Zatímco maloobchodníci mohou mít nastavenou řadu procesů pro správu cen a slev v celé jejich prodejní síti a mohou využívat určitou míru automatizace, celý proces nakonec stejně spočívá na manuálních procesech a nastavených prioritách na konkrétní prodejně v konkrétní den. I v případě, že je nastavena systémově řízená komunikace informující prodejny, že mají nasadit či stáhnout nějakou cenovou akci, musí vedoucí nebo pracovník prodejny obejít prodejnu a vyvěsit/sundat štítky a informovat o nové akci personál.

Správa slevových akcí vyžaduje perfektní přesnost, kdy je nutné zajistit, aby byl správný produkt nabídnut prostřednictvím správného prodejního kanálu za správnou cenu. Je důležité, aby vedení firmy mělo přehled o správě akčních cenovek, od jejich tisku až po vyvěšení, a zadávání úkolů prodejnám. Na úrovni prodejen pak musí mít vedení možnost sledovat dodržování všech zásad a mít jistotu, že všechny činnosti jsou ve všech prodejnách opravdu provedeny.

Prostřednictvím optimalizace procesů mohou maloobchodníci získat zajímavé přínosy. Nasazování a stahování cenových akcí v reálném čase může zvýšit spokojenost zákazníků a vylepšit efektivitu procesů na prodejně s odpovídajícími úsporami.

Příkladem optimalizace procesů může být řešení, které provede pracovníka celou prodejnou a pomůže mu s nasazením, stažením a kontrolou cenových označení (i kontrolou běžných cen jako součást širších procedur správy cen a kontroly zboží). Takový systém obvykle pro vedení zajistí přehled nad procesy na prodejnách i KPI týkajících se efektivity a shody s globálními standardy.

Správa cenových akcí i nasazování zboží na prodejnách v reálném čase či zavádění elektronických regálových štítků, takové technologie mohou rozšířit možnosti větších investic do prodejních systémů a zajistit, že spotřebitelé budou moci nakoupit požadované zboží v době, kdy si to přejí, a za slíbenou cenu.

Není však nutné provádět zásadní systémové změny, místo toho stačí rozšířit možnosti prodejních systémů a integrovat do procesů vrstvy s podporou technologií.