Tel Awiw (Izrael), 14 czerwca 2022 r. – Globrands LTD., jedna z czołowych firm z branży dystrybucji detalicznej w sektorach spożywczym i tytoniowym w Izraelu, wybrała rozwiązanie ZetesMedea, aby wzmocnić niezależność personelu w oparciu o najnowocześniejszą technologię głosową do prowadzenia kompletacji i zliczania zapasów. 

Firma Globrands została założona w 2000 r. w oparciu o wizję stworzenia unikalnego systemu, który będzie kompleksowo odpowiadał na potrzeby zarówno lokalnego rynku, jak i międzynarodowych korporacji w sektorach spożywczym i tytoniowym. W 2006 r. firma zdecydowała się przestawić na model dystrybucji bezpośredniej, zamiast polegać na usługach podmiotów zewnętrznych. Obecnie firma Globrands prowadzi dwa główne centra logistyczne (w środkowym i północnym Izraelu), 
za pośrednictwem których obsługuje szeroką sieć klientów: sklepy sieciowe, sklepy spożywcze, 
kioski i inne punkty sprzedaży. 

Innowacje technologiczne z myślą o usprawnieniu procesów

Aby zrealizować wizję innowacyjności biznesowej polegającej na wzmocnieniu niezależności personelu w oparciu o inteligentne technologie, firma Globrands sięgnęła po najnowsze multimodalne rozwiązanie głosowe ZetesMedea na potrzeby obsługi operacji magazynowych. W przeszłości w ramach realizacji krytycznych procesów kompletacji zamówień i zliczania zapasów firma Globrands korzystała z bardziej konwencjonalnych urządzeń mobilnych. Nie zapewniały one maksymalnej produktywności i dokładności ze względu na powtarzającą się konieczność wprowadzania danych za pomocą klawiatury i obsługi odbywającej się na ekranie. Dzięki wdrożeniu rozwiązania ZetesMedea Voice operatorzy są w stanie obsługiwać system bez użycia rąk oraz są prowadzeni w oparciu o polecenia głosowe przez cały proces realizacji zadania. W rezultacie firma Globrands odnotowała znaczące skrócenie czasu kompletacji w przeliczeniu na zamówienie, zmniejszenie liczby błędów kompletacji oraz wyższą dokładność zliczania zapasów.

Przyjazne w obsłudze wysokiej jakości rozwiązanie

Ponadto, ze względu na charakterystykę rozpoznawania głosu w połączeniu z multimodalnym interfejsem mobilnym i systemem operacyjnym Android, rozwiązanie ZetesMedea okazało się wyjątkowo intuicyjnym i łatwym do opanowania narzędziem z punktu widzenia osób kompletujących zamówienia i operatorów. Jak wyjaśnia Meirav Hadari, Chief Information Officer w Globrands: „Decyzja o wyborze firmy Zetes jako dostawcy rozwiązania głosowego została podjęta w dużej mierze w oparciu o rozległe i potwierdzone doświadczenie firmy we wdrażaniu zintegrowanego łańcucha dostaw oraz rozległą wiedzę w zakresie kompletacji głosowej. Firmie Zetes udało się w pełni dostosować system do środowiska pracy naszych centrów logistycznych i przeprowadzić błyskawiczną integrację z naszym systemem WMS. Umożliwiło nam to lepsze reagowanie na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów oraz uzyskanie stosunkowo szybkiego zwrotu z inwestycji”. 
Jak podkreśla Amir Alon, Chief Executive Officer w Globrands: „od czasu wdrożenia multimodalnego rozwiązania głosowego ZetesMedea w Globrands wydłużyliśmy o około 15% czas pracy bez przestojów w naszych centrach logistycznych”. 

 

-     KONIEC    -

Dowiedz się więcej o ZetesMedea