Londýn (Spojené království), 21. dubna 2022 - Mezinárodní maloobchodní prodejce sportovní módy JD Sports si vybral společnost Zetes, specialistu na technologie dodavatelského řetězce a integraci, pro své nové celoevropské řešení proof-of-delivery. ZetesChronos zajistí dohledatelnost v reálném čase pro všechny maloobchodní dodávky z distribučních center (DC) společnosti JD Sports do prodejen po celé Evropě.

Vzhledem k rychlé mezinárodní expanzi hledala společnost JD Sports celoevropského poskytovatele, který by dokázal nabídnout flexibilní řešení s mnoha funkcemi umožňující růst společnosti v souladu se strategií maloobchodního prodeje. Modulární řešení ZetesChronos nabízí požadovanou úroveň škálovatelnosti, přehled v reálném čase a rozšířený reporting, což společnosti JD Sports umožňuje získat přehled a zvýšit efektivitu celé doručovací sítě.

Řešení ZetesChronos zajišťuje spojení s řidiči, integruje se do systémů ERP a WMS a automatizuje procesy. Toto řešení také sdílí okamžité informace o poloze zboží a vozidel, aby bylo vždy zajištěno správné doručení ve správný čas.

„Efektivní dodavatelský řetězec je nedílnou součástí našich budoucích plánů růstu v Evropě. Jsme rádi, že jsme si vybrali společnost Zetes jako našeho dlouhodobého partnera, vzhledem k jejím zkušenostem v oblasti dodavatelského řetězce a silnému zastoupení v Evropě,“ komentuje JD Sports.

„ZetesChronos nám poskytuje informace v reálném čase, takže můžeme zajistit efektivní, bezpečné a rychlé doručení.“ JD Sports

Řešení ZetesChronos pomůže nejen zvýšit efektivitu, ale má také funkce, které podporují širší obchodní požadavky, jako je analýza dat a bezpečnost a ochrana zdraví. Jak vysvětluje společnost JD Sports: „ZetesChronos nám poskytuje informace v reálném čase, takže můžeme zajistit efektivní, bezpečné a rychlé doručení.“

Amir Harel, Managing Director ve společnosti Zetes UK, dodává: „Dodavatelské řetězce jsou pod stále větším tlakem rostoucích požadavků spotřebitelů na širokou škálu služeb a možností doručení.
Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností JD Sports a poskytnout jim řešení přesně podle jejich požadavků, které pomůže zajistit budoucnost jejich dodavatelského řetězce a podpořit další růst společnosti. Kombinace softwaru a hardwaru povede také ke zvýšení produktivity a bezpečnosti řidičů.“

Zjistěte více o řešení ZetesChronos