Poskytovatelé logistických služeb a maloobchodní sítě posilují svoji konkurenceschopnost zaváděním automatického vychystávání objednávek ve skladech s implementací technologií jako pick-to-cart, pick-to-light či hlasové vychystávání. Vedle přínosů těchto ICT řešení však lze zvýšit efektivitu také pomocí reorganizace klíčových logistických procesů.

Jeffrey Verberne, Logistics Business Consultant ve společnosti Zetes, poukazuje na to, jak mohou firmy využít řešení multi-order picking a jak překonávat případné překážky.

1. Identifikujte optimální metodu vychystávání objednávek

Optimální metoda vychystávání objednávek závisí na mnoha faktorech, jako je například rozsah nabídky produktů, objemy prodejů v sezónních špičkách, zdroje, velikost skladu, počty zákaznických objednávek a požadované dodací lhůty. Bez analýzy těchto faktorů a identifikace hlavních problémových míst logistiky nemohou investice do automatických řešení zajistit optimální efektivitu.

STUDIO_LISBON_HD-064_short
 

Je také nutné zjistit, která technologie a metoda vychystávání objednávek bude nejvýhodnější –single-order picking nebo multi-order picking, pick-to-cart, pick-to-light, pick-by-voice nebo jiná možnost.

2. Rozdíly mezi dynamickým a statickým vychystáváním objednávek

Při hledání optimální metody vychystávání objednávek je důležité rozlišovat mezi dynamickým a statickým vychystáváním objednávek. Pojďme si vysvětlit oba termíny:

Dynamické vychystávání objednávek

Operátoři zůstávají na jednom místě a všechny položky objednávky jsou dopraveny až k nim – například v robotizovaném skladu. Dynamické vychystávání objednávek má důležitou výhodu v eliminaci veškerých přesunů.

Statické vychystávání objednávek

Každý pracovník se přesouvá na místa všech položek objednávky, pěšky nebo s vychystávacím přepravníkem nebo vysokozdvižným vozíkem.

Statické vychystávání objednávek dále rozlišuje mezi vychystáváním single-order picking a multi-order picking. Pokud většina objednávek obsahuje velké počty skladových jednotek, je doba přesunů mezi položkami často krátká a vychystávání single-order picking je pravděpodobně nejlepším řešením. Pokud však každá objednávka obsahuje jen malé počty různých položek, pak může úsporu času přinést vychystávání multi-order picking. Může být také nutné vychystat několik objednávek v určité časové lhůtě pro určitého zákazníka nebo přepravce, což je označováno jako wave picking. Velká distribuční střediska mohou být rozdělena na zóny, ve kterých pracovníci vychystávají objednávky na základě zónově definovaných skladových jednotek.

cerp rouen
 

3. Vyhodnocení a minimalizace přesunů

Volba vychystávání single-order picking nebo multi-order picking může mít za následek značné rozdíly v efektivitě. U vychystávání multi-order picking je primárním cílem obvykle minimalizovat přesunové vzdálenosti pro všechny pracovníky. To je zajištěno vychystáváním všech položek pro několik objednávek (multi-order picking) na jedné trase, nebo vychystáváním celkového množství pro jednu konkrétní skladovou jednotku pro více zákazníků najednou (batch picking).

U těchto dvou možností musí být všechny vychystané položky inteligentním způsobem přiřazeny ke správným objednávkám. To je nejlépe zajištěno během vychystávání objednávky pomocí číselných nebo barevných kódů a samostatného kontejneru na vozíku nebo přepravní bedny pro každou objednávku. Pokud rozdělení položek po vychystání trvá příliš dlouho nebo vede k chybám, potenciální zvýšení efektivity se nedostaví nebo utrpí spolehlivost dodávek. Zvýšení efektivity pomocí vychystávání multi-order picking závisí na rozsahu nabídky produktů, počtu skladových jednotek na objednávku, počtu pracovníků a velikosti skladu – stejně jako u ostatních metod – proto je nutné tyto faktory zvážit pro každý případ zvlášť.

4. Provedení analýzy procesů a business logiky

K pochopení všech výhod a úspor, kterých lze dosáhnout díky vychystávání multi-order picking, je vždy nutné analyzovat zpracování objednávek a procesy vychystávání objednávek.

Klíčové jsou následující otázky:

• Jaká je aktuální celková vzdálenost přesunů u všech pracovníků a kolik balíků za hodinu průměrně vychystají?

• Je pro rozsah produktů nebo část tohoto rozsahu vhodné vychystávání multi-order picking na základě položky nebo na základě objednávky a lze jej realizovat v požadované časové lhůtě?

Pro mnoho malých, individuálních objednávek často není výhodné implementovat vychystávání multi-order picking vzhledem k očekávané době dodání, např. při “same-day delivery“. Toky objednávek poskytovatelů logistických služeb a maloobchodů s velkými sklady a velkým počtem pracovníků však mohou být tak rozsáhlé, že se vyplatí investovat do vychystávání multi-order picking a dosáhnout návratnosti v krátké době. Důležitým aspektem při rozhodování přitom je otázka, zda stávající systém ERP nebo systémy WCS/WMS budou podporovat vychystávání multi-order picking. Pokud to stávající systém nedokáže, bude také nutné zavést dodatečnou vrstvu business logiky pro výpočty množstevních údajů a úprav hlasových dialogů.

Jak to funguje v praxi?

A.S Watson, korporace zahrnující firmy Kruidvat, Trekpleister, ICI PARIS XL, Pour Vous a Prijsmepper, která je lídrem na holandském trhu v oblasti zdravotnictví a kosmetiky, je skvělou ukázkou, jak může firma dosáhnout 38% zvýšení efektivity díky implementaci vychystávání multi-order picking.

Coen Mulder, Functional Control Supply Chain Development ve firmě A.S. Watson vysvětluje: „V našem skladu zde v Heterenu jsme několik let používali hlasové vychystávání založené na řešení ZetesMedea. Naše zpracování objednávek je rozdělené na tři proudy: všechny produkty v aktuální nabídce, produkty ve speciálních nabídkách a objednávky e-fulfilment.“

„Nějakou dobu jsme využívali vychystávání single-order picking, kdy se pracovníci přesouvali po celém skladu. Pak jsme se společně se společností Zetes podívali, jak by bylo možné minimalizovat přesunové vzdálenosti. Došli jsme k závěru, že bychom mohli dosáhnout přibližně 16% zvýšení efektivity díky kombinování objednávek a podpory výpočtů množství a určení vhodného nosiče pro objednávku (palety nebo kontejnery). Na základě business case jsme následně společně implementovali vychystávání multi-order picking.“

Při hodnocení 38% růstu efektivity Jaqueline van Oostrum, Supply Chain and Logistics Project Manager ve firmě A.S. Watson dodává: „Společně s již zmíněnými výpočty množství pro nosiče a rozšířením hlasových dialogů pro dávkové vychystávání jsme také přidali určitý počet paletových vozíků. Co zajistilo maximální možné vylepšení, byla kombinace úprav softwaru a vybavení a pracovní nasazení všech zaměstnanců.“

Implementace multi-order picking pro aktuální sortiment překonala očekávání a zásadně zvýšila efektivitu o 38%. J. van Oostrum, Supply Chain Manager.

„Ve spojení s minimalizací přesunových vzdáleností přináší vychystávání multi-order picking další časové úspory – například díky tomu, že si pracovníci navzájem nepřekáží a nemusí čekat v uličkách skladu. Při zpětném pohledu na tento projekt vidíme, že naše implementace vychystávání multi-order picking pro aktuální sortiment překonala veškerá očekávání a vedla k obrovskému zvýšení efektivity o 38%. Průměrný počet vychystaných balíků za hodinu v tomto toku objednávek vzrostl z 90 na 125.“

Přečtěte si více informací o našich řešeních pro sklady a logistiku

Čtěte více