Spara tid och minska antalet fel genom att strukturera inleveransen i ert lager

För att säkerställa att ni har ett konstant och kontrollerat flöde för godset som anländer till ert lager är det nödvändigt att ni noggrant granskar och registrera ankommande gods. Med ZetesMedea för inleverans tas gods emot snabbare, fel upptäcks omedelbart och produkterna identifieras korrekt och placeras på rätt plats. Detta skapar ett förtroende för hanteringen av lagerprocesserna och gör att de efterföljande stegen fram till utleverans fungerar problemfritt.

Fördelar med ZetesMedea

  • Snabbare hantering och kontroll vilket sparar tid.          
  • Säkerställer att ankommande gods snabbare lagras på rätt plats.
  • Färre fel förebygger framtida problem med utleveranser.          
  • Förbättrad lageröversikt och noggrannhet ger trygghet.
  • Bevis på godsets skick vid ankomsten vid leverantörstvister.    
  • Högre produktivitet på ert lager innebär kostnadsbesparingar.
efficient-put-away

Godsmottagning

Er lagerpersonal kommer ha möjlighet att ta emot och kontrollera ankommande gods på olika nivåer, antingen per artikel, kartong, pall eller bur. Godsmottagningen kan ske med eller utan validering gentemot en följesedel, inköpsorder eller annan leveransinformation från tredjepartsleverantör eller distributionscentral.

Med vår modul för inleverans kan er personal tryggt:

in-the-shop

Behandla och kontrollera inleveranser snabbare.

in-the-shop

Få systemstyrd vägledning för ankommande gods.

icon-delivery

Säkra bildbevis på godsets skick vi ankomsten.

icon-printer

Skriva ut etiketter direkt för att ersätta skadade eller tappade etiketter.

 

"Tack vare Zetes lösningar har L’Oréals ankomstmottagning och utleverans blivit enklare, snabbare och mer användarvänlig. Lösningen har förbättrat både kvalitet i våra flöden och inneburit en tidsbesparing."

Jacques Capiau, Lagerchef, L’Oréal Nijvel

 

Vår logistiklösning för inleverans synkroniseras med ert eget bakomliggande system och ger er korrekta lagersaldon för att minimera risken för lagerbrist. Modulen skapar även aviseringar när artiklar inte har levererats, så att ni kan söka efter alternativa artiklar. Ni kommer att märka en förbättring av personalens produktivitet samt att risken för fel minskas och om ni behöver lösa tvister eller kvalitetsproblem med en leverantör har ni de bevis ni behöver.

Inlagring

Genom att placera ankommande gods på rätt plats säkerställer ni att lagerprocesserna fungerar smidigt. När ni använder ZetesMedea kommer godset alltid att finnas på rätt plats vilket maximera kundnöjdheten och minimera driftstopp. Ert team får systemanvisningar som exempelvis var godset ska placeras och det snabbaste sättet att göra detta på. Tekniken möjliggör en större noggrannhet med streckkodsskanning, voice och put-to-light. Det finns många fördelar med vår logistiklösning för inleverans inklusive:

  • Kortare ankomstmottagning-till-lagerplats-cykeltider.
  • Bättre lageröversikt, tillgänglighet och noggrannhet.
  • Säkerhet, eftersom ankommande gods placeras på rätt plats – varje gång.
  • Ökad produktivitet för lagerpersonalen då mer gods kan inlagras på kortare tid.
efficient-put-away
Modular Content

Vill ni få mer information?

Kontakta oss!