Směrnice TPD (Tobacco Products Directive): zajistěte plnění předpisů z pozice velkoobchodu nebo logistického partnera

  • Rychlé a přesné skenování kódů 2D kódů včetně Dotcode
  • Výkonná platforma pro záznam událostí TPD a komunikaci s evropským centrem (router)


Směrnice o tabákových výrobcích TPD (Tobacco Products Directive) začala platit 20. května 2019 a ovlivňuje všechny organizace v dodavatelském řetězci tabákových výrobků. Všechny subjekty musí plnit požadavky legislativy TPD, jinak jim hrozí výrazné finanční postihy. Těmto požadavkům musí vyhovovat všechny složky dodavatelského řetězce tabákových výrobků.