Optimalizace od první až po poslední míli s maximálním důrazem na efektivitu

Růst v oblasti e-commerce, globalizace a rostoucí nároky ze strany zákazníků kladou obrovské nároky na dodavatelský řetězec. S dalšími obtížemi a nejistotou kvůli situaci COVID-19 je nyní efektivita služeb ještě důležitější. Během lockdownu bylo 65 % prodejů realizováno online, v porovnání s 34 % před krizí1. Na pracovní síly zajišťující všechny fáze zpracování přitom také doléhaly následky onemocnění a izolace. Zákazník vnímá úspěšné doručení jako odpovědnost prodejce, proto se dodavatelský řetězec musí řídit heslem ‘Správně hned napoprvé’. K neúspěšným doručením přispívají špatná viditelnost procesů, neefektivní procesy a chyby lidského faktoru. Pro maloobchody to následně má vliv na věrnost zákazníků a udržení dobré pověsti značky. Opakované pokusy o doručení také mají dopady na náklady a životní prostředí.

 

failed deliveries

 

Tato zpráva popisuje příčiny neúspěšných doručení, náklady pro maloobchody a vliv na životní prostředí. Podrobně sleduje, jak vedoucí hráči na trhu dosahují špičkový a udržitelný výkon s maximálním důrazem na efektivitu.