Londýn (Spojené království), 15. březen 2018 - Firma Marks and Spencer (M&S) zvolila společnost Zetes jako partnera, který jí pomůže transformovat viditelnost a plnění v dodavatelském řetězci čerstvých potravin. Toto partnerství zároveň zlepší spolupráci firmy M&S s jejími dodavateli potravin prostřednictvím platformy ZetesOlympus zajišťující viditelnost v dodavatelském řetězci

Díky řešení ZetesOlympus dosáhne firma M&S sledování výkonu plnění v reálném čase v celém rozsahu dodavatelského řetězce potravin. Tato platforma pomůže firmě M&S předvídat všechna možná narušení dostupnosti pomocí výstrah v reálném čase, takže bude moci rychle reagovat a zajistit požadovanou kvalitu dodávek čerstvých potravin. Toto řešení, které propojí firmu M&S se všemi jejími logistickými partnery, posílí spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce.

bluwater-food-hall

Viditelnost Supply Chain: maximalizace viditelnosti pohybu zásob

Firma M&S stále posiluje své zastoupení na trhu potravin a rozšiřuje svoji základnu dodavatelů a logistických partnerů. Proto je pro ni viditelnost dodavatelského řetězce klíčovým požadavkem. Platforma ZetesOlympus poskytuje pevný základ pro průběžné vylepšování spolupráce mezi všemi účastníky dodavatelského řetězce.

 

Přehled o výkonu: předvídání a minimalizace problémů

Platforma ZetesOlympus poskytuje provozní přehled o všech událostech a pohybech zboží v dodavatelském řetězci, což firmě M&S umožní okamžitě reagovat a řešit případné problémy ještě před tím, než mohou narušit dodávky potravin. Informace o dodavatelském řetězci jsou k dispozici na jakémkoli zařízení (počítač, tablet, smartphone), což zajišťuje, že všichni relevantní účastníci jsou propojení, a vždy mají k dispozici přesný náhled, který je nutný pro kvalifikované rozhodování.

Zákazníci na prvním místě

Syd Reid, Supply Chain Director ve firmě M&S, říká: „Je pro nás zásadní zajistit plnou viditelnost dodavatelského řetězce a být okamžitě informováni o neočekávaných událostech. Takto můžeme rychle a pružně reagovat a zajistit zákazníkům dostupnost oblíbených potravin M&S bez ohledu na vnější okolnosti.“

Alain Wirtz, výkonný ředitel společnosti Zetes: „Zákazníci ve stále větší míře očekávají bezproblémové a konzistentní služby v rámci vícekanálové distribuce. To klade stále větší nároky na viditelnost v reálném čase a proaktivní sledování. Vážíme si toho, že si firma M&S vybrala společnost Zetes jako partnera, který jí pomůže i nadále poskytovat vysokou úroveň služeb zákazníkům.“

Monks Cross Deli

Nyní dokážeme rychle reagovat a zajistit zákazníkům dostupnost oblíbených potravin M&S bez ohledu na vnější okolnosti.

 

Zjistěte více o našem softwaru pro viditelnost dodavatelského řetězce

Zjistit více