Mer än efterlevnad: Hur ni frigör effektivitetsvinster från er FMD-lösning

Ni följer antagligen redan EU:s direktiv om förfalskade läkemedel (Falsified Medicines Directive, FMD), som trädde i kraft den 9 februari 2019. Denna nya förordning krävde nya processer och krav på datafångst i er redan ansträngda lagerverksamhet. Men ni kanske inte har uppnått full efterlevnad än eller så letar ni efter sätt att frigöra mer värde från er investering?

 

I den här korta FMD-guiden för grossister kommer ni att se:

 

  • vilken betydelse aggregering och konsolidering har inom distributionskedjan för läkemedel
  • hur dessa viktiga logistikprocesser kan öka er effektivitet och konkurrensfördel
  • hur ni kan säkerställa att er investering är framtidssäkrad

 

Ladda ned guiden för att läsa mer.