Tobaksproduktdirektivet: sikrer overholdelse som engrossælger eller logistisk partner

  • Muliggør effektiv og nøjagtig scanning af Dotcode og 2D-datakoder
  • Kraftfuld hændelsessporing til at spore TPD-hændelser og kommunikere med den europæiske router


Tobaksproduktdirektivet (TPD) træder officielt i kraft den 20. maj 2019 og påvirker alle organisationer i en tobakssupply chain. Alle aktører skal være helt i overensstemmelse med TPD-lovgivningen, ellers risikerer man økonomiske og finansielle konsekvenser. Alle økonomioperatører, der er en del af tobaksværdikæden skal overholde direktivet.

Download the white paper