I länder inom hela EU och runt om i världen driver organisationer en ständig kamp mot införsel och förflyttning av olagliga produkter genom sina distributionskedjor. Från läkemedelsprodukter och cigaretter, till kosmetika, vin, sprit och lyxartiklar har regeringar antingen infört, eller håller på att införa, regler för fullständig spårbarhet för att följa och spåra dessa produkters rörelser. Oavsett om det är av hälso- och säkerhetsskäl, för att säkerställa att skatter betalas korrekt eller för att ingjuta förtroende hos konsumenter, patienter och kunder om att produkterna de köper eller använder är 100 % äkta, blir regelefterlevnad en allt viktigare förutsättning för tillverkare, återförsäljare, distributörer och detaljhandlare.

Att uppnå efterlevnad i praktiken medför begränsningar för operativ effektivitet och produktivitet i många organisationer. Att anta en flerfasstrategi för alla efterlevnadsinitiativ kan dock frigöra en betydande potential för ökad effektivitet, produktivitet och visibilitet. Sébastien Sliski, General Manager Collaborative Supply Chain Solutions på Zetes, förklarar hur organisationer kan dra nytta av efterlevnad genom att använda data proaktivt, omvandla det till information och i slutänden förbättra prestanda och kundengagemang.

Förbättrad spårbarhet
 

Data intelligens

Varje förordning innehåller tydligt definierade standarder för kodning och märkning av produkter med specifika dataset som gör att produkter enkelt kan autentiseras i varje steg i distributionskedjan. Detta innebär att varje organisation och varje aktör i distributionskedjan vet vilken information de behöver fånga, hur den ska publiceras och att de måste utföra processer på exakt samma sätt. Detta säkerställer enhetlighet och fullständig spårbarhet, vilket är nyckeln till efterlevnad.

Varje förordning innehåller tydligt definierade standarder för kodning och märkning av produkter med specifika dataset som gör att produkter enkelt kan autentiseras i varje steg i distributionskedjan.

Med enhetlighet kommer möjligheten att uppnå en intelligensnivå som för närvarande är ouppnåelig för de flesta organisationer på grund av de otaliga sätten att samla in data på och de många processer som används. Att rensa upp i distributionskedjans ekosystem och i den data som finns där ger inte bara viktig spårbarhet av produkter för hållbarhet och äkthet utan det ger också insyn i distributionskedjans prestanda. Vilka flaskhalsar finns det? Drar alla intressenter i distributionskedjan åt samma håll? Autentiseras produkter på marknader där de inte borde vara?

Med hjälp av supply chain intelligens kan företag också introducera varningar i realtid baserade på viktiga prestandaparametrar, för avvikelsehantering och ännu högre effektivitet.

Konsumentinsikt

Införandet av en standardbaserad struktur för streckkodsdata medför inte bara transparens inom distributionskedjan utan det ger organisationer – särskilt tillverkare – en detaljerad inblick i deras kundbas. Detta är viktigt, inte enbart för att uppfylla globala lagkrav för förbättrad livsmedels- och läkemedelssäkerhet, utan också för att möta kraven från en miljömedveten konsument som vill ha tydlig information om etiskt inköp och ursprung. Möjligheten att dela var en produkt har odlats eller information om de personer som var inblandade i dess tillverkning erbjuder en möjlighet att vara tilltalande för de personer som aktivt vill fatta mer informerade köpbeslut.

Dessutom kommer analyser av de platser där kunder autentiserar sina produkter att göra det möjligt för varumärken att flagga problem med olicensierad gränsöverskridande produktdistribution.

Partnerengagemang

Möjligheterna för en digitaliserad distributionskedja är betydande, men först och främst måste organisationer övervinna utmaningarna med att uppnå regelefterlevnad samtidigt som de lägger grunden för tillväxt.

När dataset som innehåller unika serienummer, streckkoder och hologram på individuellt förpackade artiklar och aggregerade pallar på batchnivå finns att tillgå är nästa viktiga steg att identifiera en partner som kan visa tydlig förståelse av regelverket och dess omedelbara inverkan på den dagliga verksamheten.

Till exempel bör varje efterlevnadsinitiativ i första hand bibehålla produktiviteten och sedan erbjuda ett flexibelt och smidigt tillvägagångssätt för verksamhetsförbättring när de viktigaste delarna i efterlevnad är infört i ekosystemet.

Slutsats

Att följa omfattande direktiv är ett komplext åtagande, men att arbeta med etablerade och erfarna partner kan hjälpa organisationer att bryta ner många hinder – och mer. Ett smidigt och stegvis tillvägagångssätt kommer inte bara att säkerställa att efterlevnadsmålen uppnås utan att äventyra befintliga produktivitetsnivåer. Det kommer också att lägga grunden för bredare operativa och affärsmässiga fördelar som går längre än förordningen och ger full spårbarhet.

Genom att ta sig an era efterlevnadsinitiativ i syfte att frigöra och digitalisera viktiga data inom er distributionskedjas ekosystem kan er organisation bli smartare, mer hållbar och bättre på att identifiera och agera på nya affärsmöjligheter.

Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions på Zetes

 

Mer information finns i vår senaste e-bok om spårbarhet i tillverkningsindustrin