Brusel (Belgie), 28. březen 2019 - Rostoucí požadavky zákazníků významně přispívají k nárůstu složitosti, vyšším nákladům a plýtvání v dodavatelských řetězcích maloobchodů. Firmy zmiňují hlavně potřebu flexibilní správy vraceného zboží, rychlejšího dodání a změn parametrů dodání v reálném čase. Nový průzkum mezi pracovníky s rozhodovacími pravomocemi vyzdvihl důležitost zlepšení Viditelnosti Dodavatelského Řetězce (Supply Chain Visiblity).

Absence viditelnosti negativně ovlivňuje efektivitu firem a navenek se projevuje zejména v následujících oblastech:

  • Nadměrné skladové zásoby
  • Velké plýtvání
  • Ztracené prodeje kvůli nedostupnosti zboží
  • Nedostatečné varování v reálném čase pro minimalizaci případných problémů
  • Neschopnost rychle vracet zboží k opětovnému prodeji

Průzkum provedený firmou Sapio Research pro společnost Zetes ukázal, že 94% respondentů postrádá ideální viditelnost událostí, které ovlivňují jejich dodavatelský řetězec, 87% z nich souhlasí, že plná viditelnost dodavatelského řetězce s aktualizacemi v reálném čase může pro firmu znamenat konkurenční výhodu. Téměř tři čtvrtiny respondentů (71%) však potvrdily, že nedostatek viditelnosti dodavatelského řetězce má negativní dopad na jejich podnikání.

Další klíčová zjištění v průzkumu:

Větší nároky zákazníků vyžadují lepší viditelnost
 
  • 33% respondentů zmínilo, že při zvyšování viditelnosti dodavatelského řetězce dělají hlavní potíže velký objem dat a nedostatečný přístup k datům v reálném čase.
  • Spokojenost a věrnost zákazníků jsou základním cílem každé firmy a všichni uznávají, že viditelnost dodavatelského řetězce by je zlepšila o více než 30%.
  • 42% pracovníků s rozhodovacími pravomocemi považuje ‚omezení plýtvání‘ za klíčový úkol.

Když ale existuje tolik možných problémových oblastí dodavatelského řetězce, jak mají maloobchody nyní postupovat?

„Cílem viditelnosti je hlavně získat lepší kontrolu a odkrýt výkonový potenciál.“ – Amir Harel, General Manager pro Visibility Solutions

Amir Harel, General Manager pro Visibility Solutions ve společnosti Zetes, k tomu říká: „Cílem viditelnosti je hlavně získat lepší kontrolu a odkrýt výkonový potenciál. To je platforma pro vyšší efektivitu a lepší spolupráci napříč dodavatelským řetězcem a může mít klíčovou úlohu při transformaci maloobchodu. Bez ní maloobchody jen těžko uspějí v omezení plýtvání, zlepšení dostupnosti zboží, zvýšení výkonu dodavatelů a posílení komunikace se zákazníky.“

„Klíčem je kombinace silné vize a pragmatického přístupu. Jinými slovy, je důležité mít velké plány, ale začít s menšími kroky a postupně realizovat dílčí přínosy. S odpovídajícím přehledem nad procesy dodavatelského řetězce a možností synchronizovat fyzické a digitální datové toky mezi oddělenými systémy lze dosáhnout rychlé návratnosti (ROI) s minimálními investicemi do technologií a složitých procesů.“

Zpráva Supply Chain Visibility Research Report od společnosti Zetes vyzpovídala 451 respondentů ve Spojeném království, Francii, Německu a Španělsku. Všechna dotazování byla provedena v prosinci 2018 a lednu 2019.

Amir Harel, General Manager - Visibility Solutions
 

Stáhněte si celou zprávu