V zemích EU i po celém světě čelí organizace neustálému boji proti nelegálním produktům, které se dostávají do jejich dodavatelských řetězců a pohybují se v nich. Od farmaceutického zboží a cigaret až po kosmetiku, víno, lihoviny a luxusní zboží - tady všude vlády zavádějí předpisy vyžadující úplnou dohledatelnost, aby bylo možné sledovat pohyb těchto produktů. Ať už je to ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, kvůli zajištění řádného placení daní nebo proto, aby spotřebitelé, pacienti a zákazníci měli jistotu, že kupují a používají stoprocentně pravé produkty, je dodržování předpisů pro výrobce, prodejce, distributory a maloobchodníky stále větší nutností.

Pro mnoho organizací je realitou, že plnění předpisů omezuje provozní efektivitu a produktivitu. Zavedení vícefázového přístupu k jakékoli iniciativě v oblasti předpisů však může uvolnit významný potenciál pro vyšší efektivitu, produktivitu a viditelnost. Sébastien Sliski, General Manager Collaborative Supply Chain Solutions ve společnosti Zetes vysvětluje, jak mohou organizace těžit z dodržování předpisů tím, že proaktivně využívají data a připravují přehledy, a v konečném důsledku mohou zvýšit výkonnost a spokojenost zákazníků.

Lepší dohledatelnost
 

Datové přehledy

Každý předpis stanoví jasně definované normy pro kódování a označování výrobků specifickými sadami údajů, které umožňují snadnou autentizaci zboží v každé fázi dodavatelského řetězce. To znamená, že každá organizace a každý účastník v dodavatelském řetězci přesně ví, jaké informace musí zaznamenávat, jak je musí zveřejňovat a že předepsané procesy musí provádět přesně uvedeným způsobem. To zajistí důslednou a plnou dohledatelnost podle legislativních požadavků.

Každý předpis stanoví jasně definované normy pro kódování a označování výrobků specifickými údaji, které umožňují snadnou autentizaci zboží v každé fázi dodavatelského řetězce

S důsledností přichází možnost získat takovou úroveň přehledů, která je v současné době pro většinu organizací nedosažitelná vzhledem k nesčetným způsobům snímání dat a množství používaných procesů. Vyčištění ekosystémů dodavatelského řetězce a dat umožňuje nejen základní funkci pro track & trace produktů z hlediska udržitelnosti a autenticity, ale také poskytuje přehled o výkonnosti dodavatelského řetězce. Kde jsou problémová místa? Spolupracují všechny zúčastněné strany v dodavatelském řetězci správným způsobem? Jsou produkty ověřovány na trzích, kde by neměly být?

Kromě toho mohou organizace na základě informací o dodavatelském řetězci přidat upozornění v reálném čase podle klíčových výkonnostních parametrů, zajistit řízení podle výjimek a dosáhnout ještě větší efektivity.

Data o zákaznících

Zavedení struktury založené na standardech pro data čárových kódů zajišťuje nejen transparentnost v rámci dodavatelského řetězce, ale nabízí organizacím - zejména výrobcům - detailní přehled o jejich zákaznické základně. To je klíčové nejen pro plnění legislativních požadavků na celosvětové zvýšení bezpečnosti potravin a léčiv, ale také pro plnění požadavků ekologicky uvědomělých spotřebitelů, kteří vyžadují jasné informace o původu a etických ohledech. Možnost sdílet informace o tom, kde bylo zboží vypěstováno, nebo informace o lidech, kteří se podíleli na jeho výrobě, dává šanci přímo oslovit ty zákazníky, kteří se aktivně snaží činit informovaná nákupní rozhodnutí.

Analýza míst, kde zákazníci ověřují pravost svých výrobků, navíc umožní značkám upozornit na problémy s nelicencovanou přeshraniční distribucí produktů.

Zapojení partnerů

Digitalizovaný dodavatelský řetězec nabízí velké příležitosti, avšak organizace budou muset především překonat problémy spojené s dodržováním předpisů a zároveň položit základy pro budoucí růst.

Vzhledem k souborům dat zahrnujícím jedinečná sériová čísla, čárové kódy a hologramy na jednotlivě balených položkách a na agregované úrovni palet, je klíčové najít partnera, který dokáže prokázat jasné porozumění předpisům a jejich bezprostřednímu dopadu na každodenní provoz.

Jakákoli iniciativa v oblasti dodržování předpisů by v první řadě neměla snížit produktivitu, ale naopak, po zavedení klíčových prvků plnění předpisů do ekosystému nabídnout flexibilní a agilní možnosti vylepšení daných procesů firmy.

Závěr

Dodržování komplexních směrnic je složitý úkol, nicméně spolupráce se zavedenými a zkušenými partnery může organizacím pomoci překonat mnohá omezení - a nejen to. Agilní a rozfázovaný přístup nejen zajistí splnění cílů v oblasti dodržování předpisů, aniž by byla ohrožena stávající úroveň produktivity, ale také položí základy pro širší provozní a obchodní přínosy, které přesahují rámec předpisů a zajišťují plnou dohledatelnost.

Pokud k iniciativám v oblasti plnění předpisů přistoupíte s důrazem na zpřístupnění a digitalizaci klíčových dat v rámci ekosystému dodavatelského řetězce, mohou se organizace stát chytřejší, udržitelnější a schopnější identifikovat a využívat nové obchodní příležitosti.

Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions ve společnosti Zetes

 

Přečtěte si další informace v naší bezplatné příručce na téma dohledatelnosti ve výrobě