Směrnice TPD (Tobacco Products Directive): zajistěte plnění předpisů z pozice velkoobchodu nebo logistického partnera

  • Rychlé a přesné skenování kódů 2D kódů včetně Dotcode
  • Výkonná platforma pro záznam událostí TPD a komunikaci s evropským centrem (router)


Směrnice o tabákových výrobcích TPD (Tobacco Products Directive ) začala platit 20. května 2019 a ovlivňuje všechny organizace v dodavatelském řetězci tabákových výrobků. Všechny subjekty musí plnit požadavky legislativy TPD, jinak jim hrozí výrazné finanční postihy. Těmto požadavkům musí vyhovovat všechny složky dodavatelského řetězce tabákových výrobků.

Download the white paper