Přes 50%* prodejců považuje vylepšení efektivity procesů vracení zboží za klíčovou prioritu. Co je nutné udělat, abyste svůj systém zpracování vraceného zboží transformovali na ziskový prodejní proces?

1. Rychlost

Kromě efektivního odbavení zákazníka vracejícího zboží je nutné toto zboží rychle a promyšleně znovu inventarizovat nebo přesměrovat tak, aby byl zkrácen čas prodejního cyklu při minimálním snížení/ztráty původní hodnoty.

Jak toho dosáhnout?

Řešení in-store management Vám pomůže rychle dostat vrácené zboží zpět do prodeje. Po vybavení zaměstnanců prodejny anebo skladových pracovníků mobilními terminály je možné vrácené položky naskenovat a v závislosti na jejich stavu rozhodnout, jaký bude další krok (vhodné pro další prodej, přebalení, odeslání do výprodeje atd.).

2. Agilita a viditelnost


Aby bylo možné optimalizovat ziskovost systému zpracování vraceného zboží, je nutné zajistit agilitu a viditelnost v reálném čase veškerého zboží připraveného k prodeji pro všechny zapojené prodejní kanály. Když je zboží vráceno na prodejně, proč by nemohlo být okamžitě viditelné v systému a dostupné k prodeji? Nebo když jiná prodejna vyprodala zásoby tohoto zboží, proč jej nepřesměrovat tam?

Jak toho dosáhnout?

Identifikace každé operace u všech položek v celém dodavatelském řetězci v reálném čase a efektivní (selektivní) sdílení těchto dat v celém rozsahu dodavatelského řetězce Vám pomůže zajistit plnou viditelnost, která je nutná k zajištění dostupnosti zboží na prodejně a maximalizaci prodejů.

3. Jasně definované a efektivní procesy


Abyste však dosáhli této úrovně systému zpracování vraceného zboží, musí mít pracovníci jasně definovány efektivní procesy pro příjem vraceného zboží, kdy zadají všechny relevantní údaje, rychle vyhodnotí stav zboží a doporučí přidělení do konečného místa určení, takže dodavatelský řetězec má zajištěnu plnou viditelnost vracejících se zásob.

Jak toho dosáhnout?

Vybavení pracovníků prodejny mobilním zařízením typu PDA a aplikací, která je povede procesem příjmu vraceného zboží, je dostatečně flexibilní a umožňuje využití výjimek, může pomoci zamezit dohadům, kam by mělo být vrácené zboží zařazeno.

4. Mobilizace stávajících systémů prodejny


Mnoho maloobchodníků spoléhá na systémy POS, které byly implementovány před příchodem digitální revoluce a obchodního modelu založeného na větším počtu různých prodejních kanálů. Přestože tyto systémy stále plní svoji funkci, často je mimo jejich možnosti zajistit viditelnost zboží na skladě a efektivní zpracování vraceného zboží bez velkých časově náročných úprav a vysokých nákladů.

Jak toho dosáhnout?

Aplikace In-Store Mobility s rozhraním napojeným na stávající systémy centrální správy mohou překlenout tyto nedostatky a lze je úsporným způsobem implementovat a zajistit efektivní a agilní procesy vraceného zboží. Takovéto systémy zajišťují viditelnost vráceného zboží v reálném čase, takže je možné jej co nejrychleji znovu prodat s co nejmenším snížením marže.

Chcete-li zjistit, jak může Vaše společnost zajistit viditelnost zboží, která je podmínkou efektivní správy vrácených položek, kontaktujte nás a získejte bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků na maloobchod.

*Průzkum společnosti Gartner: Multichannel Fulfillment and Returns, 2014

KONTAKT