Zetes gör det möjligt för hela distributionskedjan att följa kraven i det nya tobaksdirektivet och säkerställa varumärkesskydd på globala marknader – från enskilda konsumentförpackningar till kartonger, lådor och pallar.

TPD