For at opretholde den konkurrencemæssige fordel tager logistikserviceudbyderne og forhandlerne den automatiske ordreplukning til sig på lagrene ved at implementere pick-to-cart, pick-to-light, voice picking og andre teknologier. Trods succesen i disse ICT-løsninger kan der opnås betragteligt højere effektivitetsmål ved også at omorganisere de primære logistikprocesser.

Jeffrey Verberne, der er Logistics Business Consultant hos Zetes, ser nærmere på, hvordan virksomheder kan implementere en multiplukningsløsning og hvordan man undgår potentielle forhindringer.

1. Identificer den optimale plukkemetode

Den optimale metode til ordreplukning afhænger af mange faktorer som eksempelvis produktserien, mængder i spidsbelastningsperioder, ressourcer, lagerstørrelse, antal kundeordre og de ønskede leveringstider. Uden at analysere disse faktorer og identificere de primære logistikflaskehalse vil en investering i en automatisk løsning ikke resultere i optimal effektivitet.

STUDIO_LISBON_HD-064_short
 

Det er også vigtigt at klarlægge, hvilken ordreplukkemetode og underliggende teknologi, der vil give de fleste fordele - enten enkelt- eller multiordreplukning og pick-to-cart, pick-to-light, pick-by-voice eller en anden metode.

2. Skeln mellem dynamisk eller statisk ordreplukning

For at finde den bedste ordreplukkemetode er det vigtigt at skelne mellem dynamisk og statisk ordreplukning. Så lad os se nærmere på, hvad det betyder:

Dynamisk ordreplukning:

Operatørerne bliver på ét sted og alle de bestilte varer kommer til dem - eksempelvis på et robotstyret lager. Dynamisk ordrepluknings største fordel er, at det eliminerer afstanden for operatøren.

Statisk ordreplukning:

Hver plukker navigerer til alle de bestilte varers lagerplaceringer enten til fods, med en plukkevogn eller på en truck.

En yderligere opdeling i statisk ordreplukning er mellem enkelt- og multiordreplukning. Hvis de fleste ordre har mange SKU’er, er afstanden mellem dem ofte kort og så er enkelt-ordreplukning muligvis den bedste løsning. Hvis der imidlertid kun er få varer på hver ordre, kan multiordreplukningen vise sig at være betydeligt tidsbesparende. Det kan også være nødvendigt a plukke flere ordre inden for en bestemt tid til kunderne eller til en specifik fragtmand og det hedder bølge-plukning. Endelig kan de store distributionscentre deles op i zoner, hvor de ansatte plukke ordre med udgangspunkt i zonespecifikke SKU’er.

cerp rouen
 

3. Vurdering og minimering af afstande

Valget af enkelt- eller multiordreplukning kan føre til betragtelige forskelle i effektiviteten. Med multiordreplukning er det primære mål som regel at minimere afstanden for alle odreplukkere. Dette gøres ved at plukke alle varer til flere ordre (multiordreplukning) på en enkelt rute, eller ved at plukke den samlede mængde af en specifik SKU til flere kunder på samme tid (batch-plukning).

Med disse to muligheder skal alle de plukkede varer tildeles de rigtige kundeordre på en intelligent måde. Dette gøres primært under ordreplukningen ved at anvende kontrolnumre eller farvekoder og en særskilt rullecontainer eller forsendelseskasse til hver ordre. Hvis det tager for lang tid at opdele varerne efter plukning, eller hvis det fører til fejl, falder den potentielle effektivitets forbedring eller leveringstroværdigheden falder. Den øgede effektivitet, der kan opnås med multiordreplukning, afhænger af produktsortimentet, antallet af SKU’er per ordre, antallet af ordreplukkere og lagerets størrelse - præcis som andre metoder - så den altid skal anskues på daglig basis.

4. Udførsel af procesanalyse og forretningslogik

For indblik i fordelene og besparelserne der kan opnås ved multiordreplukning, er det altid nødvendigt at analysere ordrehåndteringen og ordreplukkeprocesserne.

De primære spørgsmål er:

• Hvad er den aktuelle afstand for alle plukker, og hvor mange pakker plukker de i gennemsnit per time?

• Er produktserien eller dele af serien velegnet til varebaseret eller ordrebaseret multiordreplukning, og passer det med den tid, der er tilgængelig til ordreplukningen?

For mange små, individuelle ordre er det ofte ikke umagen værd at implementere multiordreplukning grundet den forventede leveringstid - eksempelvis levering samme dag. Men de logistiske serviceudbyderes og forhandleres ordrestrømme og de større lagre og dusinvis af ordreplukkere gør, at en investering i multiordreplukning normalt kan tjene sig selv ind inden for kort tid. En vigtig overvejelse i denne forbindelse er om det eksisterende ERP- og/eller WCS-/WMS-system har muligheden for at understøtte multiordreplukning. Hvis de eksisterende systemer ikke har muligheden, vil det også være nødvendigt at introducere et ekstra forretningslogisk lag til beregningen af mængderne og justeringerne til en stemmedialog.

Hvordan fungerer det i praksis?

A.S Watson, der er virksomheden bag Kruidvat, Trekpleister, ICI PARIS XL, Pour Vous og Prijsmepper, og dermed den hollandske markedsleder inden for sundhed og skønhed er et fantastisk eksempel på, hvordan virksomheder kan drage fordel af op mod 38 % mere effektivitet ved at implementere multiordreplukning.

Coen Mulder, Functional Control Supply Chain Development hos A.S. Watson forklarer: “På vores lager her i Heteren har vi i årevis anvendt voice picking med udgangspunkt i ZetesMedea-løsningen. Vores ordrehåndtering er opdelt i tre strømme: alle produkter i det aktuelle sortiment, produkter på særtilbud, og e-indfrielsesordre.”

“Efter at have anvendt enkeltplukning i et stykke tid, hvor alle plukkerne bevæger sig rundt på hele lageret, gik vi sammen med Zetes om at se på andre metoder til at minimere vores afstande. Vi kom til den konklusion, at vi kunne opnå ca. 16 % mere effektivitet ved at kombinere ordrer med supporten fra mængdeberegninger til de bedre ordrebringere (paller eller beholdere). Med udgangspunkt i virksomheden implementerede vi sammen multiordreplukning”.

Med hensyn til det 38 % boost i effektivitet tilføjer Jaqueline van Oostrum, der er Supply Chain og Logistics Project Manager hos A.S. Watson, at: “Sammen med de tidligere nævnte mængdeberegninger til vores ordrebringere og ekspansion af stemmedialogen til batch-plukning tilføjede vi også en række palletrucks. Det, der i sidste ende bestemmer den maksimalt opnåelige forbedring er kombinationen af software og udstyrsjusteringer samt alle medarbejdernes engagement. ”

Vi ser, at vores implementering af multiordreplukning i det aktuelle sortiment overstiger alles forventninger med imponerende 38 % forbedringer i effektiviteten. Jaqueline van Oostrum, Supply Chain og Logistics Project Manager.

“Sætter man det samme med kortere afstande, skaber multiordreplukning yderligere tidsbesparelser - eksempelvis fordi de ansatte ikke er i vejen for hinanden eller fordi de skal vente i lagergangene. Når vi ser tilbage på dette projekt, ser vi, at vores implementering af multiordreplukning i det aktuelle sortiment overstiger alles forventninger med imponerende 38 % forbedringer i effektiviteten. Gennemsnitsantallet af pakker per time, der er plukket i denne ordrestrøm, er steget fra 90 til 125.”

Få mere at vide om vores løsninger til lagre

Lær mere