Mer än efterlevnad: Hur ni kan få effektivitetsvinster från er FMD-lösning för sjukhus

Efter att EU:s direktiv om förfalskade läkemedel (Falsified Medicines Directive, FMD) trädde i kraft den 9 februari 2019 måste alla intressenter i logistikkedjan för läkemedel, inklusive sjukhusapotek, efterleva alla krav. Detta kan vara en utmaning för upptagna och resursbegränsade avdelningar som måste avaktivera en läkemedelsförpackning i taget. Tid och effektivitet är viktigt och störningar i processer måste undvikas till varje pris.

 

I den här korta FMD-guiden för sjukhus kommer ni att se:

 

  • vilken betydelse aggregering och konsolidering har inom distributionskedjan för läkemedel
  • hur dessa viktiga logistikprocesser kan öka er effektivitet och konkurrensfördel
  • hur ni kan säkerställa att er investering är framtidssäkrad.

 

Ladda ned vår guide för att läsa mer.