
  • 33% respondentów uważa, że duża ilość danych przy braku dostępu do danych w czasie rzeczywistym utrudniają działania na rzecz poprawy widoczności w łańcuchu dostaw.
  • Zadowolenie i lojalność klientów  są najważniejszymi celami korporacji, a widzialność w łańcuchu dostaw może podwyższyć te parametry o ponad 30%.
  • 42% osób podejmujących decyzje dotyczące łańcucha dostaw uważa ograniczenie ilości odpadów za bardzo trudne wyzwanie.

Skoro tak wiele obszarów łańcucha dostaw może wymagać uwagi, jaki jest kierunek działania sprzedawców detalicznych?

„Widzialność ma w rezultacie zapewnić większą kontrolę nad procesami i odblokowanie potencjału zwiększenia wydajności” Amir Harel, dyrektor generalny ds. rozwiązań z zakresu widzialności w łańcuchu dostaw

Amir Harel, dyrektor generalny ds. rozwiązań z zakresu widzialności w firmie Zetes komentuje: „Celem widzialności i jest większa kontrola i odblokowanie potencjału wydajności. Platforma zapewniająca większą efektywność i współpracę sieciową może pełnić funkcję transformacyjną. Bez niej sprzedawcom detalicznym trudno będzie osiągnąć lepsze wyniki poprzez ograniczenie odpadów, lepszą dostępność towarów na półce, zwiększenie wydajności dostawców i zaangażowania klientów”.

„Ważne jest, aby połączyć pełną wizję z pragmatycznym podejściem do problemów. Innymi słowy, należy dążyć do rzeczy wielkich, zaczynając od małych i rozbudowując rozwiązania w miarę dostrzegania nowych korzyści. Dzięki odpowiedniej wiedzy na temat procesów łańcucha dostaw oraz synchronizacji fizycznych i cyfrowych przepływów danych w różnych systemach, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i najniższym stopniu złożoności technologii można uzyskać szybki zwrot z ponoszonych inwestycji”.

Raport z badań na temat widzialności w łańcuchu dostaw firmy Zetes zawiera badanie 451 respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii. Wszystkie wywiady przeprowadzono w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

Amir Harel, General Manager - Visibility Solutions
 

Pobierz pełny raport