Paris (Frankrike), 10/03/2020 - Corteva Agriscience, ett ledande företag på frö- och växtskyddsmarknaden tillkännager implementeringen av ZetesAtlas industriella identifieringslösning för att säkerställa full spårbarhet av sina produkter, behållare, förpackningar och pallar. Corteva har således som mål att kunna bevisa ursprung och uppföljning av alla sina referenser, för sina kunder, producenter och jordbrukare.

ZetesAtlas-lösningen är redan implementerad på flera av Cortevas produktionslinjer i Frankrike, Storbritannien och Italien och flera nya linjer bör tillkomma inom kort. Genom att utvidga denna spårbarhet i hela företaget i Europa, kommer Corteva att kunna serialisera och aggregera alla sina produkter. Avsikten är också att förbereda Corteva för att implementera alla nya normer för serialisering av växtskyddsmedel.

ZetesAtlas säkerställer spårbarheten för Corteva-produkter som säljs i Frankrike och Europa genom att spåra enskilda produkters väg genom hela distributionskedjan. ZetesAtlas är baserat på datamatrix-koden för identifiering av växtskyddsmedel, enligt CRISTAL-spårbarhetsstandard (Communication of Reliable Information Systems to Agriculture and Logistics), som fastställdes av den agrokemiska industrin för att skydda produkter och främja handel och begränsa förfalskningar.

”Helt skalbar och kompletterande uppfyller Zetes system våra framtida behov och utveckling”. Laurent Sebire, Chef för Global Packaging Discipline Technology Lead på Corteva Agriscience i Frankrike

Med en direktanslutning till Cortevas informationssystem tillhandahåller ZetesAtlas noggrann övervakning från förpackningsstadiet till pallen, säkerställer tillförlitligheten för publicerade data och ett flexibelt system anpassat till Cortevas behov. ZetesAtlas kan även anslutas till lösningen ZetesOlympus för en säker delning av data i molnet.

”Bredden i vårt sortiment av produkter, förpackningar, volymer och format medför kraftigt begränsad flexibilitet som kräver att en komplex spårbarhetsprocess inrättas. Helt skalbar och kompletterande uppfyller Zetes system våra framtida behov och utveckling. Det levereras med en ”klar att använda”-tjänst, från design till driftsättning, vilket säkerställer en problemfri implementering i verksamheten” säger Laurent Sebire, Chef för Global Packaging Discipline Technology Lead på Corteva Agriscience i Frankrike.

 

”Det gläder oss att Corteva valde oss som sin partner för att stödja dem i detta stora projekt. Spårbarhetsstandarder blir allt strängare för att garantera äktheten för alla produkter. Dessa standarder utvecklas ständigt för att uppfylla kraven från branschen, myndigheterna och framför allt slutkonsumenterna. Det är därför vi på Zetes strävar efter att skapa de smidigaste lösningarna, så att företag som Corteva alltid är i framkant och rustade att möta dessa utmaningar” sammanfattar Guillaume Vicot, Country Manager på Zetes i Frankrike.

ZetesAtlas to ensure seamless product tracking throughout the supply chain
 
question-markquestion-mark-shadow

Mer information om ZetesAtlas

Läs mer