Optimera first till final mile för maximal leveranseffektivitet

Distributionskedjan är fortfarande under ett enormt tryck till följd av e-handelns tillväxt, utmanande globala marknader och kunders ökande förväntningar. Med den extra osäkerheten och svårigheterna kring COVID-19 är det nu viktigare än någonsin att uppnå en effektiv logistik. Under nedstängningarna skedde 65 % av försäljningen online, jämfört med 34 % före krisen1. Arbetsstyrkan inom logistiken har också påverkats av sjukdom och karantän.
Samtidigt som kunden har ett visst ansvar för att leveransen ska lyckas är distributionskedjan avgörande för att uppnå framgångsrika leveranser vid första försöket. Leveransmisstag, undermålig visibilitet, ineffektivitet och mänskliga fel bidrar alla till misslyckade leveranser. För detaljhandlare påverkar detta varumärkesanseende och kundlojalitet. Upprepade leveranser får också ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

 

failed deliveries

 

Den här e-boken undersöker orsakerna bakom misslyckade leveranser och kostnaderna för detaljhandlare och miljön. Den undersöker vidare hur marknadsledare uppnår hållbara och framgångsrika leveranser när en effektiv logistik är som viktigast.