W obecnie szybko zmieniających się łańcuchach dostaw maksymalizacja dostępności zasobów zwrotnych i zwrotnych opakowań transportowych (RTI), takich jak wózki na kółkach, pojemniki i palety, jest kluczowa dla zwiększenia efektywności i wydajności operacyjnej. Systemy śledzenia zasobów zwrotnych stanowią odporne rozwiązanie umożliwiające zwiększenie widoczności i kontroli oraz optymalizację zasobów. Dla kierowników i dyrektorów ds. łańcucha dostaw wiedza, w jaki sposób śledzenie aktywów może pomóc sprostać wyzwaniom związanym z lepszą widocznością i kontrolą, ma ogromne znaczenie.

Czym jest śledzenie aktywów?

Śledzenie aktywów obejmuje monitorowanie lokalizacji, stanu oraz wykorzystania zasobów fizycznych. Odbywa się to zwykle za pomocą technologii takich jak RFID, IoT czy systemu wizyjnego maszyn. Działania te nie tylko zapobiegają powstawaniu strat, ale umożliwiają również optymalizację działalności, redukcję kosztów i poprawę ogólnego zarządzania łańcuchem dostaw, w efekcie prowadząc do zwiększenia efektywności i zadowolenia klientów.

Jakie są tego zalety?

  1. Oszczędność kosztów: skuteczne śledzenie minimalizuje straty i kradzieże, zmniejszając potrzebę częstych wymian oraz minimalizując koszty zaopatrzenia. Pomaga to również uniknąć niepotrzebnych zakupów z powodu niewłaściwie ulokowanych zasobów.
  2. Większa efektywność operacyjna: śledzenie w czasie rzeczywistym umożliwia lepsze planowanie i wykorzystanie zasobów oraz optymalizację ich wykorzystania, a także skrócenie czasu bezczynności. Usprawnia to procesy takie jak załadunek, rozładunek i dystrybucja.
  3. Lepsze wykorzystanie zasobów: śledzenie pozwala na lepsze zrozumienie wzorców wykorzystania zasobów, umożliwiając firmom ich redystrybucję zgodnie z potrzebami, i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu zapasów lub powstawaniu ich niedoboru.
  4. Precyzyjne zarządzanie zapasami: śledzenie w czasie rzeczywistym umożliwia dokładne zliczanie zapasów, redukuje liczbę błędów w magazynowaniu i pozwala na ich terminowe uzupełnianie.
  5. Optymalizacja łańcucha dostaw: śledzenie zwiększa widoczność w całym łańcuchu dostaw, ułatwia operacje logistyczne, minimalizuje opóźnienia i poprawia ogólną wydajność operacyjną.
  6. Zadowolenie klienta: skuteczniejsze śledzenie pozwala na terminowe i dokładne dostarczanie, co zwiększa zadowolenie i lojalność klientów.
  7. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: dostęp do szczegółowych danych śledzenia pomaga analizować trendy, identyfikować nieefektywność i podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji procesów.
  8. Zgodność z przepisami i identyfikowalność: w branżach objętych wymogami regulacyjnymi, śledzenie ułatwia zachowanie zgodności z przepisami oraz identyfikowalność poprzez dostarczanie szczegółowych zapisów dotyczących transportu zasobów.

Śledzenie zapobiega powstawaniu strat, umożliwia optymalizację działalności, redukcję kosztów i poprawę ogólnego zarządzania łańcuchem dostaw, prowadząc do zwiększenia efektywności i zadowolenia klientów.

Wybór odpowiedniego systemu śledzenia aktywów

Wybierając rozwiązanie do śledzenia zasobów, należy wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby branży i rodzaje zarządzanych zasobów. Odpowiedni system może zapewnić korzyści, zwiększając bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie zasobów floty w ramach logistyki, sprzętu budowlanego, urządzeń medycznych, czy sprzętu informatycznego. Poszukaj dostawcy, który może płynnie zintegrować swoje urządzenia z wykorzystywanymi przez Ciebie systemami i zaoferować szeroki zakres technologii odczytu danych, np. RFID, system wizyjny maszyn, IoT lub technologia odczytu kodów kreskowych.

Wdrożenie i zwrot z inwestycji

Wdrożenie systemu śledzenia zasobów wymaga starannego planowania, ale zwrot z inwestycji jest oczywisty. Inwestycje w śledzenie aktywów przekładają się na mniejsze straty, większą wydajność i możliwość podejmowania lepszych decyzji.

Istotną korzyścią biznesową jest również przechwytywanie podczas transportu tożsamości towarów, które są powiązane z zasobami zwrotnymi. Ułatwia to w znaczący sposób identyfikowalność produktów. Możliwości te zwiększają nie tylko efektywność operacyjną, ale także ułatwiają kontrolę jakości, zachowanie zgodności z przepisami i zarządzanie wycofywaniem produktów w całym łańcuchu dostaw.

Pobierz nasz ebook i zarządzaj zasobami na wyższym poziomie.