Společnost Biomnis Ireland nahradila systém založený na papírových dokladech plně automatizovaným řešením sledovatelnosti přepravy lékařských vzorků. Pomocí řešení ZetesChronos může zaručit sledovatelnost v reálném čase a elektronický Proof of Delivery ve všech fázích přepravy vzorků do laboratoře.

Společnost Biomnis je přední irský poskytovatel zdravotnických laboratorních služeb. Tato společnost poskytuje služby 500 klientům ve veřejném i soukromém sektoru na všech irských ostrovech. Základnou je velká provozovna v Dublinu, kde společnost poskytuje testovací služby s akreditací podle normy ISO15189 ve všech oblastech lékařské patologie. V nedávné době společnost začala používat řešení ZetesChronos Proof of Delivery – interní název projektu ‘BioTrak’ – k zajištění online sledovatelnosti v reálném čase a zvýšení spokojenosti zákazníků. K dalším výhodám patří efektivnější fakturace, plnění předpisů UN upravujících sledovatelnost a rychlá odezva na požadavky ze strany klientů.

Nahrazení zastaralého systému papírových dokladů pomocí digitálního sledování

Až dosud společnost Biomnis používala manuální systém sledování zásilek. Ten byl založen na trojdílném dokladu s jedinečným sledovacím číslem, který musel být v každé fázi dodavatelského řetězce manuálně aktualizován a přenášen. Každý účastník přepravního procesu si musel ponechat část dokladu jako Proof of Delivery, což bylo časově i administrativně náročné. Společnost Biomnis se rozhodla investovat do zásadního vylepšení tohoto manuálního systému a migrovat stejný základní proces do elektronického formátu. Hlavním cílem bylo zajistit online sledovatelnost v reálném čase.

Funkce vhodné pro přepravu lékařských materiálů

Společnost Biomnis na základě průzkumu trhu v této oblasti vybrala firmu Zetes, jako ideálního partnera díky jejím zkušenostem s dalšími firmami v oboru přepravy lékařských vzorků. K výběru přispělo i dobré jméno díky provozování robustních řešení Proof of Delivery pro AnPost, irskou poštovní společnost, a DPD.

 „Oslovili jsme i jiné poskytovatele podobných řešení, ale viděli jsme, že Zetes je v naší oblasti tím nejschopnějším a nejzkušenějším partnerem,“ říká David Norris, provozní ředitel společnosti Biomnis. Společnost Biomnis navíc zjistila, že řešení ZetesChronos nabízí všechny funkce požadované jejími klienty, například plnění předpisů pro přepravu nebezpečných látek a ochranu osobních údajů pacientů. „Jiní dodavatelé nabízeli podobná řešení, ale žádné z nich nezajišťuje tolik funkcí přesně pro potřeby našeho podnikání“, pokračuje.

Plně automatizovaný proces

Tento jednoduchý avšak efektivní proces začíná rezervací přepravy balíku a jeho označením jedinečným čárovým kódem. Při vyzvednutí řidič vybavený mobilním zařízením Honeywell CN51 naskenuje čárový kód a vyznačí tak, že je dodávka vyzvednuta a zahájena. Skenování se opakuje při každém kroku procesu dodání. Informace je odeslána v reálném čase do systému a je k dispozici online, což klientům umožňuje kdykoli si zkontrolovat stav dodávky. Po předání balíku příjemci, řidič naskenuje čárový kód a požádá příjemce o jeho podpis potvrzující úspěšné dodání.

Sledovatelnost při přepravě vzorků

Bylo nutné upravit standardní řešení ZetesChronos tak, aby zajišťovalo i sledování uskladnění vzorků přes noc a sledovatelnost předání. Tyto funkce jsou používány při předání vzorků mezi řidiči, kdy každý řidič odpovídá za určitou oblast přepravy, na určených místech vyzvednutí a vykládky. Tím způsobem může společnost Biomnis poskytovat efektivní celostátní službu s vyhrazeným řidičem pro každou oblast a zajistit vysokou úroveň zabezpečení a kvality vzorků.

Dosažené přínosy

Snadná rezervace a vyzvednutí/dodání zásilky

První odezvy od klientů jsou pozitivní, jednomyslně oceňují snadnost použití nového systému online rezervací, úroveň automatické sledovatelnosti a rychlé časy vyzvednutí zásilek.

Plnění předpisů UN

Tento systém umožňuje společnosti Biomnis přepravovat nakažlivé látky a zásilky obsahující patogenní látky, které jsou klasifikovány legislativou UN, s automatickým vydáním přepravních dodacích listů, jak to vyžaduje norma ADR (Evropská dohoda týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných látek po silnici).

Podpora teplotně regulované přepravy

Řešení ZetesChronos vydává řidičům automatické pokyny týkající se správného nastavení teploty, při které by měl být každý balík přepravován.

Lepší ergonomie

David Norris: „Zaměstnanci v týmech správy logistiky a administrace Biomnis velmi kladně reagovali a hodnotí řešení ZetesChronos jako lépe použitelné, než předchozí těžkopádný systém s trojdílnými doklady.“

Společnost Biomnis v současné době používá řešení ZetesChronos k sledování KPI, jako je například včasné a kompletní dodání zásilek, či jejich každodenní objem.

„Řešení ZetesChronos se během krátké doby osvědčilo u zákazníků a silně na nás zapůsobil přístup a schopnosti společnosti Zetes, jako našeho technologického partnera“, dodává David Norris.