Lehning Laboratories

Lehning Laboratories har valt lösningen ZetesAtlas kombinerat med systemet MD-9000 för att märka förpackningar och applicera manipuleringssäkra etiketter för att uppfylla det nya direktivet om förfalskade läkemedel för växtbaserade läkemedel.

Mål:


  • Att uppfylla det nya direktivet om förfalskade läkemedel för växtbaserade läkemedel och att garantera produktens autenticitet för sina kunder.

Lösning:


  • ZetesAtlas lösning för paketeringsprocesser i kombination med det automatiska MD-9000-systemet för att märka förpackningar och applicera manipuleringssäkra etiketter på förpackningar av olika format.

Resultat:


  • Fullständig spårbarhet av växtbaserad produkt
  • Anmärkningsvärd minskning av felprocent, från 19 % till under 3 %
  • Snabbare märkning på tillverknings- och förpackningslinjerna
  • Garanti för helt manipuleringssäkra och äkta produkter

Lehning Laboratories bildades 1935 och är en fransk föregångare inom naturlig växtbaserad behandling. 35 ton fräscha växter levereras till anläggningen varje år för användning vid tillverkning av produkter i olika former: granuler, tabletter eller vätskor. När växterna omvandlats till aktiva ingredienser ingår de i en mängd olika naturprodukter för konsumenter (läkemedel, kosttillskott, kosmetika osv) som säljs på apotek, i hälsokostaffärer eller stormarknader.

I Lehning-koncernens produktionsanläggningar vidtas alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att säkerställa perfekt kvalitet och felfri spårbarhet av det breda utbudet av fytoterapiprodukter från granulat till fasta eller flytande produkter. För de flytande produkterna, som är förpackade i flaskor, fick Lehning Laboratories nyligen lov att införa en del stora förändringar på grund av de nya spårbarhetsbestämmelser som införts.

Lehning Laboratories
 

Växtbaserade läkemedel omfattas av regler

Inom ramverket för det nya direktivet om förfalskade läkemedel som nu gäller för växtbaserade läkemedelsprodukter blev Lehning Laboratories skyldiga att fästa en manipuleringssäker etikett på sina förpackningar för säkerhetsskäl. För att uppfylla detta krav kontaktade Lehning Laboratories Zetes som är en expert inom spårbarhet och operativa lösningar för processoptimering.

Den implementerade lösningen förenar ZetesAtlas PES (Packaging Execution System), ett system för paketeringsprocesser, och MD-9000 automatiska etiketteringssystem. Den lösning som Zetes har installerat på tillverknings- och förpackningslinjerna för flytande produkter hos Lehning Laboratories märker 100 % av flaskorna som har flera olika format med manipuleringssäkra etiketter. Det här så att kunderna kan vara säkra på att deras produkter är äkta. ”ZetesAtlas har gjort det möjligt för oss att centralisera alla våra produktionskrav, märkningen med rättsliga meddelande på våra förpackningar (partinummer, utgångsdatum och Datamatrix) och den nu nödvändiga appliceringen av manipuleringssäkra etiketter”, säger Virginie Pietrowski, produktionschef på Lehning Laboratories.

Ett val som är både avgörande och positivt

Virginie Pietrowski säger: ”Vi kunde ha valt att applicera dem manuellt men med tanke på volymerna skulle detta ha varit alldeles för komplicerat. Vi beslutade därför att byta ut och uppgradera våra gamla system med en ny maskin som både kan märka våra förpackningar med rättsliga meddelande (partinummer, utgångsdatum och Datamatrix) och applicera manipuleringssäkra etiketter för att uppfylla dessa nya krav.” Med tanke på projektets komplexa karaktär vände sig koncernen till flera leverantörer av tjänster med en mycket exakt kravspecifikation. Det var endast Zetes som kunde möta deras krav och resultatet uppfyllde förväntningarna. ”Tidsplaneringen var perfekt och vi låg till och med en dag före det ursprungliga schemat. Hela systemet installerades inom en vecka och lösningen ZetesAtlas var därmed i full drift”, tillägger Virginie Pietrowski.

Att möta utmaningar med ZetesAtlas

I produktions- och förpackningsanläggningen för flytande produkter fick Zetes ta itu med några stora utmaningar. Flaskstorlekarna varierar från 30 till 250 ml och standarderna för förpacknings- och produktspårbarhet är mycket komplexa. En utmaning som tacklades framgångsrikt med programvaran ZetesAtlas. Kombinerat med det automatiska systemet MD-9000 får Lehning Laboratories bläckstråleutskrifter och applicering av manipuleringssäkra etiketter. Med sin öppna och icke-proprietära arkitektur tillhandahåller lösningen nu snabb och enkel identifiering av alla produkter direkt på förpackningslinjerna. Den kommer i slutänden att tillåta Lehning Laboratories att serialisera och aggregera sina växtbaserade läkemedelsprodukter. Dessutom tack vare sitt unika Human Machine Interface (HMI) kommer ZetesAtlas att kunna kontrollera konfigurationen av vilken utrustning som helst på förpackningslinjen i framtiden.

Ett utbildat och helt självstyrande team

Alla operatörer och alla tekniker som ansvarar för underhåll har utbildats på Lehning Laboratories. Zetes installerade systemet och utbildade teamen. ”Efter att ha arbetat med många projekt har vi sett ett verkligt mervärde vad gäller kunskap och professionalism hos Zetes anställda. Efter endast några dagar lyckades våra team programmera MD-9000-maskinen helt på egen hand. Dessutom är ZetesAtlas väldigt intuitivt så vi kunde snart utveckla nya program för att anpassa våra etiketter och enkelt skapa nya utskriftsmallar för de olika produkterna som skulle identifieras (flaskstorlekar, typsnitt, bildtyp, osv)” framhåller Virginie Pietrowski.

Full traceability
 

Ett skalbart system för serialisering

Enligt Guillaume Vicot, landschef för Zetes France, ”är en annan fördel med lösningen ZetesAtlas: möjligheten att förändra och uppgradera systemet. För Lehning Laboratories, som täcker andra marknader som Ryssland, tillkommer snart nya skyldigheter när det gäller serialisering av växtbaserade läkemedel. Ett alternativ som visat sig vara mycket fördelaktigt för koncernen som därför redan är förberedd för de förändringar som krävs av detta framtida regelverk.”

Ett framgångsrikt projekt

”Sedan vi började använda ZetesAtlas har våra produktions- och förpackningslinjer fått ökad prestanda. Förbättringen är betydande: vår felprocent har sjunkit från 19 % till under 3 % på knappt två månader” säger Virginie Pietrowski entusiastiskt.

”Sedan vi började använda ZetesAtlas har våra produktions- och förpackningslinjer fått ökad prestanda. Förbättringen är betydande: vår felprocent har sjunkit från 19 % till under 3 % på knappt två månader.” Virginie Pietrowski.

 

question-markquestion-mark-shadow

Mer information om våra förpackningslösningar

Mer information