Augustin Group

Logistika náhradních dílů: Firma Augustin Group digitalizovala procesy mezi příjmem zboží a odesláním zboží pomocí řešení ZetesMedea a zvýšila produktivitu, spolehlivost údajů a viditelnost.

Hledání náhradních dílů na starší vozidla se může rychle stát zdlouhavou a marnou záležitostí. Většina výrobců ukončuje běžné dodávky čepů náprav, tlumičů, venkovních zrcátek apod. přibližně 15 let po ukončení výroby daného modelu. V této oblasti si firma Augustin Group vybudovala pozici největšího dodavatele pro zákazníky z koncernu Fiat Chrysler Group. Firma je řízená přímo svým majitelem, sídlí v Handewittu poblíž hranic mezi Německem a Dánskem a dodává přibližně 400 000 dílů pro současné i veteránské osobní a užitkové vozy.

Rychlý růst

Tato firma rychle roste následkem prudkého rozvoje e-commerce a expanze koncernu Fiat Chrysler. Prodeje v předchozích dvou letech rostly o 30% ročně, což v roce 2017 zcela přesáhlo kapacitu logistických procesů. V té době většina činnosti v této oblasti stále používala tištěné dokumenty. Dodací listy byly ručně kontrolovány položka po položce, díly byly ukládány do skladu bez skeneru a při vychystávání objednávek skladníci pracovali s vytištěnými objednávkovými listy. S tímto systémem muselo šest pracovníků na příjmu zboží zpracovat pět až deset nákladních vozů denně, zatímco až dvanáct pracovníků muselo vychystat 700 až 800 objednávek. Již tehdy bylo zřejmé, že tato čísla v nadcházejících letech pravděpodobně narostou až na 1500 objednávek denně.

 

Proto se firma Augustin v roce 2017 rozhodla zavést systém řízení skladu WES (Warehouse Execution System) s cílem zajistit výměnu dat o skladových položkách a objednávkách s jejím firemním systémem ERP a řízení a digitalizaci všech procesů mezi příjmem zboží a jeho odesláním. Po podrobné analýze trhu a řadě schůzek s potenciálními partnery si firma k vylepšení skladových operací zvolila řešení ZetesMedea Logistics Execution.

„Společnost Zetes byla jediným dodavatelem, který dokázal ošetřit naše individuální potřeby a procesy“, vysvětluje IT specialista Marc Berlau, na kterého udělala velký dojem spolupráce se společností Zetes během plánování projektu. „Stačilo nám jen pár společných schůzek a měli jsme jasno v tom, že nám společnost Zetes výborně rozumí.“

Krátké zaškolení

Augustin

Po pouhých pěti měsících bylo v dubnu 2018 ve firmě Augustin Group spuštěno do provozu řešení ZetesMedea. Jako součást tohoto procesu byli pracovníci skladu vybaveni mobilními terminály a mobilními tiskárnami od výrobce Zebra. Nyní jsou uživatelé prováděni jednotlivými kroky pomocí pokynů na displeji a jednotlivé procesy lze vybrat a spustit pomocí dotykové obrazovky. Navigace pomocí nabídek v aplikaci ZetesMedea je velmi intuitivní, takže se ji snadno naučí používat i noví zaměstnanci a mohou rychle začít pracovat ve skladu.

Při příjmu zboží je naskenován jeden čárový kód na dodacím štítku nebo na paletě a aplikace ZetesMedea zašle zadané údaje do merchandising systému. V něm je čárový kód napojen na existující objednávku a zadán zpět do systému ZetesMedea.

Párování položek a pozic ve skladu

Při velkém počtu identických položek jsou označena pouze velká balení, která jsou poté přepravena na některou z pozic ve skladu navrženou systémem ZetesMedea. „Všechny procesy při příjmu zboží je možné mapovat v systému ZetesMedea, výsledkem je nárůst produktivity o 300%“, říká Weger.

Všechny procesy při příjmu zboží je možné mapovat v systému ZetesMedea, výsledkem je nárůst produktivity o 300%. Daniel Weger, nákup, Augustin Group

Řešení ZetesMedea také podporuje transfer položek z příjmu zboží na pozici ve skladu. Po naskenování čárového kódu program navrhne pozici ve skladu, kterou zaměstnanec obvykle odsouhlasí a potvrdí naskenováním čárového kódu regálu na dané pozici. „V případě potřeby lze zboží také umístit na jinou volnou pozici ve skladu, kterou lze samozřejmě také naskenovat“, vysvětluje Berlau. Díky spárování pozic ve skladu s položkami mají uživatelé přehled, jaké položky jsou umístěny na jaké pozici a kolik jich zde je.

SOS o pomoc od kolegů

V dalším kroku se rozlišuje mezi zpracováním jedné objednávky a zpracováním více objednávek současně (multi-order picking). Čím více se blíží doba odjezdu vozu, tím častěji jsou pracovníci vychystávání naváděni na zpracování jedné objednávky, aby byla včas připravena. „Také zde nám řešení ZetesMedea nabízí maximální flexibilitu výběru možností“, zdůrazňuje Berlau. Další flexibilitu zajišťuje tlačítko SOS na mobilních terminálech, pomocí kterého si mohou pracovníci vychystávání vyžádat pomoc od kolegů v případě ohrožení termínu.

Augustin_Einlagern

Přestože je tlačítko SOS používáno jen zřídka, pomáhá zajistit kvalitu dodávek. Díky řešení ZetesMedea je včasné plnění objednávek i tak na velmi vysoké úrovni. „Pomocí jasně strukturovaných a perfektně dokumentovaných postupů klesl počet chyb při vychystávání objednávek téměř na nulu“, zdůrazňuje Weger. To umožnilo vynechat další kontrolní skenování na balicí stanici. V minulosti musely být Pick & Pack listy znovu kontrolovány příslušným zaměstnancem. „Eliminace kontroly na balicí stanici přinesla obrovské časové úspory“, shrnuje Berlau.

Integrovaná inventura

Změna postupu inventur přinesla další úspory a zvýšení kvality. „V minulosti zaměstnala celková inventura 50 zaměstnanců na celý den a během kontroly 40 000 položek někdy docházelo k chybám při počítání, takže inventura obsahovala chyby“, uvádí Berlau. S řešením ZetesMedea se podařilo přejít na průběžné inventury.

Závěr: Firma Augustin Group digitalizovala všechny procesy mezi příjmem zboží a odesláním zboží pomocí řešení ZetesMedea a zvýšila produktivitu, spolehlivost údajů a viditelnost.

 

 

Přečtěte si více informací o našich řešeních logistics execution

Kontakt