Včasné a správné plnění objednávek

S rostoucí složitostí dodavatelského řetězce je důležité zajistit plnou kontrolu prostřednictvím komplexní viditelnosti od A do Z. Dostat správný produkt na správné místo ve správný čas a ve správném stavu (s minimálním dopadem na životní prostředí) je náročný úkol, ale nároky zákazníků jsou vysoké. Podle celoevropského průzkumu, provedeného ještě před krizí COVID-19, se celých 71 % pracovníků s rozhodovacími pravomocemi shodlo na tom, že absence viditelnosti dodavatelského řetězce v reálném čase má negativní dopad na podnikání.

Zetes_Supply_Chain_Diagram

Pro udržení konkurenceschopnosti je klíčové odbourat bariéry a propojit izolované oblasti. Omezená nebo nulová viditelnost přepravy je příčinou mnoha problémů, včetně špatné spolupráce zainteresovaných stran, nedostatečného sledování výkonnosti a neoptimálního řízení procesů. Tato publikace probírá uvedená rizika a nabízí možnosti řešení viditelnosti přepravy v reálném čase. Inteligentní systémy poskytují dynamické prognózy a optimalizují výkon prostřednictvím řízení dat dodavatelského řetězce v reálném čase. Posilují produktivitu a návratnost investic a omezují případné spory a plýtvání. Řešení viditelnosti přepravy by mělo být považováno za dlouhodobou investici pro zajištění včasného a úplného vyřízení všech objednávek.