CZEGO DOTYCZY RAPORT?

Badanie przeprowadzone niedawno przez firmę Zetes wykazało istnienie luki między celami operacyjnymi przedsiębiorstw produkcyjnych a celami, które przedsiębiorstwa te osiągają w rzeczywistości. W badaniu przedstawiono spostrzeżenia specjalistów wyższego szczebla ds. produkcji w całej Europie i RPA.

Najważniejsze wnioski:

  • 67% pytanych ma trudność z przekazywaniem ważnych informacji między działami
  • 62% z nich jest w stanie łagodzić skutków niekompletnych lub spóźnionych dostaw
  • 59% nie ma dostępu do informacji widocznych w czasie rzeczywistym o poziomach zapasów organizacji
  • 68% nie ma dostępu do informacji w czasie rzeczywistym o wielkości produkcji we wszystkich zakładach organizacji
  • 68% nie może zapewnić decydentom dostępu do informacji, których potrzebują do podejmowania świadomych decyzji biznesowych