logo zetes zeus

Přeměňte neprůhledný dodavatelský řetězec na konkurenční výhodu

V dnešní době je dodavatelský řetězec řízený poptávkou a proto dostupnost produktů a spolehlivé služby spolu s nízkými náklady jsou rozhodující podmínkou úspěchu. Tato nová dynamika dodavatelského řetězce vyžaduje úzkou spolupráci s dodavateli a partnery, kteří se musí podílet na Vašich procesech, sdílet Vaše hodnoty a podávat stejný výkon. Nejste sami…

 

Řešení Supply Chain společnosti Zetes

Účinné a produktivní spolupráce lze dosáhnout pouze tehdy, pokud všichni účastníci mají přehled o klíčových událostech a pohybu zboží v reálném čase a používají stejné metriky výkonu, což dohromady tvoří jednotný zdroj pravdivých informací. Abyste mohli zaručit včasné plnění objednávek, minimalizovat ztráty a maximalizovat dostupnost, potřebujete vědět, co se (ne)odehrává, a rychle reagovat, abyste předešli narušení provozu a dalším rizikům.

Vytvořte koordinovaný náhled na Váš dodavatelský řetězec

Software pro viditelnost dodavatelského řetězce umožňuje odstranit datové bariéry a vytvořit komplexní přehled, který propojuje všechny klíčové partnery ve Vašem dodavatelském řetězci. Toho dosáhnete bez nutnosti rekonstrukce stávajících systémů, jako jsou například systémy ERP, WMS a TMS.

Můžete zobrazit velké objemy dat z Vašich vlastních systémů nebo ze systémů Vašich partnerů a sledovat klíčové manažerské informace ve snadno použitelných přehledech.

Změňte reaktivní řízení dodavatelského řetězce na proaktivní přístup umožňující začlenění více závodů, vrstev a účastníků.

Viditelnost je nutností

 • Jaká byla výkonnost dodavatele
 • Přesné informace co bylo dodáno a kam
 • Jaká byla výkonnost dopravce
 • Přesný přehled o výkonu řetězce
 • Maximalizujte ROI technologií nasazením vhodných řešení založených na důkazech
 • Kde se nacházejí naše zásoby?
 • Kde jsou úzká místa / problémová místa?
 • Běží všechno dle plánu - jsou nějaká rizika dodávky?
 • O čem nevíme?
 • Optimalizujte čas expedice a optimální materiálový tok
 • Minimalizujte zbytečné ztráty
 • Zvýšte / snižte kapacity na základě aktuální poptávky
 • Provádějte včas operativní změny dle potřeby

 

Výhody našeho software pro viditelnost dodavatelského řetězce

 
icon TBC
Dostupnost zboží na prodejně
 • Vyšší úroveň OTIF (on-time-in-full).
 • Méně výpadků a výkyvů dodacích lhůt.
 • Zvýšení prodejů díky minimalizaci případů vyprodání zboží.
 • Snadné přesměrování nebo re-alokování produktů.
 • Minimalizace nevyužitých zdrojů.
icon TBC
Propojená síť
 • Ucelená síť bez prázdných míst.  
 • Uzavřený okruh mezi plánováním dodavatelského řetězce a realizací vstupu a výstupu.
 • Provozování plně propojeného dodavatelského řetězce.
 • Kompletní přehled o logistických tocích. 
 • Viditelnost prostředků v dodavatelském řetězci.
icon TBC
Sledování KPI v reálném čase & prediktivní výstrahy
 • Přesné informace zajišťují lepší řízení provozu a výkon.
 • Proaktivní výstrahy Vám umožní zajistit rychlou reakci na potenciální i skutečné problémy.
 • Vyšší výkon dodavatele/přepravce.
icon TBC
Snížení nákladů
 • Menší potřeba záložních zásob.
 • Snížení nákladů na nevyhovující položky a na řešení problémů (práce v distribučním středisku, doručování, poplatky 3PL, call centrum).
 • Efektivnější využití vlastních i smluvních logistických služeb.
 • Rychlejší řešení sporů a neuhrazených plateb.

 

questionmark-shadow

Obraťte se na odborníky v oblasti viditelnosti, kteří Vám pomohou vyhodnotit Vaši situaci.

Kontakt

 

Flexibilní řízení dodavatelského řetězce s průběžným vylepšováním
 • Zaveďte dynamické předpovědi reality díky přehledům v reálném čase.
 • Integrujte body pro napojení partnerů při plnění objednávek a navyšte kapacitu prostřednictvím dokonalého ekosystému služeb.
 • Vylepšete služby a využijte signály s upozorněním na události, které by mohly negativně ovlivnit Vaše podnikání.
 • Zajistětě manažerské informace pro identifikaci problémových částí logistické sítě a programy průběžného vylepšování.
 • Maximalizujte návratnost investic do technologií díky implementaci správných řešení na základě prokázaných přínosů.
Ochrana značky a zákazníků
 • Maximalizujte dostupnost produktů pro své zákazníky.
 • Nabídněte širokou nabídku všech typů doručování a snadné přesuny jednotlivých produktů v rozsáhlé síti zaručující kompletní služby.
 • Identifikujte a ověřujte Vaše produkty ve všech fázích a místech dodavatelského řetězce.
 • Omezte plýtvání díky minimalizaci časových prodlev v celé síti a maximalizaci dostupnosti pro zákazníka.
 
Přizpůsobitelné rozhraní pro spolupráci
 • Datová platforma umožňuje přizpůsobení sdílených přehledů a výstrah v reálném čase pro každého uživatele. To zahrnuje dodavatele, smluvní logistické partnery, právní entity a spotřebitele.
Flexibilní cloudové datové centrum
 • Umožňuje sledovat množství, hodnoty, atributy či jiná data v dodavatelském řetězci ze všech zdrojů.
 • Data jsou zaznamenávána a zabezpečena a umožňují viditelnost v reálném čase i zobrazení historických dat.
 • Záznam dat nevyžaduje žádnou rekonstrukci Vašich stávajících systémů.

Jak společně s Vámi řídíme projekt na zajištění viditelnosti dodavatelského řetězce?

Náš přístup při spolupráci s klienty se řídí podle Vašich specifických požadavků, ale obvykle zahrnuje následující:

 • Shromáždění požadavků a návrhové workshopy pro zmapování klíčových požadavků účastníků
 • Revize komplexních procesů viditelnosti dodavatelského řetězce a analýza mezer v procesech účastníků dodavatelského řetězce a integritě dat
 • Výběr vhodných technologií snímání dat (čárové kódy, RFID, Machine Vision, snímače IoT)
 • Programy pro začlenění dodavatelů
 • Plná implementace, testování a podpora
 • Pomůžeme Vám získat širší náhled s postupným zařazováním dílčích kroků do rozsáhlého plánu.

 

questionmark-shadow

Kontaktujte nás a společně najdeme skryté možnosti Vaší firmy

Kontakt