Okresy szczytowe mogą być stresujące dla sprzedawców detalicznych, ale nie muszą. Wyjaśniamy dlaczego oprogramowanie do monitorowania łańcucha dostaw i technologia chmury są zwycięską kombinacją w radzeniu sobie w najgorętszych okresach roku.

 

Planowanie pod kątem wzrostu wolumenu może być stresujące dla detalistów – analitycy przygotowują prognozy, dział kadr szuka pracowników tymczasowych, a menedżerowie IT przyglądają się technologiom i systemom. Zasadniczo nie ma nic złego w takim podejściu. Jednak nie jest ono tak oszczędne i wydajne jak połączenie elastycznego oprogramowania widoczności łańcucha dostaw i zaawansowanej technologii chmury.

Jednak ważne jest, aby detaliści nie skupiali całej uwagi na okresach wzrostu wolumenu. Na podstawie audytu procesów realizowanych przez cały rok powinno być możliwe uzyskanie takiej elastyczności w całym łańcuchu dostaw, aby reagował on automatycznie na wzrost popytu, bez względu na to, czy wzrost wolumenu był spodziewany, czy też nie.

Voice picking solutions: a must to managing peaks
 

Jeżeli odpowiedzią jest po prostu przebudowa rozwiązań głównie pod kątem potencjalnych wzrostów wolumenu, istnieje ryzyko, że odpowiedź klientów w bieżącym roku będzie inna niż w latach poprzednich, co może obnażyć niewydolność systemów.

Elastyczność i większa widoczność

Połączenie technologii chmury i widoczności w łańcuchu dostaw ma potencjał do zrewolucjonizowania handlu detalicznego. W wyniku ich upowszechnionego wykorzystania detaliści mogą łatwiej zabezpieczyć niezbędne zasoby w magazynie, na drodze i w sklepie.

 

Nie musząc polegać na konkretnych urządzeniach, detaliści mogą wprowadzać kombinacje rozwiązań zawsze, gdy są one potrzebne. Jednak możliwe jest to tylko wówczas, gdy dostępne są właściwe systemy, które zapewniają pełną elastyczność i widoczność w całym łańcuchu dostaw. Na przykład: najnowszym trendem w łańcuchu dostaw – od magazynu aż po salę sprzedażową – jest najem urządzeń przenośnych. Można je pozyskać w krótkim czasie, a jeżeli detalista zainwestował w rozwiązanie oparte na chmurze, istnieje możliwość niemal natychmiastowego włączenia dodatkowych urządzeń do istniejącego systemu. Chcąc przeprowadzić modernizację lub wdrożenie całych systemów WMS na potrzeby obsługi wzrostu wolumenu, wiązałoby się to z koniecznością pozyskania środków trwałych, co byłoby nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne.

Retailers ready for seasonal peaks with supply chain solutions
 

Planowanie pod kątem wzrostu wolumenu wymaga elastyczności. Detaliści muszą zachować elastyczność, tak aby móc reagować na okresy nie tylko wzrostu, ale i spadku wolumenu. Co najważniejsze: jest to możliwe bez wymiany istniejących systemów oraz bez rozbudowy sprzętu, którego walory użytkowe pozostałyby niewykorzystane przez pozostałą część roku.

To, w jaki sposób planowanie pod kątem wzrostu wolumenu odbywało się w przeszłości, nie musi decydować o tym, jak ma wyglądać w przyszłości. Po zainwestowaniu w skalowalne i elastyczne systemy, oferujące widoczność zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz rozszerzające funkcjonalność łańcucha dostaw, detaliści mogą reagować na wszelkie wzrosty wolumenu.

Sebastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions, Zetes.

 

Połączenie technologii chmury i widoczności w łańcuchu dostaw ma potencjał do zrewolucjonizowania handlu detalicznego.

Dowiedz się więcej o ZetesMedea

ZetesMedea