Sezónní špičky mohou ale nemusí být pro maloobchod stresující. Tento článek zkoumá, proč jsou software pro viditelnost dodavatelského řetězce a cloudové technologie nejlepší kombinací, která pomůže maloobchodnímu odvětví zvládat sezónní výkyvy.

 

Plánování a příprava na výkyvy poptávky může být pro maloobchod stresující. Analytici vydají předpovědi, oddělení HR zahájí nábor pomocných sil a IT manažeři vyhodnocují použité technologie a systémy pro tyto výkyvy a často musejí investovat do rozšíření IT vybavení aby pokryli vyšší nároky. Mnohem efektivnější je použití kombinace flexibilního software pro zajištění viditelnosti dodavatelského řetězce a pokročilé cloudové technologie.

Je však důležité, aby management maloobchodu nevěnoval hlavní pozornost jen tradičním sezónním špičkám. Při revizi stávajících procesů je nutné nastavit celý dodavatelský řetězec tak, aby byl dostatečně flexibilní a aby dokázal automaticky efektivně reagovat na zvýšenou poptávku bez ohledu na to, zda je právě sezónní špička.

Voice picking solutions: a must to managing peaks
 

Při pokusech o tradiční úpravy stávajících řešení hrozí, že systém nebude připraven na všechny nově vznikající potenciální sezónní výkyvy, protože nelze zaručit stejný zájem zákazníků každý rok.

Flexibilita a rozšířená viditelnost

Cloudové technologie společně s komplexní viditelností dodavatelského řetězce mohou znamenat revoluční posun v oblasti řešení pro maloobchod. Díky jejich většímu rozšíření je pro maloobchod snazší zajistit potřebnou kapacitu a dostupnost ve skladech, na cestě a na prodejně.

 

Protože nemusí být závislí na jednom konkrétním zařízení nebo skupině zařízení, může management podle potřeby zavést mix různých řešení. Toho však lze dosáhnout pouze v případě, že jsou použity správné systémy podporující plnou flexibilitu a viditelnost v celém dodavatelském řetězci.

Příklad: hlavním trendem, který se šíří v rámci operací dodavatelského řetězce, od skladů až po prodejny, je pronájem mobilních zařízení. Ta lze dodat ve velmi krátké době a pokud maloobchod investoval do cloudového řešení, má možnost pomocí dalších zařízení téměř okamžitě rozšířit kapacitu stávajícího systému. Pokud by zadavatelé kvůli zvládání sezónních špiček šli cestou zásadních rekonstrukcí či nové implementace celého systému WMS (Warehouse Management Systems), znamenalo by to zavádění dlouhodobých prostředků, které by byly nákladné a jejich instalace by trvala dlouhou dobu.

Retailers ready for seasonal peaks with supply chain solutions
 

Při přípravě na sezónní výkyvy je klíčem flexibilita. Maloobchod musí být dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat nejen na sezónní špičky či neočekávané výkyvy poptávky, ale také na období útlumu. Důležité je, že toho je možné dosáhnout i bez výměny stávajících systémů či výrazného navyšování kapacity hardware, který by pak zůstával po zbytek roku nevyužitý.

Způsob, jakým maloobchodní firmy až dosud tradičně plánovali zvládání sezónních špiček, neznamená, že to v budoucnosti není možné udělat lépe. Pokud investují do škálovatelných a flexibilních systémů, které zajišťují viditelnost v reálném čase nad klíčovými událostmi a rozšiřují potenciál jejich propojeného dodavatelského řetězce, budou v případě potřeby moci kompetentně reagovat na sezónní špičky a výkyvy poptávky.

Sebastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions ve společnosti Zetes.

 

Cloudové technologie společně s komplexní viditelností dodavatelského řetězce znamenají revoluční posun v oblasti řešení pro maloobchod.

Zjistěte více o ZetesMedea

ZetesMedea