Brusel (Belgie) / Nordborg (Dánsko), 31/01/2017 - Firma Danfoss, dodavatel energeticky efektivních řešení, použila řešení pro ověřování nakládky ZetesMedea k odstranění chyb v dodávkách a snížení nákladů. Toto řešení pomocí technologie ImageID Vision automaticky detekuje a kontroluje etikety na paletách během nakládky a zabrání obsluze naložit nesprávné položky do nesprávného vozidla. Snímky slouží jako vizuální doklad o nakládce a stavu dodávky. Během 1 roku byly zcela eliminovány chyby, došlo k urychlení expedice a firma Danfoss dosáhla plné návratnosti investice.

Hlavní sklad firmy Danfoss zpracovává 1,5 milionu objednaných položek a 80 000 dodávek ročně. Před implementací řešení ZetesMedea byl proces ověřování nakládky vozidel namáhavý a časově náročný. Před potvrzením nakládky k další přepravě muselo být zkontrolováno mnoho tištěných dokumentů. Vzhledem ke krátké době vyhrazené na zpracování často docházelo k chybám lidského faktoru, které byly zjištěny až poté, co na ně firmu Danfoss upozornily přepravní služby. Ročně docházelo přibližně k 600 chybám, kvůli kterým bylo nutné zásilku vrátit do skladu na náklady firmy Danfoss a musely být expedovány správné položky.

Vizuální doklad nakládky

Řešení ověřování nakládky ZetesMedea je plně automatizované řešení, které snímá data pomocí technologie ImageID Vision a detekuje etikety na paletách za pohybu. Řešení integrované se systémem WMS firmy Danfoss okamžitě přečte etikety s čárovým kódem na paletě, porovná jej s informacemi o dodávce a ověří případné nesrovnalosti, načež dá obsluze signál „go/no go“. Současně pořídí snímek každé palety, role či bedny a uloží jej do vyhrazené databáze ImageBank, kde slouží jako nevyvratitelný důkaz o správnosti dodávky a stavu palety v okamžiku odeslání.

Přesnější plánování

K dalším výhodám patří větší přesnost plánování. Když je paleta naložena k expedici příliš brzy, v systému se zobrazí chybová zpráva. Zvýšila se i flexibilita využití pracovních sil, operátoři nyní mohou pracovat na nakládce více vozů najednou, aniž by docházelo k chybám.

Eliminace chyb

Za 10 měsíců od spuštění nedošlo k žádným chybám při nakládce. Celkově jsme meziročně zaznamenali obrovské zvýšení kvality“, říká Henrik Rosendahl Laursen, Warehouse and Distribution Consultant firmy Danfoss. „Daří se nám zachytit více omylů a chyb při nakládce, než jsme původně předpokládali, protože jsme odhalili další zdroje chyb v procesech mimo nakládkové doky a nyní pracujeme i na jejich prevenci.

Během 6 měsíců bylo řešení ověřování nakládky ZetesMedea nasazeno na všech 14 nakládkových doků. Když firma Danfoss původně plánovala tento projekt, očekávala plnou návratnost investice do dvou let, ale na základě působivých úvodních výsledků nyní svoji prognózu upravila na 12 měsíců.

„Za 10 měsíců od spuštění nedošlo k žádným chybám při nakládce." Henrik Rosendahl Laursen, Warehouse and Distribution Consultant firmy Danfoss

- KONEC -