Med dagens krav på snabbhet i distributionskedjan har det aldrig varit viktigare att maximera tillgängligheten för returnerbara tillgångar och RTI:er (Returnable Transport Items), såsom rullburar, behållare och pallar för att uppnå operativ prestanda och effektivitet. Vårt system för spårbarhet hjälper er spåra returnerbara tillgångar och är en robust lösning som förbättrar visibilitet, ger kontroll och optimerar resurser. Att förstå hur spårning av enheter kan uppfylla kraven på ökad visibilitet och kontroll är avgörande för chefer och ledare i distributionskedjan som brottas med kostnader och krävande servicenivåer.

Hur kan man spåra enheter?

Spårning av tillgångar innebär övervakning av fysiska tillgångars plats, status och användning, vanligtvis genom teknik som RFID, IoT och kamerateknologi. Spårning förhindrar inte bara förluster, utan gör det också möjligt för företag att optimera sin verksamhet, minska kostnaderna och förbättra sin övergripande hantering av distributionskedjan, vilket leder till ökad effektivitet och kundnöjdhet.

Finns det några andra fördelar?

  1. Kostnadsbesparingar: Effektiv spårning minimerar förluster och stölder, vilket minskar behovet av återanskaffning och upphandlingskostnader. Ni kan även undvika onödiga inköp på grund av felplacerade enheter.
  2. Förbättrad operativ effektivitet: Spårning i realtid möjliggör bättre planering och utnyttjande av tillgångar, minskar driftstopp och optimerar användningen av dem. Det effektiviserar processer som lastning, lossning och distribution.
  3. Förbättrad användning av värdefulla tillgångar: Spårning ger en bättre förståelse av enheternas användningsmönster, vilket gör det möjligt för företag att omfördela enheter efter behov, vilket förhindrar överlager eller brister.
  4. Noggrann inventeringskontroll: Spårning i realtid ger exakta lagersaldon, reducerar felaktiga lagernivåer och säkerställer snabb påfyllning.
  5. Optimering av distributionskedjan: Spårning förbättrar visibilitet av hela distributionskedjan, främjar smidigare logistikoperationer, minimerar förseningar och förbättrar övergripande prestanda i distributionskedjan.
  6. Kundnöjdhet: Förbättrad spårning säkerställer snabba och korrekta leveranser vilket påverkar kundnöjdhet och lojalitet i positiv riktning.
  7. Datadrivet beslutsfattande: Tillgång till detaljerade spårningsdata hjälper er analysera trender, identifiera ineffektivitet och fatta välgrundade beslut för att optimera processer.
  8. Efterlevnad och spårbarhet: För branscher där myndigheter har lagstadgade krav på spårbarhet underlättas efterlevnad genom detaljerad information om enheters rörelser och hur de hanterats.

Spårning förhindrar inte bara förluster, utan gör det också möjligt för företag att optimera sin verksamhet, minska kostnaderna och förbättra sin övergripande hantering av distributionskedjan, vilket leder till ökad effektivitet och kundnöjdhet.

Välj rätt spårbarhetssystem för spårning av tillgångar

När ni ska välja en spårbarhetslösning är det viktigt att ta hänsyn till de specifika behoven i er bransch och vilka typer av tillgångar ni hanterar. Oavsett om det handlar om spårning av enheter för logistik, byggutrustning, sjukvårdsutrustning eller IT-utrustning kan rätt system ge skräddarsydda fördelar, ökad säkerhet och ROI. Leta efter en leverantör som kan integrera systemet sömlöst med era befintliga system och kan erbjuda ett brett spektrum av datafångstteknik som RFID, kamerateknologi, IoT eller streckkodsteknik.

Implementering och ROI

Det krävs noggrann planering för att implementera ett system för spårning av tillgångar, men avkastningen på investeringen är uppenbar. Minskat svinn, förbättrad effektivitet och bättre underlag för beslutsfattande. Allt detta bidrar till ett starkt ekonomiskt argument för spårning av tillgångar.

En väsentlig affärsnytta ligger i att under transporten även fånga identiteten på produkter som är förknippade med de returnerbara enheterna, vilket skapar en solid grund för produktspårbarhet. Denna funktion förbättrar inte bara den operativa effektiviteten utan underlättar också kvalitetskontroll, regelefterlevnad och återkallelsehantering genom hela distributionskedjan.

Ladda ner vår e-bok idag och ta er hantering av tillgångar till nästa nivå.