Společnost AMP provádějící distribuci tiskovin úspěšně implementovala nový systém Proof of Delivery a Proof of Collection založený na dvou řešeních Zetes: ZetesMedea a ZetesChronos.

Společnost AMP je součástí francouzské skupiny Lagardère a je považována za lídra v oblasti distribuce časopisů a novin na stánky v Belgii. Aby si zajistila jasný přehled o distribučních procesech v reálném čase, společnost AMP úspěšně implementovala systémy Proof of Delivery a Proof of Collection založené na dvou řešeních Zetes: řešení ZetesMedea zajišťuje příjem a cross-docking zboží v distribučních střediscích, řešení ZetesChronos optimalizuje procesy doručení a vracení zboží prostřednictvím systému pod a POC. Obě řešení pomáhají informovat zákazníky společnosti AMP o stavu jejich dodávek v reálném čase. Maximální transparentnost navíc zlepšuje bezchybnost a rychlost rozvážek prováděných pod časovým tlakem.

Distribuční střediska společnosti AMP jsou strategicky rozmístěna po celé zemi tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější rozvážka novin a časopisů na prodejny (nezávislé prodejní stánky i řetězce jako Carrefour, Delhaize, Total ...). Každý týden, 6 nocí ze 7, se ještě před rozedněním vydává 350 nákladních vozů naložených časopisy, novinami a balíky (včetně zboží ze sítě Kariboo!) na zásobovací trasy do několika tisíců prodejen v Belgii. Neprodané časopisy a noviny jsou vraceny a zpracovávány v distribučním středisku AMP.

Náš systém Track&Trace nyní slouží také k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zpracování neprodaného zboží.

Sledovatelnost logistických toků

Aby bylo možné zaručit plnou sledovatelnost v logistické infrastruktuře, společnost AMP se rozhodla nahradit stávající papírový systém novým, robustním systémem  Track&Trace.

Společnost AMP nakonec zvolila systém založený na dvou řešeních Zetes pro Spolupracující dodavatelský řetězec: ZetesMedea zvyšuje efektivitu provozu distribučních středisek AMP, ZetesChronos optimalizuje procesy Proof of Delivery (POD) a Proof of Collection (POC).

Řešení společnosti Zetes zajišťuje transparentní logistický řetězec mezi distribučními středisky AMP a tisíci prodejnami. Do tohoto řetězce jsou plně integrovány systémy SAP a balicí stroje (AERO a HS News). Společnost AMP dále zvolila využití mobilních počítačů (PDA) vybavených fotoaparátem a funkcemi GPS a mobilním přenosem dat.

Příjem a cross-docking založené na skenování čárových kódů

Průběh příjmu a cross-dockingu ve společnosti AMP : noviny a časopisy jsou v distribučních střediscích tříděny do balíků podle titulů a čárových kódů. Prostřednictvím automatického třídicího systému je objednávka zákazníka připravena k vyzvednutí novin a časopisů do oddělených přihrádek. V noci do distribučního střediska přijedou řidiči a začnou nakládat balíky připravené k doručení. Dostanou seznam všech zastávek na jejich trase. Současně jsou do POD aplikace systému ZetesChronos zaslány informace o trase a zastávkách. Součástí je také odvoz vraceného zboží, které se neprodalo, do distribučního střediska a následně jeho vrácení jednotlivým vydavatelům.

Efektivní funkce Proof of Delivery a Proof of Collection

Kromě doručování zboží prodejcům distribuční středisko také zasílá zásilky do ostatních distribučních středisek. Například mezinárodní tisk je objednáván jen v malých počtech a je uložen v hlavním distribučním středisku. Každé distribuční středisko má terminál, který podporuje příjem zboží.  Díky centrální aplikaci mohou dispečeři sledovat různé typy zboží. 

Zastávky řidičů jsou uloženy jako souřadnice GPS v zařízeních PDA, která jsou kontrolována aplikací pro monitorování trasy, který také sleduje tok zásilek v celém distribučním středisku. Monitor tras každé dvě minuty registruje polohu zařízení PDA a umožňuje distribučnímu středisku v případě potřeby operativně zasáhnout, poskytuje celkový přehled o situaci a poskytuje informace pro optimální vytížení řidičů.

Při každém doručení je pořízena fotografie pomocí zařízení PDA, které také umožňuje nahlásit případné problémy (např. v případě doručení bez převzetí příjemcem). Tato data jsou okamžitě předána do centrálního systému.

Řidič se na konci směny vrátí do distribučního střediska, kde je vyloženo a registrováno zbývající zboží (například vrácené položky a nekompletní zboží).

Splnění požadavků na reporting (třetím stranám)

Díky službě Kariboo!, doručovací balíkové službě této společnosti spuštěné pro belgický trh v únoru 2014, mohou nyní zákazníci zasílat balíky či si nechat doručit objednávky na více než 600 prodejen novin a místních prodejen.

Služba Kariboo! přirozeně splňuje tu nejvyšší úroveň služeb a dohlíží na to, aby koncový zákazník i společnost využívající služby Kariboo!' v každém okamžiku věděli, jaký je stav doručení balíku.  Za to vše služba Kariboo!' vděčí novému systému pro řízení dodávek.

Úspěšná spolupráce

Rolf Vermeulen, Operations Director, AMP: "Implementace řešení Proof of Delivery byla původně zamýšlena jako podpora pro naši diverzifikaci, včetně spuštění nových doručovacích služeb Kariboo!. Dnes už si naši práci bez tohoto řešení ani neumíme představit. Společnost Zetes nám dodala kompletní řešení, které nám umožňuje sledovat procesy v celém rozsahu našeho dodavatelského řetězce a umožňuje nám efektivněji provádět vyzvednutí, doručení a reversní logistiku.