Cíle


  • Firma nox NightTimeExpress hledala řešení, které by umožňovalo doručovat zásilky do servisních vozidel zákazníků během noci a potvrdit doručení i bez náhradních klíčů k vozidlům.

Řešení


  • OpenTheCar: nástavba již existujícího řešení ZetesChronos POD

Výsledky


  • Nižší náklady pro zákazníky
  • Flexibilní změny tras rozvážky
  • Jednodušší realizace mimořádných dodávek

Vyloučení chyb vyplývajících z použití nesprávných klíčů

 

Řešení OpenTheCar je nástavba existujícího řešení ZetesChronos Proof of Delivery a nahrazuje současný složitý systém správy náhradních klíčů všech vozidel zákazníků. Výsledkem jsou nižší náklady pro zákazníky, flexibilnější změny tras, snazší zajištění mimořádných dodávek a vyloučení chyb při použití nesprávných klíčů.

Efektivní noční distribuce

Už více než 50 let je firma nox NightTimeExpress (dříve: TNT Innight) lídrem v oblasti noční distribuce zboží a náhradních dílů. Večer probíhá svoz balíků, které jsou během noci doručeny opravářům, mechanikům a dalším firmám. Firma nox NightTimeExpress na základě dlouhodobých smluv doručuje balíky zákazníkům v zemědělství, automobilovém průmyslu, IT a telekomunikacích, montážních službách, lékařství a obchodních službách. Doručovací adresy, například konkrétní oblast určitého skladu, noční trezor na ulici, kontejnery nebo servisní vozidla, jsou předem známé. „Díky naší noční distribuci umožňujeme zákazníkům zvýšit svoji efektivitu a konkurenceschopnost“, říká Nico Bossenbroek, Director ICS ve firmě nox NightTimeExpress v Belgii a Nizozemí. „Abychom zajistili efektivitu našich logistických služeb, již řadu let používáme řešení ZetesChronos Proof of Delivery od společnosti Zetes. To nám umožňuje sledovat všechny procesy při vyzvedávání a doručování balíků.“

Firma nox NightTimeExpress je lídrem v této oblasti díky tomu, že neustále sledujeme požadavky našich zákazníků a společně inovujeme poskytované služby. Proto bylo řešení POD v roce 2014 společností Zetes rozšířeno o nástavbu 'FindTheCar', což je aplikace umožňující rychlejší nalezení cílových servisních vozidel. Aplikace 'OpenTheCar' je dalším krokem. „Při doručování produktů a zboží do servisních vozidel našich zákazníků museli řidiči firmy nox NightTimeExpress vozit stovky náhradních klíčů. Hledali jsme řešení, které by omezilo chyby lidského faktoru neomezovalo plánování. Požádali jsme společnost Zetes, aby podrobněji rozpracovala myšlenku OpenTheCar. Tuto společnost jsme si vybrali jako partnera na základě dobrých zkušeností s předchozími projekty a také kvůli tomu, že procesy nox NightTimeExpress využívají řešení ZetesChronos Proof of Delivery “, dodává Nico Bossenbroek.

Aplikace FindTheCar a OpenTheCar integrované s řešením ZetesChronos

Řidiči firmy nox NightTimeExpress jsou vybaveni odolným přístrojem PDA Zebra MC67 s integrovanou čtečkou, který byl speciálně navržen určen pro kritické mobilní aplikace. Aplikace ZetesChronos řidiče prostřednictvím přístroje MC67 informuje, které produkty a díly mají být doručeny nebo vyzvednuty ze servisního vozidla. Řešení FindTheCar založené na GPS jim pomůže najít cílová vozidla, což urychluje noční doručování. Určití zákazníci jsou vždy na pevných adresách; ale v případě mechaniků, kteří bydlí ve městě, může zabrat hledání správného vozidla ve tmě delší dobu. Poté řidiči otevřou vozidlo pomocí aplikace OpenTheCar. Tato logistická inovace, vyvinutá v úzké spolupráci se společností Zetes, spočívá v malé krabičce, nazývané qBox, která je napojena na systém centrálního zamykání vozidla, dále na aplikaci na mobilních terminálech a na webový systém správy. Aplikace OpenTheCar komunikuje prostřednictvím Bluetooth a je zabezpečena pomocí autorizace ve skenovacích přístrojích Zebra a jednorázových přístupových kódů. Tato technologie je zabezpečena v souladu s nejpřísnějšími standardy a zahrnuje šifrovací komponenty, hardwarové zabezpečovací moduly v datových centrech a certifikované šifrovací čipy v krabičkách qBox. Doručené/vyzvednuté balíky jsou naskenovány a systém ZetesChronos zašle na centrálu potvrzení Proof of Delivery. Po dokončení doručení se otevřený vůz automaticky znovu zamkne.

Výhody pro logistický řetězec:

  • Snížení nákladů: Během doby používání vozidla systém OpenTheCar garantuje nižší náklady, protože není nutné pořizovat další náhradní klíč, odpadají náklady na administrativu a vozový park lze flexibilněji měnit.
  • Dynamické plánování a změna tras : „Aplikace OpenTheCar nám umožňuje větší flexibilitu při zpracování mimořádných dodávek na poslední chvíli. Můžeme také lépe měnit trasy a optimalizovat plánování rozvážek“, vysvětluje Michiel Zwart, IT Manager ve firmě nox NightTimeExpress. „Tato flexibilita nám také umožňuje zajistit doručování do vozidel mechaniků na různá místa.“
  • Lepší zabezpečení : „Jelikož aplikace OpenTheCar poskytuje přístup pouze k jedněm dveřím, naši řidiči již nemají plný přístup k vozidlu a nemohou vozidlo nastartovat. Hlavní však je to, že je garantováno automatické zamčení vozidla po každém doručení. Celý tento proces je tak jednoduchý, že naše řidiče ani není nutné zaškolovat“, říká Michiel Zwart.
  • Snížení počtu chyb: V minulosti by změny na poslední chvíli znamenaly vyměňování klíčů. To zabere čas navíc a zvyšuje to riziko, že řidiči vyrazí na cestu s nesprávnými klíči a nebudou moci provést doručení.
  • Track & trace (v reálném čase) : Aplikace ZetesChronos sleduje všechny balíky v reálném čase

Nasazení do provozu v několika fázích

Na podzim 2015 firma nox NightTimeExpress spustila aplikaci OpenTheCar v belgické pobočce v Jungheinrichu. Od té doby s tímto řešením začala pracovat celá řada zákazníků v oblasti Beneluxu a o tuto logistickou inovaci projevilo zájem mnoho poboček v dalších zemích. „Máme výbornou zpětnou odezvu od našich zákazníků“, říká Bossenbroek. Plné nasazení aplikace OpenTheCar bude trvat ještě tři až pět let, jelikož instalace závisí na obměně vozového parku zákazníků.

Včasné doručení je samou podstatou služeb nabízených našim zákazníkům, protože na tom závisí celý jejich další pracovní den“, shrnuje Bossenbroek. „Tento přístup je pro společnost Zetes klíčový. V krátkém časovém období jsme udělali velký pokrok, protože se zaměřujeme na výsledky, pracujeme projektovou formou a udržujeme těsnou komunikaci. Když se zpětně podíváme na tento projekt, společnost Zetes opět pomohla vyvinout inovace, které vynikají na logistickém trhu.“

Když se zpětně podíváme na tento projekt, společnost Zetes opět pomohla vyvinout inovace, které vynikají na logistickém trhu.“
V krátkém časovém období jsme udělali velký pokrok, protože se zaměřujeme na výsledky, pracujeme projektovou formou a udržujeme těsnou komunikaci.