ברמת רשתות השיווק לצרכן קיימים אולי נהלים מוכנים לניהול המחירים והמבצעים ברחבי חנויות הרשת - ויתכן שחלקם אפילו אוטומטיים - אך בכל מקרה הנוהל תלוי בסופו של דבר בתהליכים ידניים ובסדר העדיפויות שמתקיים בחנות מסוימת ביום מסוים. אפילו אם מופעלת תקשורת מונחית-מערכת, ששולחת לחנויות הוראות להוסיף או להסיר מבצע מסוים, הביצוע בפועל תלוי בניהול הפנימי בחנות ובמנהלי חנויות שצריכים לעבור ברחבי החנות, להוסיף/להסיר תוויות וכרזות מבצעים ולדאוג שכולם ידעו על כך.

 ניהול מבצעי-שיווק מחייב דיוק צבאי ממש, כדי להבטיח שהמוצר הנכון יהיה זמין לקנייה באמצעות הערוץ הנכון, במחיר הנכון. חיוני שתהיה למשרד הראשי נראוּת לגבי האופן שבו מנוהלות תוויות וכרזות מבצעים, מההדפסה, ההדבקה וההצבה שלהן ועד ההפצה שלהן בדחיפה לחנויות. ואז ברמת החנות - נדרשת נראוּת לגבי העמידה בהוראות ויכולת לוודא שהפעילות מתבצעת בפועל בכל החנויות ברשת.

באמצעות שכלולים מסוימים בתהליך, רשתות השיווק יכולות לממש את הרווח השולי הפוטנציאלי שגלום בו - השגת עלייה בחוויית הצרכן ושיפור ביעילות התהליכים בחנויות, שיתבטא גם בחיסכון במשאבים - ובה בעת הן גם יוכלו להבטיח בזמן-אמת שהמבצעים מיושמים ומופסקים במועדם.

 דוגמה למיטוב (אופטימיזציה) בתהליך יכולה להיות למשל פתרון שמנווט את מנהלי החנויות ומנחה אותם ברחבי החנות שלהם בהצבת, הסרת ובדיקת תוויות מחירי-מבצע (וגם מחירים רגילים ללא מבצעים, כחלק מבדיקת מחירים רחבה יותר או הליך ביקורת תקינות). מערכת מעין זו תספק בדרך כלל להנהלה מבט כולל על ביצוע התהליך ותציג לה מדדי ביצוע (KPI) על העמידה בתכנית הן ברמת החנות והן ברמה הכללית.

טכנולוגיות מתקדמות - החל מהעצמה של צוותי החנויות בעזרת מערכת זמן-אמת לניהול משימות, מלאי ומבצעים ועד לאימוץ תוויות-מדפים אלקטרוניות - מסוגלות להרחיב את יכולותיה של מערכת-המכירות היקרה ולהפוך אותה לכדאית יותר, אם בזכותן יוכלו הצרכנים לקנות מה שירצו, מתי שירצו ובמחיר שהובטח להם.

אבל לא מדובר כאן בהחלפת מערכות מלאה. הרעיון הוא בהרחבת היכולות של מערכות-המכירות הקיימות ויצירת שילוב רב-שכבתי בין התהליכים שהטכנולוגיה מאפשרת.