V dnešním rychlém tempu dodavatelských řetězců je důležité maximalizovat dostupnost vratného majetku a vratných obalů (RTI - Returnable Transport Items), jako jsou například pojízdné klece, přepravky, KLT boxy a palety, aby bylo možné zajistit vysoký provozní výkon a efektivitu. Systémy pro sledování vratného majetku nabízejí robustní řešení pro zlepšení viditelnosti, řízení a optimalizace zdrojů. Pro manažery a ředitele dodavatelských řetězců, kteří musí řešit neustálý tlak na snižování nákladů a zvyšování úrovně služeb, je důležité chápat, jak může sledování majetku zlepšit viditelnost a řízení.

Co je sledování majetku?

Sledování majetku zahrnuje sledování polohy, stavu a využití fyzického majetku, obvykle prostřednictvím technologií, jako je RFID, IoT nebo čárové kódy. Sledování zabraňuje ztrátám, ale navíc umožňuje firmám optimalizovat provoz, snížit náklady a zlepšit celkové řízení dodavatelského řetězce, což vede k větší efektivitě a spokojenosti zákazníků.

Jaké jsou výhody?

  1. Úspora nákladů: Efektivní sledování majetku minimalizuje ztráty a krádeže, snižuje potřebu výměn a zbytečného doplňování chybějících položek. Pomáhá také předcházet zbytečným nákupům jen kvůli uložení obalů na nesprávném místě.
  2. Vyšší provozní efektivita: Sledování v reálném čase umožňuje lépe plánovat a využívat prostředky, zkrátit dobu nečinnosti a optimalizovat využití. Zefektivňuje procesy, jako je nakládka, vykládka a distribuce.
  3. Lepší využití majetku: Sledování umožňuje lépe porozumět způsobům využití prostředků, takže je firmy mohou přerozdělit tam, kde je to potřeba, a zabránit tak nadměrným zásobám nebo nedostatku.
  4. Přesné řízení zásob: Sledování v reálném čase zajišťuje přesné inventury, předchází chybným údajům o stavu zásob a zajišťuje včasné doplnění zásob.
  5. Optimalizace dodavatelského řetězce: Sledování zvyšuje viditelnost v celém dodavatelském řetězci, usnadňuje plynulejší logistické operace, minimalizuje zpoždění a zlepšuje celkovou výkonnost dodavatelského řetězce.
  6. Spokojenost zákazníků: Lepší sledování prostředků zajišťuje včasné a přesné dodávky, což má pozitivní dopad na spokojenost a udržení zákazníků.
  7. Rozhodování založené na přesných datech: Přístup k podrobným datům získaným díky sledování pomáhá analyzovat trendy, identifikovat neefektivní prvky a přijímat informovaná rozhodnutí pro optimalizaci procesů.
  8. Plnění předpisů a dohledatelnost: V průmyslových odvětvích, která musí plnit náročné předpisy, usnadňuje sledování majetku jejich plnění a dohledatelnost díky podrobným záznamům o pohybu majetku a manipulaci s ním.

Sledování zabraňuje ztrátám a optimalizuje provoz, snižuje náklady a zlepšuje řízení dodavatelského řetězce, což vede k větší spokojenosti zákazníků.

Výběr správného systému pro sledování majetku

Při výběru řešení pro sledování majetku je důležité zvážit konkrétní potřeby Vašeho odvětví a typy spravovaných prostředků. Ať už se jedná o sledování vozového parku pro logistiku, stavební stroje, zdravotnická zařízení nebo IT vybavení, správný systém může poskytnout výhody šité na míru, zvýšit bezpečnost a návratnost investic. Hledejte poskytovatele, který dokáže bezproblémově integrovat nové řešení s Vašimi stávajícími systémy a nabízí širokou škálu technologií pro sběr dat, jako je RFID, IoT nebo technologie čárových kódů.

Implementace a návratnost investic

Zavedení systému sledování majetku vyžaduje pečlivé plánování, ale návratnost investice je evidentní. Snížení ztrát, zvýšení efektivity a lepší možnosti rozhodování přispívají k finanční výhodnosti zavedení sledování majetku.

Zásadní přínos spočívá také ve sledování zboží během přepravy, které je spojeno s vratnými obaly, čímž se vytvoří pevný základ pro sledovatelnost výrobků. Tato možnost nejen zvyšuje provozní efektivitu, ale také usnadňuje kontrolu kvality, dodržování předpisů a řízení případného stahování výrobků z trhu v celém dodavatelském řetězci.

Stáhněte si náš e-book a posuňte svou evidenci vratných obalů na vyšší úroveň.