Hur man tillämpar intelligent teknik för flexibilitet, visibilitet och spårbarhet genom hela last mile-leveransen

Önskan att uppnå ökad effektivitet och produktivitet

I en ekonomi som bygger på efterfrågan är trycket från e-handelns tillväxt stort. Detaljhandlare måste tillfredsställa kundkraven på snabb, exakt och bekväm leverans utan att minska vinstmarginaler eller påverka miljön. För att uppnå leveranseffektivitet behöver företag flexibilitet, visibilitet och spårbarhet genom hela leveransen – från first till last mile.

 

Zetes_Ebook_four_steps_to_delivery_excellence