Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych: zadbaj o jej przestrzeganie jako hurtownik lub partner logistyczny

  • Możliwość efektywnego i dokładnego skanowania kodów kreskowych i kodów nośników danych 2D
  • Skuteczne śledzenie zdarzeń związanych z TPD i komunikowanie się z europejskim repozytorium


Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (TPD) wchodzi oficjalnie w życie 20 maja 2019 r. i dotyczy wszystkich organizacji w tytoniowym łańcuchu dostaw. Aby uniknąć konsekwencji finansowych i ekonomicznych, poszczególne oddziały operacyjne muszą w pełni przestrzegać przepisów dyrektywy TPD. Zgodność z dyrektywą muszą zachować wszystkie podmioty gospodarcze powiązane z łańcuchem dostaw wyrobów tytoniowych.