De Tabaksrichtlijn: verzeker naleving als groothandelaar en logistieke dienstverlener

  • Efficiënt en nauwkeurig scannen van Dotcode- en 2D-datacodes mogelijk maken
  • Krachtige event-tracking om TPD-events te traceren en te communiceren met de Europese router


De Tabaksrichtlijn (TPD) kwam officieel van kracht op 20 mei 2019 en heeft een impact op iedere actor in de supply chain van tabaksproducten. Ze moeten volledig in overeenstemming zijn met de TPD-wetgeving, anders lopen ze financiële en economische gevolgen. Alle marktdeelnemers die verbonden zijn met de toeleveringsketen van tabak moeten zich hieraan houden