Uppnå fullständiga leveranser i tid

I takt med att den pressade försörjningskedjan blir mer komplex är fullständig visibilitet avgörande för att behålla kontrollen. Utmaningen med att leverera rätt produkt till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt skick (med minsta möjliga miljöpåverkan) är enorm och förväntningarna är skyhöga. Redan före COVID-19-krisen visade europeisk forskning att 71% av beslutsfattarna inom distributionskedjan bedömde att bristen på intelligent visibilitet i realtid hade en negativ inverkan på deras verksamhet.

Zetes_Supply_Chain_Diagram

Att eliminera transportsilos är avgörande för att förbli konkurrenskraftig. Begränsad eller obefintlig visibilitet över transporter medför många utmaningar, bland annat otillräckligt samarbete mellan intressenter, bristande prestandaövervakning och suboptimal processhantering. Den här e-boken förklarar dessa risker och utforskar fördelarna med en transportlösning för realtidsvisibilitet. Dessa intelligenta system ger dynamiska prognoser och optimerar prestationsförmågan genom att i realtid samordna data från distributionskedjan. Produktivitet och ROI ökar, medan otillräckliga prestationer, tvister och svinn minskar. En transportlösning för visibilitet bör ses som en långsiktig investering för fullständiga leveranser i tid, varje gång.