Klíč k uspokojení požadavků zákazníků pro dnešní komplexní nákupní kanály

Současné ekonomické klima má na svědomí mnoho obětí v oboru maloobchodu a my všichni jsme pozorovali zánik některých kultovních značek, protože nebyly schopné se přizpůsobit. Existuje mnoho důvodů od úsporných opatření vlád, které měly dopad na výdaje spotřebitelů a akcelerovaly upřednostnění on-line kanálů až po neustále rostoucí provozní náklady.