W celu utrzymania przewagi konkurencyjnej dostawcy usług logistycznych i sprzedawcy detaliczni wprowadzili w swoich magazynach automatyczną kompletację zamówień, realizowaną za pomocą takich technologii, jak pick-to-cart, pick-to-light czy kompletacja głosowa. Choć wykorzystanie tych rozwiązań teleinformatycznych daje dobre efekty, znacznie większy wzrost efektywności można osiągnąć przez jednoczesną reorganizację kluczowych procesów logistycznych.

Jeffrey Verberne, konsultant ds. logistyki w Zetes, wyjaśnia w jaki sposób firmy mogą wdrożyć rozwiązanie z zakresu kompletacji wielozamówieniowej oraz jak unikać potencjalnych trudności.

1. Wskazanie optymalnej metody kompletacji zamówień

Wybór optymalnej metody kompletacji zamówień zależy od wielu czynników, takich jak asortyment produktów, wielkości w okresach szczytu, zasoby, wielkość magazynu, liczba zamówień klientów oraz pożądane terminy dostaw. Bez analizy tych czynników i wskazania istotnych „wąskich gardeł” logistycznych żadna inwestycja w rozwiązanie z zakresu automatyzacji nie zapewni optymalnej efektywności.

STUDIO_LISBON_HD-064_short
 

Należy także określić, która metoda kompletacji zamówień i podstawowa technologia przyniesie największe korzyści: kompletacja jedno- lub wielozamówieniowa, technologia pick-to-cart, pick-to-light, pick-by-voice czy inna.

2. Rozróżnienie między dynamiczną a statyczną kompletacją zamówień

W celu znalezienia najlepszej metody kompletacji zamówień należy dokonać rozróżnienia między kompletacją dynamiczną a statyczną. Podział ten prezentuje się następująco:

Dynamiczna kompletacja zamówień

Operatorzy przebywają w jednym miejscu, a wszystkie zamówione towary znajdują się w ich zasięgu, np. w zautomatyzowanym magazynie. Ważną zaletą dynamicznej kompletacji zamówień jest to, że pozwala ona na skrócenie wszystkich odległości.

Statyczna kompletacja zamówień

Każdy magazynier udaje się do poszczególnych miejsc składowania wszystkich zamówionych produktów – pieszo, z wózkiem do zbierania towaru bądź na wózku widłowym.

W ramach statycznej kompletacji zamówień można rozróżnić kompletację jedno- i wielozamówieniową. Jeśli większość zamówień dotyczy dużej liczby jednostek magazynowych, wówczas czas przemieszczania się między poszczególnymi towarami jest zwykle krótki, a kompletacja jednozamówieniowa jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem. Jednakże jeśli na każde zamówienie składa się mała liczba produktów, wówczas kompletacja wielozamówieniowa może znacznie zaoszczędzić czas. W razie konieczności skompletowania dużej liczby zamówień w określonym czasie dla klientów lub konkretnego przewoźnika możliwe jest zastosowanie tzw. kompletacji falowej. Wreszcie, duże centra dystrybucyjne można podzielić na dwie strefy, w których pracownicy dokonują kompletacji zamówień zgodnie ze sposobem przypisania jednostek magazynowych do konkretnych stref.

cerp rouen
 

3. Ocena i skrócenie pokonywanych odległości

Wybór między metodą kompletacji jedno- lub wielozamówieniowej może prowadzić do znaczących różnic w efektywności. W przypadku kompletacji wielozamówieniowej głównym celem jest zwykle skrócenie odległości pokonywanych przez wszystkich magazynierów kompletujących zamówienia. Można to osiągnąć przez pobieranie wszystkich towarów dotyczących wielu zamówień (kompletacja wielozamówieniowa) w ramach jednej trasy magazyniera albo przez jednoczesne pobieranie łącznej liczby towarów w postaci jednej konkretnej jednostki magazynowej dla wielu klientów (kompletacja zbiorcza).

W ramach tych dwóch opcji wszystkie pobierane towary muszą być także odpowiednio przypisane do właściwych zamówień klientów. Najlepiej zrobić to podczas kompletacji zamówienia – za pomocą numerów kontrolnych lub kodów kolorów oraz przy użyciu osobnych wózków lub opakowań transportowych dla każdego zamówienia. Jeśli rozdzielenie towarów po ich pobraniu zabiera zbyt dużo czasu lub prowadzi do błędów, wówczas potencjalny wzrost efektywności będzie mniejszy lub spadnie niezawodność dostawy. Wzrost efektywności możliwy do osiągnięcia w drodze kompletacji wielozamówieniowej – podobnie jak w przypadku innych metod – uzależniony jest od asortymentu produktów, liczby jednostek magazynowych przypadających na zamówienie, liczby magazynierów kompletujących zamówienie oraz wielkości magazynu, dlatego powinien być zawsze rozpatrywany osobno dla każdego przypadku.

4. Wykonywanie analizy procesów i logika biznesowa

W celu zbadania korzyści i oszczędności możliwych do uzyskania dzięki kompletacji wielozamówieniowej należy zawsze analizować procesy obsługi i kompletacji zamówień.

Istotne pytania, jakie należy zadać, są następujące:

• Jakie odległości obecnie pokonują oraz ile średnio paczek na godzinę pobierają wszyscy magazynierzy kompletujący zamówienia?

• Czy do danego asortymentu lub danej części asortymentu produktów można zastosować kompletację wielozamówieniową na podstawie produktów lub zamówień oraz czy mieści się ona w przedziałach czasowych dostępnych dla kompletacji zamówień?

W przypadku wielu małych, pojedynczych zamówień stosowanie kompletacji wielozamówieniowej często nie jest opłacalne ze względu na oczekiwany czas dostarczenia, np. dostawa tego samego dnia. Jednak przepływy zamówień dostawców usług logistycznych i sprzedawców detalicznych, którzy dysponują większymi magazynami i dużą liczbą magazynierów kompletujących zamówienia, są na tyle duże, że nakłady inwestycyjne w kompletację wielozamówieniową zwykle szybko się zwracają. W tym zakresie należy wziąć pod uwagę, czy dotychczasowy system ERP lub WCS/WMS ma możliwość obsługi kompletacji wielozamówieniowej. Jeśli dotychczasowe systemy nie mają tej możliwości, będzie także konieczne wdrożenie dodatkowej warstwy logiki biznesowej, która umożliwia kalkulację ilości oraz dostosowanie do dialogu głosowego.

Jak to działa w praktyce?

A.S Watson, spółka obejmująca takie spółki zależne, jak Kruidvat, Trekpleister, ICI PARIS XL, Pour Vous i Prijsmepper, oraz będąca liderem rynku holenderskiego w branży zdrowia i urody, jest świetnym przykładem tego, jak firmy mogą osiągnąć nawet 38% wzrost efektywności dzięki wdrożeniu kompletacji wielozamówieniowej.

Coen Mulder, specjalista ds. kontroli funkcjonalnej rozwoju łańcucha dostaw w spółce A.S. Watson, wyjaśnia: „W naszym magazynie w Heteren od wielu lat korzystamy z funkcji kompletacji głosowej na podstawie rozwiązania ZetesMedea. Nasza obsługa zamówień podzielona jest na trzy strumienie: wszystkie produkty w obecnym asortymencie, produkty specjalne i obsługa zamówień elektronicznych”.

„Zanim nawiązaliśmy współpracę z Zetes w celu zbadania możliwości ograniczenia pokonywanych odległości, wcześniej przez pewien czas stosowaliśmy kompletację jednozamówieniową, która wymagała od wszystkich magazynierów przemieszczania się po całym magazynie. Stwierdziliśmy, że możemy osiągnąć 16% wzrost efektywności dzięki połączeniu zamówień z obsługą obliczeń ilościowych, co umożliwia korzystanie z najodpowiedniejszych środków transportu zamówionych towarów (palet lub kontenerów). Następnie – na podstawie tego przypadku biznesowego – wspólnie wdrożyliśmy kompletację wielozamówieniową”.

Mówiąc o 38% wzroście efektywności, Jaqueline van Oostrum, menedżer projektów z zakresu łańcucha dostaw i logistyki w spółce A.S. Watson, dodaje: „Oprócz wcześniej wspomnianych obliczeń ilościowych dotyczących naszych środków transportu zamówionych towarów i szerszego wykorzystania dialogu głosowego do kompletacji zbiorczej, zwiększyliśmy także liczbę wózków paletowych. Tym, co ostatecznie decyduje o maksymalnej możliwej do osiągnięcia poprawie, jest połączenie działań dostosowawczych w zakresie oprogramowania i sprzętu, jak również zaangażowanie wszystkich pracowników”.

Wdrożenie kompletacji wielozamówieniowej w ramach obecnego asortymentu przekroczyło wszelkie oczekiwania, powodując wzrost efektywności aż o 38%. Jaqueline van Oostrum, kierownik projektów z zakresu łańcucha dostaw i logistyki.

„Oprócz ograniczenia pokonywanych odległości, kompletacja wielozamówieniowa zapewnia dodatkową oszczędność czasu, na przykład ze względu na to, że pracownicy nie przeszkadzają sobie nawzajem lub nie muszą czekać w alejach magazynu. Patrząc na ten projekt z perspektywy czasu, możemy stwierdzić, że wdrożenie kompletacji wielozamówieniowej w ramach obecnego asortymentu przekroczyło wszelkie oczekiwania, powodując wzrost efektywności aż o 38%. Średnia liczba paczek na godzinę kompletowanych w ramach tego strumienia zamówień wzrosła z 90 do 125”.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach magazynowych

Więcej informacji